Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 39/2022 z dnia 28.04.2022

Uchwała nr 1184

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała nr 1163

w sprawie petycji dotyczącej nadania jednej z ulic Lublina nazwy "ul. Sieradzka"

Uchwała nr 1185

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2022 rok

Uchwała nr 1182

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 17 w Lublinie

Uchwała nr 1164

w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację projektu pn. „Athena — udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19”, program Erasmus Plus 2021-2027, akcja kluczowa KA220-YOU, Partnerstwa współpracy, sektor Młodzież

Uchwała nr 1165

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

Uchwała nr 1169

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny części nieruchomości stanowiących własność spółki handlowej położonych w Lublinie w pobl. ul. Kasztelańskiej oraz ul. Relaksowej

Uchwała nr 1166

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1167

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 1168

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w pobl. ul. Józefa Franczaka „Lalka” i przy ul. Generała Witolda Urbanowicza oraz spółki handlowej położonych w Lublinie przy ul. Relaksowej i w rej. ul. Józefa Franczaka „Lalka”

Uchwała nr 1170

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr 1171

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnego postoju pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lublin dla obywateli Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie

Uchwała nr 1183

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Zdrowej 14 w Lublinie

Uchwała nr 1172

w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie dla obywateli Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie

Uchwała nr 1173

w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Lublin a Miastem Charków (Ukraina)

Uchwała nr 1178

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Częstochowie przy ul. Adama Czartoryskiego 13

Uchwała nr 1174

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. G. Narutowicza 58/60

Uchwała nr 1175

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. G. Narutowicza 58/60

Uchwała nr 1176

w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Uchwała nr 1179

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1177

w sprawie przystąpienia do projektu pn. „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach Komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa ze środków Komisji Europejskiej oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2023-2026 na jego realizację

Uchwała nr 1180

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Elektrycznej 55a stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1181

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne