Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 45/2022 z dnia 15.12.2022

Uchwała nr 1375

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie w rejonie ul. Związkowej, w pobl. ul. Jana Kasprowicza oraz w rejonie ul. Gołębiej

Uchwała nr 1361

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Uchwała nr 1365

w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie

Uchwała nr 1370

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1372

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1373

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1374

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Składowej 21 i ul. Zgodnej 7

Uchwała nr 1376

w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 1352

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

Uchwała nr 1363

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 1366

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 1367

w sprawie nadania nazwy obszarowi Parku Rury położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 1364

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 1353

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1368

w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego

Uchwała nr 1369

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Koryznowej 2c w Lublinie

Uchwała nr 1371

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Gospodarczej

Uchwała nr 1377

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2023 rok

Uchwała nr 1354

w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w sprawie braku działań dotyczących nielegalnego zajęcia chodnika przy ul. Ignacego Czumy 21 w Lublinie

Uchwała nr 1355

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 1356

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

Uchwała nr 1358

w sprawie zawieszenia w 2022 roku realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego

Uchwała nr 1357

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1360

w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Uchwała nr 1359

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin”

Uchwała nr 1362

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne