Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 56 z dnia 25.01.2024

Uchwała nr 1681

w sprawie nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 1685

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I D — Szerokie — etap I

Uchwała nr 1689

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Sądowej 6

Uchwała nr 1690

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Sądowej 6

Uchwała nr 1691

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Sądowej 6

Uchwała nr 1669

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie braku odpowiedzi na złożony wniosek

Uchwała nr 1670

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie stwarzania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego

Uchwała nr 1671

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 1672

w sprawie założenia Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Zawodowej Prace Budowlane w Lublinie i nadania mu statutu

Uchwała nr 1673

w sprawie założenia Branżowej Szkoły Elektrycznej II stopnia w Lublinie i nadania jej statutu

Uchwała nr 1674

w sprawie likwidacji Przedszkola nr 49 w Lublinie

Uchwała nr 1675

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała nr 1676

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała nr 1677

w sprawie połączenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Lublin: Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie i Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Uchwała nr 1678

w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących Zarządów Dzielnic oraz członków organów Dzielnic

Uchwała nr 1679

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Miasta Lublin

Uchwała nr 1680

w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Lublin oraz w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr 1682

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych Miasta Lublin

Uchwała nr 1683

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w obszarach: A i B — część VI oraz C — część VII

Uchwała nr 1684

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar północno-wschodni w rejonie ulic: Rudnickiej, Ludowej, Wielkiej i M. Koryznowej

Uchwała nr 1686

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część III dla obszaru H — położonego w rejonie ulic: Wojtasa, Kwietniowej, Sierpniowej

Uchwała nr 1687

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część III dla obszaru I — położonego w rejonie ulicy Choiny

Uchwała nr 1688

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Północnej

Uchwała nr 1692

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

Uchwała nr 1693

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

Uchwała nr 1694

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy pl. Plac Zamkowy 6 w Lublinie

Uchwała nr 1695

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wacława Rogińskiego

Uchwała nr 1696

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Mieczysława Romanowskiego

Uchwała nr 1697

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Sobótki 46

Uchwała nr 1698

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Północnej 28

Uchwała nr 1699

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1700

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1701

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1702

w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście

Uchwała nr 1703

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Osmolickiej
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne