Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 2/2023 z dnia 2.03.2023

Uchwała nr 1402

w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr 1403

w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja II — uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 1405

w sprawie założenia Branżowej Szkoły Usługowo-Gospodarczej II stopnia w Lublinie

Uchwała nr 1407

w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Uchwała nr 1401

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1416

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa — Agencji Mienia Wojskowego położonych w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy oraz Al. Racławickich 42

Uchwała nr 1404

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lublinie oraz nadania statutu

Uchwała nr 1406

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lublin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Uchwała nr 1408

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji

Uchwała nr 1398

w sprawie petycji dotyczącej utworzenia przystanku na ul. Jana Pawła II

Uchwała nr 1400

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

Uchwała nr 1399

w sprawie skargi na działanie Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Uchwała nr 1409

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych — rejon Czechówka Śródmieście — CZĘŚĆ II

Uchwała nr 1410

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych — rejon Bystrzyca Wrotków — CZĘŚĆ V

Uchwała nr 1412

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie w pobliżu ul. Hetmańskiej oraz ul. Husarskiej

Uchwała nr 1411

w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)

Uchwała nr 1413

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonej w Lublinie w pobl. ul. Tymiankowej, oznaczonej jako działka nr 34/56 o powierzchni 0,2104 ha (obr. 0030 — Rury Wizytkowskie, ark. 12)

Uchwała nr 1414

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Gospodarczej 2 w Lublinie

Uchwała nr 1415

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Strumykowej 89 i ul. Wądolnej 54

Uchwała nr 1417

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobl. ul. Filaretów oraz w pobl. ul. Konrada Wallenroda

Uchwała nr 1418

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1419

w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne