Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Data i miejsce urodzenia: 30.12.1981, Lublin
Miejsce pracy: Radny Rady Miasta Lublin
Przynależność partyjna: Prawo i Sprawiedliwość

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 4 314

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Strona radnego:
Kontakt:
tulajew@gmail.com
503 458 459

Biografia

Rekordy 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
16.11.2014 – 5.11.2015
Prawo i Sprawiedliwość źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
292
Nieobecność
0

Oddane głosy

Za
222
Przeciw
26
Wstrzymał się
27
Głos nieoddany
17
Nieobecny
0
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 292 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 296 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 295 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Uchwalono
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 294 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2015/2016 Uchwalono
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 293 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Uchwalono
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 292 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 1 lipca „Dniem Unii Lubelskiej” Uchwalono
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 291 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin do 2020 roku Uchwalono
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 290 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Lublin Uchwalono
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 289 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz nadania numerów pomnikom przyrody w Gminnym Rejestrze Pomników Przyrody uchwalonym uchwałą nr 598/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. Uchwalono
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 288 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji Uchwalono
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 287 — Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II dla obszaru położonego w rejonie ulicy Berylowej Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku realizacji ul. Podchorążych

interpelacja

Interpelacja w sprawie ochrony sylwety Starego Miasta i dalekiego tła panoramy Śródmieścia

interpelacja

Interpelacja w sprawie promocji wydarzenia pod nazwą "LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Film Festival" w miejskiej instytucji kultury — Centrum Kultury w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie protestu mieszkańców rejonu ul. Grabowej w kwestii budowy masztu telefonii komórkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie sprzeciwu wobec lokalizacji spalarni śmieci przy ul. Mełgiewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyceny skweru w dzielnicy Bronowice

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaangażowania urzędu Prezydenta Miasta Lublin w kampanię wyborczą Prezydenta RP

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe