Informacje ogólne

Radna miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 20.07.1953, Lublin
Miejsce pracy: Radna Rady Miasta Lublin

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 694

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Kontakt:
helena.pietraszkiewicz@lublin.eu
81 466 16 50

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radna źródło
od 16.11.2014
Prawo i Sprawiedliwość źródło
od 16.11.2014
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1145
Nieobecność
36

Oddane głosy

Za
704
Przeciw
176
Wstrzymał się
232
Głos nieoddany
33
Nieobecny
36
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1181 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1187 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1186 — w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich Uchwalono
3. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1185 — w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu Uchwalono
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1184 — w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities Uchwalono
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1183 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwalono
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1182 — w sprawie zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic Uchwalono
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1181 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Uchwalono
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1180 — w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat Uchwalono
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1179 — w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin" Uchwalono
10. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1178 — w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie organizacji ruchu na ulicy 1 Maja w Lublinie

interpelacja

1) Interpelacja w sprawie organizacji imprez sportowych na stadionie Arena Lublin

interpelacja

2) Interpelacja dotycząca uwag w związku z udzieloną odpowiedzią na interpelację w sprawie "organizacji imprez sportowych na stadionie Arena Lublin"

interpelacja

2) Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą wykonania uchwały nr 139/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy Ronda Lubelskiego Lipca 80

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania uchwały nr 139/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania

interpelacja

Interpelacja w sprawie wydawania decyzji administracyjnej i wypłaty świadczeń w ramach programu 500 plus

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowania Miasta Lublin do "Programu rodzina 500 plus"

interpelacja

Interpelacja w sprawie wydanych ekspertyz prawnych w związku z wnioskiem CBA, jak i Wojewody Lubelskiego zarzucającego Prezydentowi Miasta Lublin złamanie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679)

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Lublinie w 2016 r.

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

interpelacja

Interpelacja w sprawie aneksu do interpelacji w sprawie wniosków budżetowych złożonych przez radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość do projektu budżetu Miasta Lublin na 2017 rok

interpelacja

Interpelacja w sprawie wniosków budżetowych złożonych przez Radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości do projektu budżetu Miasta Lublin na 2017 rok

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Lublin oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lublin do 2032 r.

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie windy w lubelskim Ratuszu

interpelacja

Interpelacja w sprawie cmentarza przy ul. Unickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostosowania ciągów pieszych dla osób niewidomych przy ul. Koncertowej w okolicy ronda przy Lidlu

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji na temat wykonania uchwał Rady Miasta Lublin w bieżącej kadencji Rady

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji o zrealizowanych wyjazdach służbowych radnych RM Lublin w bieżącej kadencji Rady

interpelacja

Interpelacja w sprawie inicjatywy uchwałodawczej radnych oraz grupy mieszkańców

interpelacja

Interpelacja w sprawie Modelowej Rewitalizacji Miasta pod nazwą „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej…”

interpelacja

Interpelacja w sprawie modernizacji skrzyżowania ulic: Diamentowa – Wrotkowska, zwanego „Rondem bł. ks. Władysława Gorala”

interpelacja

Interpelacja w sprawie modernizacji skrzyżowania ul. Diamentowa – ul. Krochmalna pod nazwą „Rondo represjonowanych żołnierzy górników”

interpelacja

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości związanej z ujęciem we wnioskach taryfowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. kosztów reprezentacji i reklamy

interpelacja

Interpelacja w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Unii Lubelskiej i Ogródków Działkowych „Podzamcze”

interpelacja

Interpelacja w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontów ulic: Lubartowskiej i Cyruliczej oraz stanu bezpieczeństwa mieszkańców tego rejonu Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy wysypiska śmieci w Rokitnie (trzecia niecka) oraz kosztów, jakie ponosi gmina Lublin w związku z wysypiskiem śmieci w Rokitnie

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu realizacji inwestycji drogowej przy ul. Cyprysowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie śmieci na ulicach miasta Lublin, szczególnie na ul. Targowej, Ruskiej/Al. Tysiąclecia w okolicach dworca PKS, jak i w okolicach małej gastronomii

interpelacja

Interpelacja w sprawie terenów na inwestycje w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus”

interpelacja

Interpelacja w sprawie trudności wyjazdu z ul. Gęsiej na ul. Jana Pawła II w kierunku miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

interpelacja

Interpelacja w sprawie windy w lubelskim Ratuszu

interpelacja

Interpelacja w sprawie zamontowania toalet przy wąwozie na Czubach pomiędzy osiedlami Widok I i Widok II

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany zasad wjazdu taksówek osobowych na teren Starego Miasta w Lublinie

Zobacz pozostałe
Zwiń

Oświadczenia majątkowe