Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:

Nie dotyczy

Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 58 z dnia 21.03.2024

Uchwała nr 1738

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

Uchwała nr 1739

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1740

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała nr 1741

w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1742

w sprawie określenia szczegółowych warunków realizacji Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, form i zakresu pomocy dla uczniów oraz postępowania w tych sprawach

Uchwała nr 1743

w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Lublinie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tych oddziałach

Uchwała nr 1744

w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Uchwała nr 1745

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Lublin „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Uchwała nr 1746

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku

Uchwała nr 1747

w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do projektu pn. „Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki” (akronim JEWELS TOUR)

Uchwała nr 1748

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2024 rok

Uchwała nr 1749

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr 1750

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

Uchwała nr 1751

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie w pobl. ul. Gołębiej, oznaczonej jako działka nr 1130 o powierzchni 0,4059 ha (obr. 0071 — Konopnica I, ark. 7)

Uchwała nr 1752

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie

Uchwała nr 1753

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie

Uchwała nr 1754

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1755

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne