Informacje ogólne

Radna miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 02.05.1962, Zamość
Miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, WIH

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 3 001 (13,47%)

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Kontakt:
malgorzata.suchanowska@lublin.eu
514 506 822

Biografia

Rekordy 1–13 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 17.11.2018
Rada Miasta Lublin, radna źródło
od 17.11.2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, członek źródło
17.11.2018 – 31.01.2019
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, członek źródło
od 17.11.2018
Prawo i Sprawiedliwość źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radna źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Statutowa, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Prawo i Sprawiedliwość źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Rewizyjna, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, członek źródło
brak informacji
Rada Miasta Lublin, kandydatka na stanowisko radnej, liczba głosów: 3 001, procent głosów: 13, wybrana źródło
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1375
Nieobecność
1

Oddane głosy

Za
756
Przeciw
141
Wstrzymał się
284
Głos nieoddany
194
Nieobecny
1
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1376
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1377 — w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2023 rok Uchwalono
2. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1376 — w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin Uchwalono
3. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1375 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie w rejonie ul. Związkowej, w pobl. ul. Jana Kasprowicza oraz w rejonie ul. Gołębiej Uchwalono
4. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1374 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Składowej 21 i ul. Zgodnej 7 Uchwalono
5. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1373 — w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin Uchwalono
6. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1372 — w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin Uchwalono
7. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1371 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Gospodarczej Uchwalono
8. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1370 — w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin Uchwalono
9. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1369 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Koryznowej 2c w Lublinie Uchwalono
10. Sesja nr 45/2022 z dnia
2022-12-15
Uchwała nr 1368 — w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego Uchwalono
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie nabycia mieszkań przez mieszkańców kamienicy przy ul. Jezuickiej -- w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego mieszkance Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia środków finansowych na podwyżki dla pracowników MOPR w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie projektu zmiany m.p.z.p część II, obszar F -rejon ulic Roztocze i W. Orkana celem uwzględnienia uwag mieszkańców Miasta Lublina

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie rozważenia możliwości regulacji płac w MOPR Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia działania Biura Obsługi Mieszkańców w budynku ratusza na parterze ul. W. Łokietka 1 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia działania Biura Obsługi Mieszkańców w budynku ratusza na parterze ul. W. Łokietka 1 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeanalizowania propozycji 50% zniżki od miesięcznej kwoty za wywóz odpadów komunalnych dla osób samotnych i emerytów posiadających dochód miesięczny do kwoty nieprzekraczającej 1600 zł na osobę zameldowanych na stale w Lublinie w obiektach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma Radnego Gminy Niedrzwica Duża dotyczącego bezpieczeństwa na ul. Krężnickiej w Lublinie w okolicy pętli autobusowej nr 8

interpelacja

Interpelacja w sprawie przedstawienia szczegółowej kalkulacji będącej podstawą naliczenia wysokości miesięcznej kwoty od jednej osoby wynikającej z podwyżek za wywóz odpadów komunalnych z posesji gospodarstw jedno i wielorodzinnych w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania kosztorysu i przygotowania odpowiedniej zmiany budżetowej w celu przeprowadzenia pilnego remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie udostępnienia wszystkich kompletnych dokumentów pozwoleń na budowę wydanych inwestorowi wraz ze wskazaniem dojazdu, obsługą drogową dla obecnie realizowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Daliowej oraz umów dotyczących zajęcia pasa drogowego i pozwoleń korzystania z dróg miejskich dla ciężkiego sprzętu, zaopatrzenia inwestycji deweloperskiej oraz umowy dzierżawy i pozwolenia na budowę drogi na działce miejskiej przeznaczonej na szkołę przy ul. Daliowej i ul. Majerankowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia środków finansowych na dodatki specjalne dla pracowników MOPR w Lublinie szczególnie zaangażowanych w zorganizowaną pracę na rzecz obsługi uchodźców z Ukrainy

interpelacja

Interpelacja w sprawie udostępnienia wszystkich kompletnych umów dzierżawy obszarów (działek miejskich) przyległych do inwestycji deweloperskich, a wydanych dla sąsiadujących inwestorów realizujących swoje budowy deweloperskie w Lublinie oraz szczególnego wskazania tych, dla których nie ma takich umów, a graniczą z miejskimi gruntami oraz wykaz korzyści i strat wynikających z tego tytułu dla gminy Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zgłoszenia budowy ul. Sławinek w Lublinie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

interpelacja

Interpelacja w sprawie uwag do drugiego wyłożenia projektu m.p.z.p. część I – obszar północno-wschodni w obszarze – rejon ul. Kosynierów w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie „osobistego nadzoru Pana Prezydenta nad zmianą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni w obszarze D – rejon ulic Bluszczowej i Daliowej”

interpelacja

Interpelacja w sprawie „przygotowania analizy dotyczącej zastąpienia planu wydania 10,7 mln zł na nieopłacalny Rower Miejski na plan propagowania sportu rowerowego i wykorzystanie tych środków, jako dofinansowanie 50% Lublinianom do zakupu rowerów celem troski o ich zdrowie i czyste powietrze w Lublinie"

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowania zmian w zasadach płatnej strefy parkowania umożliwiających wszystkim mieszkańcom zameldowanym w Lublinie, którzy ukończyli ,,65 lat życia", bezpłatne parkowanie we wszystkich miejskich strefach

interpelacja

Interpelacja w sprawie „ubezpieczenia jednośladów miejskich rowerów i hulajnóg dopuszczonych od ruchu w Lublinie”

interpelacja

Interpelacja w sprawie wewnętrznej „miejskiej rejestracji” hulajnóg i rowerów miejskich w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Jasnej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Podwale w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy parkingu na działce miejskiej znajdującej się u zbiegu ul. Wiejskiej i ul. Walecznych wzdłuż Cmentarza Unicka, podczas realizacji remontu ul. Wiejskiej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotów w pasie drogowym przy skrzyżowaniach, a szczególnie w sąsiedztwie przejść dla pieszych na ul. Tomasza Zana w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu drugiej części w całości ulicy Wiejskiej do skrzyżowania z ul. Walecznych w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia gruntu miejskiego w celu przeniesienia z ul. Młyńskiej 18 Banku Żywności w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie obrony Górek Czechowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie "konsultacji społecznych dotyczących zmiany mpzp, który naruszy porządek planistyczny Osiedla Piastowskiego w Lublinie"

interpelacja

Interpelacja w sprawie podwyżki płac dla pracowników Domów Pomocy Społecznej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie kosztów związanych z inwestycją przebudowy Alei Racławickich w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ul. Boryny na terenie Dzielnicy Węglin Północny w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie planowanej wycinki drzew na Alejach Racławickich w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu niezbędnego oprogramowania dla Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokładnej informacji dotyczącej zakupu niezbędnego oprogramowania dla Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie publikacji w BIP wszystkich pism interwencyjnych wnoszonych przez Radnych skierowanych do Pana Prezydenta Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie degradacji drzewostanu przy budowanej ścieżce pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Łęgi i Świt w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania zatoki parkingowej dla pojazdów obsługi medycznej, technicznej i społecznej zabezpieczającej seniorów i osoby niepełnosprawne zamieszkałe w bloku przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykorzystania możliwości stworzenia w gminie Lublin zgodnie z finansowanym programem rządowym nowego „Centrum Usług Społecznych” mającym na celu rozwój dostarczonych przez niego usług

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania w budżecie Lublina na 2021 r. i uzupełnienia braków w bieżącym budżecie 2020 r. środków finansowych na podwyżki dla pracowników z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie spotkania z mieszkańcami ul. Sławinkowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie odmowy wydania decyzji warunków na budowę przy ul. Sławinkowska 7C w Lublinie na działkach nr ewidencyjny 20, 1/4 i 1/6, obręb 31 – Sławinek, zlokalizowanych w bezpośrednim położeniu zabudowy jednorodzinnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zniszczeń na ulicach Narcyzowej, Nasturcjowej, Rumiankowej i nowo wybudowanej ul. Poziomkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zniszczenia ul. Jemiołowej, która uległa degradacji na skutek inwestycji realizowanej przez dewelopera GDL (budowa dwóch budynków wielorodzinnych za blokiem Jemiołowa 3)

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Dodaj deklarację polityka

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe