Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 44/2022 z dnia 17.11.2022

Uchwała nr 1324

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

Uchwała nr 1325

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1326

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Uchwała nr 1330

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku

Uchwała nr 1327

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 1328

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lublin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Uchwała nr 1329

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin

Uchwała nr 1331

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 1332

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 1333

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I w rejonie ulicy Majerankowej

Uchwała nr 1334

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar zachodni dla obszaru G — rejon ulic: Siewierzan i Wołynian

Uchwała nr 1335

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VI w rejonie ulicy Zemborzyckiej dla obszaru A — rejon ul. M. Smoluchowskiego — ul. Zemborzyckiej

Uchwała nr 1336

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II dla obszaru B — rejon ulicy Wapiennej — Politechnika Lubelska

Uchwała nr 1337

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II w rejonie al. Kraśnickiej oraz w rejonie ul. W. Orkana

Uchwała nr 1340

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Rzeszowskiej

Uchwała nr 1338

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w obszarach: A — część V oraz B i C — część VIII

Uchwała nr 1339

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich 74

Uchwała nr 1341

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki handlowej położonych w Lublinie w pobl. ul. Droga Męczenników Majdanka, w pobl. al. Wincentego Witosa oraz w pobl. ul. Królowej Bony

Uchwała nr 1342

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Al. Tysiąclecia

Uchwała nr 1343

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie przy ul. Poznańskiej 117, ul. Radomskiej 27 oraz w pobl. ul. Władysława Orkana

Uchwała nr 1344

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Majdan Tatarski 7a

Uchwała nr 1345

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kazimierza Dulęby

Uchwała nr 1349

w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Świętoduskiej / Wodopojnej

Uchwała nr 1346

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1347

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1348

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Krańcowej 78 stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1351

w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 1350

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne