Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 7/2023 z dnia 7.09.2023

Uchwała nr 1521

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

Uchwała nr 1522

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1523

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV

Uchwała nr 1524

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar zachodni w rejonie ulicy Lędzian

Uchwała nr 1525

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część V w obszarze położonym na północ od ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin — część wschodnia

Uchwała nr 1526

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część III dla obszaru G — położonego w rejonie ulic: Choiny, Wojtasa, Sierpniowej

Uchwała nr 1527

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego — rejon ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej

Uchwała nr 1528

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV w rejonie ulicy Mełgiewskiej

Uchwała nr 1529

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II dla obszaru G — rejon ul. Muzycznej

Uchwała nr 1530

w sprawie uchwalenia zmian części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar zachodni — część „A” Rogatka Warszawska

Uchwała nr 1531

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I E — przedłużenie Al. Solidarności — etap I

Uchwała nr 1532

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VIB (Majdan Tatarski, Kośminek — rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) dla obszaru B — położonego w rejonie ulic: Wrońskiej — Lotniczej — Pogodnej

Uchwała nr 1533

w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji

Uchwała nr 1534

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr 1535

w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie

Uchwała nr 1536

w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Uchwała nr 1537

w sprawie utworzenia dodatkowych lokalizacji Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie

Uchwała nr 1538

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Uchwała nr 1539

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie na kadencję 2023-2027

Uchwała nr 1540

w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Miasta Lublin

Uchwała nr 1541

w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2024-2026 na realizację projektu: „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach Komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa ze środków Komisji Europejskiej

Uchwała nr 1542

w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego pn. „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” (akronim Circular WEEEP) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 1543

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strzyżewice celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze

Uchwała nr 1544

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków komunikacyjnych i dworców

Uchwała nr 1545

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi publicznej gminnej ul. Krakowskie Przedmieście, na odcinku od Placu Króla Władysława Łokietka do ul. Kapucyńskiej, położonej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47 (obr. 37, ark. 3)

Uchwała nr 1546

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1547

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Połabian

Uchwała nr 1548

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Młyńskiej

Uchwała nr 1549

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Harcerskiej

Uchwała nr 1550

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie przy ul. Różanej

Uchwała nr 1551

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Lublin na rzecz Gminy Konopnica części nieruchomości położonej we wsi Konopnica

Uchwała nr 1552

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Dworcowej

Uchwała nr 1553

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Szafirowej

Uchwała nr 1554

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1555

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem albo użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne