Sesja nr 2 z dnia 2014-12-23
Uchwalona
Uchwała nr 13 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Rozkład głosów radnych

Nie dotyczy