Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 40 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków …Uchwała nr 40/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków skarga MOPR skargi pomoc społeczna ogólny…
pomoc społeczna skargi
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 70 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej …Uchwała nr 70/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej skarga skargi
skargi
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 74 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności …Uchwała nr 74/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium…
prezydent skargi
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 102 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 15 w sprawie nieterminowego załatwienia złożonej skargi …Uchwała nr 102/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 15 w sprawie nieterminowego załatwienia złożonej skargi skarga skargi
skargi
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 193 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto …Uchwała nr 193/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto skarga prezydent prezydent […] głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 234 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek …Uchwała nr 234/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie […] skargi
prezydent skargi
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 235 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na działania Dyrektora SP nr 43 w Lublinie …Uchwała nr 235/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na działania Dyrektora SP nr 43 w Lublinie skarga skargi
skargi
8. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 366 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie …Uchwała nr 366/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie skarga skargi
skargi
9. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 367 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej …Uchwała nr 367/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej skarga skargi
skargi
10. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 436 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów …Uchwała nr 436/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów skarga skargi
skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie
…Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową
…Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową…
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie obywatelskich wniosków i skarg dotyczących kwestii związanych z opracowywanym mpzp rejonu Podzamcze
…Interpelacja w sprawie obywatelskich wniosków i skarg dotyczących kwestii związanych z opracowywanym mpzp rejonu Podzamcze…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków
…Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków…
5.
Piotr Choduń
Interpelacja w sprawie objęcia monitoringiem miejskim skrzyżowania na ul. Świętochowskiego i ul. Sierpińskiego (rondo) w związku ze skargami mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
…Interpelacja w sprawie objęcia monitoringiem miejskim skrzyżowania na ul. Świętochowskiego i ul. Sierpińskiego (rondo) w związku ze skargami mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w Lublinie…
6.
Piotr Choduń
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Sierpińskiego w związku ze skargami mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
…Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Sierpińskiego w związku ze skargami mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w Lublinie…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców na utrudnioną komunikację pieszą w związku z brakiem odśnieżania
…Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców na utrudnioną komunikację pieszą w związku z brakiem odśnieżania…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej przez Radę Miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej przez Radę Miasta Lublin…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi ------ --------
…Interpelacja w sprawie skargi
10.
Piotr Choduń
Interpelacja w sprawie montażu słupków uniemożliwiających nielegalne parkowanie na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Herberta i Świętochowskiego w związku ze skargami mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
…sprawie montażu słupków uniemożliwiających nielegalne parkowanie na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Herberta i Świętochowskiego w związku ze skargami mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w Lublinie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników