Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetowo-Ekonomiczna

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków; majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Ocena okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz składanie Radzie informacji w tym zakresie. Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców. Ocenianie działań Prezydenta Miasta w zakresie gospodarowania mieniem. Analiza sytuacji ekonomicznej gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-10-24
13:00–15:50
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.10.24
2023-10-17
17:10–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.10.17
2023-09-05
17:20–18:20
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.09.05
2023-06-20
17:10–19:15
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.06.20
2023-06-14
13:00–15:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.06.14
2023-06-05
15:00–15:10
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.06.05
2023-05-23
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.05.23
2023-05-17
13:00–15:15
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.05.17
2023-04-25
17:00–18:20
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.04.25
2023-03-28
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.03.28
2023-02-28
17:30–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.02.28
2023-01-31
17:30–18:50
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.01.31
2022-12-13
17:00–18:15
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.12.13
2022-11-30
15:00–16:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.11.30
2022-11-24
15:00–17:15
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.11.24
2022-11-23
15:00–17:15
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.11.23
2022-11-18
15:00–17:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.11.18
2022-11-15
17:00–19:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.11.15
2022-10-18
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.10.18
2022-09-07
15:00–17:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.09.07
2022-06-23
10:30–10:10
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.06.23
2022-06-21
17:15–19:45
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.06.21
2022-06-03
15:00–15:15
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.06.03
2022-05-24
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.05.24
2022-04-26
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.04.26
2022-04-20
13:10–13:50
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.04.20
2022-03-29
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.03.29
2022-03-01
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.03.01
2022-01-25
17:15–17:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2022.01.25
2021-12-14
15:00–16:40
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.12.14
2021-12-02
15:00–16:10
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.12.02
2021-11-26
15:00–16:40
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.11.26
2021-11-19
14:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.11.19
2021-11-16
17:00–17:45
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.11.16
2021-10-19
17:00–19:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.10.19
2021-09-07
17:30–21:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.09.07
2021-06-22
17:20–18:15
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.06.22
2021-06-01
17:06–17:14
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.06.01
2021-05-25
17:00–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.05.25
2021-04-27
18:00–20:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.04.27
2021-03-23
18:00–19:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.03.23
2021-02-23
18:00–22:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.02.23
2021-01-26
18:00–21:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2021.01.26
2020-12-15
17:00–20:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.12.15
2020-12-03
15:00–16:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.12.03
2020-11-26
15:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.11.26
2020-11-24
17:00–20:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.11.24
2020-11-20
14:00–20:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.11.20
2020-11-17
17:00–21:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.11.17
2020-10-13
17:00–20:35
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.10.13
2020-06-23
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.06.23
2020-06-16
14:00–17:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.06.16
2020-06-02
17:00–17:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.06.02
2020-05-19
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.05.19
2020-05-12
13:00–17:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.05.12
2020-05-05
13:00–16:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.05.05
2020-04-21
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.04.21
2020-03-24
15:30–17:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.03.24
2020-02-26
18:00–21:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.02.26
2020-01-28
17:20–17:40
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2020.01.28
2019-12-17
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.12.17
2019-12-05
15:00–16:40
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.12.05
2019-11-28
17:30–19:45
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.11.28
2019-11-26
17:00–20:50
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.11.26
2019-11-22
15:00–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.11.22
2019-11-19
17:00–20:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.11.19
2019-10-15
17:00–18;40
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.10.15
2019-09-03
17:00–18:40
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.09.03
2019-06-25
17:00–18:40
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.06.25
2019-06-04
17:00–17:25
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.06.04
2019-05-28
17:00–18:45
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.05.28
2019-05-07
15:00–17:10
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.05.07
2019-04-23
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.04.23
2019-03-26
17:00–20:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.03.26
2019-02-26
17:00–19:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.02.26
2019-01-29
17:30–18:35
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.01.29
2018-12-18
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.12.18
2018-12-05
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.12.05
2018-11-29
15:00–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.11.29
2018-11-27
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.11.27
2018-11-26
10:00–15:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.11.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Gospodarki Komunalnej

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; form prowadzenia gospodarki komunalnej; z zakresu ustawy o drogach publicznych; opłaty targowej i administracji; z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym; utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami. Analiza działalności Miasta Lublin oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymanie dróg, organizacja ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, itp.). Ocena realizacji inwestycji komunalnych oraz analiza potrzeb w tym zakresie. Ocena gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi. Analiza sytuacji ekonomicznej gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej. Analiza stanu infrastruktury technicznej Miasta Lublin oraz spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Analiza stanu porządku i czystości, gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-10-18
16:00–17:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2023.10.18
2023-09-06
16:00–17:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2023.09.06
2023-06-21
16:00–17:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2023.06.21
2023-05-24
16:05–17:15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2023.05.24
2023-04-26
16:00–18:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2023.04.26
2023-03-29
15:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2023.03.29
2023-03-01
16:00–16:50
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2023.03.01
2023-02-01
16:05–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2023.02.01
2022-12-14
16:00–17:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.12.14
2022-11-23
16:10–16:50
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.11.23
2022-11-16
16:05–17:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.11.16
2022-10-19
16:05–17:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.10.19
2022-09-07
16:40–18:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.09.07
2022-06-22
16:05–17:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.06.22
2022-06-02
16:00–16:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.06.02
2022-05-25
16:00–17:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.05.25
2022-04-27
16:00–17:55
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.04.27
2022-04-20
13:10–13:50
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.04.20
2022-03-30
16:00–17:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.03.30
2022-03-02
16:05–17:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.03.02
2022-01-26
16:05–17:10
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2022.01.26
2021.10.20
16:05–16:50
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.10.20
2021.09.08
16:00–18:10
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.09.08
2021.06.23
16:05–17:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.06.23
2021.06.02
16:03–16:08
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.06.02
2021.05.26
16:05–17:45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.05.26
2021.04.28
16:00–18:10
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.04.28
2021.03.24
16:00–18:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.03.24
2021-12-15
16:00–17:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.12.15
2021-11-24
16:05–17:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.11.24
2021-11-17
16:05–17:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.11.17
2021-02-24
16:00–18:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.02.24
2021-01-27
16:00–17:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2021.01.27
2020-12-16
16:00–18:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.12.16
2020-11-25
16:00–18:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.11.25
2020-11-18
16:00–18:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.11.18
2020-09-02
16:00–17:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.09.02
2020-06-24
16:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.06.24
2020-06-03
16:00–16:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.06.03
2020-05-20
16:00–16:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.05.20
2020-04-22
15:00–15:45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.04.22
2020-03-04
15:00–17:55
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.03.04
2020-02-26
16:00–18:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.02.26
2020-01-29
16:00–16:55
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2020.01.29
2019-12-18
16:00–17:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.12.18
2019-11-27
16:00–17:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.11.27
2019-11-20
16:00–17:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.11.20
2019-09-25
15:30–18:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.09.25
2019-09-04
16:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.09.04
2019-06-26
16:00–18:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.06.26
2019-06-05
16:00–16:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.06.05
2019-05-29
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.05.29
2019-04-24
16:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.04.24
2019-03-27
16:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.03.27
2019-02-27
16:00–17:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.02.27
2019-01-30
16:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.01.30
2018-12-19
16:00–17:15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2018.12.19
2018-11-28
16:00–17:55
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2018.11.28
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu kultury, ochrony zabytków w szczególności: tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich placówek kulturalno–artystycznych; nazewnictwa ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników; budżetu i zmian w budżecie. Analizowanie i ocenianie życia kulturalnego, formułowanie w tej sprawie wniosków i przedkładanie ich za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Prezydentowi Miasta. Ocena działania miejskich placówek kulturalno — artystycznych, w tym ich działalności programowej i okresowe przedstawianie Radzie wniosków. Współdziałanie za zgodą Rady z organizacjami, fundacjami i instytucjami (w tym pozarządowymi) oraz społecznym ruchem kulturalnym, prowadzącymi na terenie Miasta Lublin działalność kulturalną, artystyczną i upowszechniania kultury. Inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta w Lublinie. Analizowanie działalności Prezydenta Miasta, administracji samorządowej i rządowej, fundacji, organizacji społecznych i innych w zakresie ochrony zabytków i zachowania wartości kulturowych; inicjowanie poprzez Radę działań krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współdziałanie za pośrednictwem Rady z organizacjami zrzeszającymi mniejszości narodowe i popieranie prowadzonych przez nie działań zmierzających do zachowania wartości kulturowych reprezentowanych przez nie narodów. Przygotowywanie i przedkładanie Radzie po konsultacji z mieszkańcami projektów nazewnictwa ulic i placów publicznych. Opiniowanie wniosków w powyższych sprawach przedkładanych przez mieszkańców i ich organizacje. Opiniowanie wniosków w sprawie wznoszenia pomników i umieszczania na budynkach i budowlach publicznych tablic (napisów) upamiętniających wydarzenia lub osoby. Opiniowanie wniosków w sprawie usuwania takich pomników i tablic.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-10-18
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.10.18
2023-09-06
18:00–18:24
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.09.06
2023-06-21
18:00–19:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.06.21
2023-06-05
16:00–16:13
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.06.05
2023-05-24
18:00–20:11
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.05.24
2023-04-26
18:00–19:30
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.04.26
2023-03-29
18:00–18:06
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.03.29
2023-03-01
18:00–18:58
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.03.01
2023-02-01
18:00–18:14
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2023.02.01
2022-12-14
18:00–19:14
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.12.14
2022-11-23
18:00–18:39
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.11.23
2022-10-19
18:00–19:18
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.10.19
2022-09-07
18:00–18:12
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.09.07
2022-06-22
18:00–19:40
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.06.22
2022-06-02
16:30–16:43
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.06.02
2022-05-25
18:00–19:43
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.05.25
2022-04-27
18:00–19:28
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.04.27
2022-04-20
13:10–13:50
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.04.20
2022-04-20
19:00–21:15
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.04.20
2022-03-30
18:00–19:46
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.03.30
2022-03-02
18:00–18:44
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.03.02
2022-01-26
18:00–19:15
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2022.01.26
2021.12.15
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.12.15
2021.06-23
18:00–20:06
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.06.23
2021-11-24
18:00–18:40
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.11.24
2021-11-17
18:00–20:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.11.17
2021-10-20
18:00–20:18
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.10.20
2021-09-08
18:10–19:11
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.09.08
2021-06-02
18:00–18:24
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.06.02
2021-05-26
18:00–18:16
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.05.26
2021-05-19
18:00–19:31
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.05.19
2021-04-28
18:00–20:06
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.04.28
2021-03-24
18:20–19:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.03.24
2021-03-18
16:00–17:50
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.03.18
2021-02-24
18:32–18:53
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.02.24
2021-01-27
18:00–18:21
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2021.01.27
2020-12-16
17:45–18:11
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.12.16
2020-11-25
17:45–18:45
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.11.25
2020-11-18
17:45–18:24
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.11.18
2020-10-14
17:45–18:24
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.10.24
2020-09-02
17:30–20:04
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.09.02
2020-06-24
17:30–20:04
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.06.24
2020-06-03
17:38–17:44
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.06.03
2020-05-20
17:35–18:11
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.05.20
2020-04-22
17:30–18:15
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.04.22
2020-02-26
17:45–18:48
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.02.26
2020-02-18
15:00–17:00
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.02.18
2020-01-29
17:30–17:44
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2020.01.29
2019-12-18
17:30–17:44
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.12.18
2019-11-27
17:30–18:10
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.11.27
2019-11-20
17:30–19:03
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.11.20
2019-10-16
17:30–17:52
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.10.16
2019-09-04
17:30–18:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.09.04
2019-06-26
17:30–18:37
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.06.26
2019-06-05
17;30–17:38
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.06.05
2019-05-29
17:30–18:45
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.05.29
2019-05-22
17:30–18:53
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.05.22
2019-04-24
17:30–19:12
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.04.24
2019-03-27
17:30–18:16
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.03.27
2019-02-27
17:30–18:13
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.02.27
2019-01-30
17:30–17:42
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.01.30
2018-12-19
17:30–18:13
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2018.12.19
2018-11-28 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2018.11.28
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Oświaty i Wychowania

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-09-05
15:45–17:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2023.09.05
2023-06-20
15:30–17:05
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2023.06.20
2023-06-05
14:37–14:45
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2023.06.05
2023-05-23
15:30–17:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2023.05.23
2023-04-25
15:35–16:45
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2023.04.25
2023-03-28
15:30–16:15
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2023.03.28
2023-02-28
15:40–17:15
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2023.02.28
2023-01-31
16:00–17:25
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2023.01.31
2022.-12-13
15:30–16:55
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.12.13
2022-11-22
15:30–16:40
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.11.22
2022-11-15
15:40–16:55
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.11.15
2022-10-18
15:40–16:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.10.18
2022-09-06
15:30–17:06
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.09.06
2022-06-21
15:45–17:15
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.06.21
2022-06-03
14:35–14:45
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.06.03
2022-05-24
15:40–16:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.05.24
2022-04-26
15:30–16:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.04.26
2022-04-20
13:10–13:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.04.20
2022-03-29
15:30–17:05
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.03.29
2022-03-01
15:30–16:45
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.03.01
2022-01-25
15:30–17:20
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2022.01.25
2021-12-14
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.12.14
2021-12-07
15:30–19:40
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.12.07
2021-11-23
15:30–16:40
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.11.23
2021-11-16
15:50–17:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.11.16
2021-10-19
15:50–17:20
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.10.19
2021-09-07
15:30–17:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.09.07
2021-09-07
15:30–17:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.09.07
2021-06-22
15:30–17:20
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.06.22
2021-06-07
15:00–17:20
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.06.07
2021-06-01
15:30–15:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.06.01
2021-05-25
15:30–16:55
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.05.25
2021-04-27
15:30–17:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.04.27
2021-03-23
15:30–16:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.03.23
2021-03-16
15:00–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.03.16
2021-02-23
15:30–16:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.02.23
2021-02-15
15:30–19:15
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.02.15
2021-01-26
15:30–17:15
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2021.01.26
2020-12-15
15:30–17:15
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.12.15
2020-11-24
15:45–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.11.24
2020-11-17
15:35–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.11.17
2020-10-13
15:30–17:05
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.10.13
2020-09-01
15:35–17:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.09.01
2020-06-23
15:45–16:35
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.06.23
2020-06-02
15:30–15:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.06.02
2020-05-19
15:30–16:45
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.05.19
2020-02-25
21:55–22:20
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.02.25
2020-02-13
16:00–17:05
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.02.13
2020-01-28
15:30–17:20
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2020.01.28
2019-12-17
15:30–16:55
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.12.17
2019-11-26
15:30–16:40
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.11.26
2019-11-19
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.11.19
2019-10-15
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.10.15
2019-09-03
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.09.03
2019-06-25
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.06.25
2019-06-04
15:00–15:05
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.06.04
2019-05-28
15:30–17:05
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.05.28
2019-04-23
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.04.23
2019-03-26
15:30–17:15
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.03.26
2019-02-26
15:30–16:55
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.02.26
2019-01-29
15:40–17:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.01.29
2018-12-18
15:00–16:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2018.12.18
2018-11-27
15:30–16:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2018.11.27
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej

przygotowanie założeń strategii rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym promocji międzynarodowej Miasta Lublin, wypracowanie kierunków oraz form współpracy międzynarodowej, przedłożenie Radzie Miasta propozycji nawiązywania współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpraca z Prezydentem Miasta Lublin oraz podległymi mu jednostkami w zakresie działań związanych z organizacją obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2020-05-14
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 14.05.2020
2020-05-04
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 04.05.2020
2020-02-24
13:00–15:00
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 24.02.2020
2020-01-20
14:00–16:30
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 20.01.2020
2019-12-09
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 09.12.2019
2019-11-18
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 18.11.2019
2019-11-04
16:00–17:40
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 04.11.2019
2019-10-21
16:00–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 21.10.2019
2019-09-02
14:00–15:15
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w dniu 02.09.2019
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Kontrolowanie działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Badanie w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli nieujętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej. Rada, zlecając przeprowadzenie kontroli, określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. Posiedzenia Komisji zwyczajowo odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta, w środę o godzinie 14.30, w sali nr 3, w Ratuszu.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-11-15
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2023.11.15
2023-09-06
14:30–14:45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2023.09.06
2023-06-21
14:30–14:45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2023.06.21
2023-06-06
15:00–15:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2023.06.06
2023-05-24
14:30–15:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2023.05.24
2023-04-26
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2023.04.26
2023-03-29
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2023.03.29
2023-02-01
14:30–14:45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2023.02.01
2022-12-14
14:30–15:35
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.12.14
2022-11-16
14:30–15:10
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.11.16
2022-10-19
14:30–15:40
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.10.19
2022-09-07
17:30–17:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.09.07
2022-06-22
14:30–14:55
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.06.22
2022-06-07
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.06.07
2022-05-25
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.05.25
2022-04-27
14:30–14:45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.04.27
2022-03-30
14:30–14:55
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.03.30
2022-03-02
14:30–15:20
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.03.02
2022-01-26
14:30–14:45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2022.01.26
2021-12-15
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.12.15
2021-11-17
14:30–15:48
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.11.17
2021-10-20
14:30–15:10
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.10.20
2021-09-08
14:30–15:23
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.09.08
2021-06-23
14:30–15:32
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.06.23
2021-06-07
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.06.07
2021-04-28
14:31–15:37
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.04.28
2021-02-24
14:30–15:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.02.24
2021-01-27
14:30–14:49
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2021.01.27
2020.10.14
14:30–15:05
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2020.10.14
2020-12-16
14:30–16:13
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2020.12.16
2020-11-18
14:30–16:05
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2020.11.18
2020-06-24
14:30–15:25
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2020.06.24
2020-06-09
14:00–14:35
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2020.06.09
2020-05-20
14:30–16:05
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2020.05.20
2020-01-29
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2020.01.29
2019-12-18
14:30–15:20
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.12.18
2019-11-20
14:30–16:10
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.11.20
2019-09-04
14:30–16:10
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.09.04
2019-06-26
14:45–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.06.26
2019-06-12
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.06.12
2019-05-29
14:30–15:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.05.29
2019-04-24
14:30–15;30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.04.24
2019-03-06
14:30–16:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.03.06
2019-01-30
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.01.30
2018-12-19
14:30–16:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2018.12.19
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rodziny

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w szczególności: ośrodków adopcyjnych, domów pomocy społecznej; budżetu i jego zmian. Analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich podstawie wniosków dla Rady. Opiniowanie działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez Miasto Lublin. Uczestnictwo przedstawicieli komisji w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Opiniowanie programów w zakresie zwalczania patologii społecznych oraz walki z bezrobociem, ocena realizacji tych programów. Współpraca z różnymi organizacjami w zakresie kształtowania właściwych postaw w rodzinie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-11-13
16:00–16:20
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.11.13
2023-10-16
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.10.16
2023-09-04
16:00–16:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.09.04
2023-06-19
16:00–16:10
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2023.06.19
2023-06-02
15:00–15:05
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2023.06.02
2023-05-22
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2023.05.22
2023-04-24
16:00–16:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2023.04.24
2023-03-27
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2023.03.27
2023-02-27
16:00–16:40
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2023.02.27
2023-01-30
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2023.01.30
2022-12-12
16:00–16:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.12.12
2022-11-21
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.11.21
2022-11-14
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.11.14
2022-10-17
16:10–16:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.10.17
2022-09-05
16:00–16:25
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.09.05
2022-06-20
16:00–16:45
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.06.20
2022-06-02
15:00–15:10
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.06.02
2022-04-25
16:00–16:25
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.04.25
2022-04-20
13:10–13:50
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.04.20
2022-02-28
16:00–16:45
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.02.28
2022-01-24
16:00–16:50
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.01.24
2021-12-13
16:00–16:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.12.13
2021-11-22
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.11.22
2021-11-15
16:20–16:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.11.15
2021-10-18
16:00–16:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.10.18
2021-09-06
16:00–16:45
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.09.06
2021-06-21
16:00–16:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.06.21
2021-05-31
16:00–16:05
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.05.31
2021-05-24
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.05.24
2021-05-23
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2022.05.23
2021-04-26
16:00–16:25
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.04.26
2021-03-22
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.03.22
2021-02-22
16:00–16:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.02.22
2021-01-25
16:00–16:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2021.01.25
2020-12-14
16:30–17:25
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.12.14
2020-11-23
16:30–17:10
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.11.23
2020-11-16
16:30–17:00
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.11.16
2020-10-12
16:30–17:25
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.10.12
2020-08-31
16:30–17:00
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.08.31
2020-06-22
16:30–17:40
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.06.22
2020-06-08
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.06.08
2020-05-18
16:30–16:40
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.05.18
2020-04-20
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.04.20
2020-02-24
16:30–18:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.02.24
2020-01-27
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.01.27
2020-01-27
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2020.01.27
2019-12-16
16:30–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.12.16
2019-11-25
16:30–16:55
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.11.25
2019-11-18
16:30–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.11.18
2019-10-14
16:30–16:55
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.10.14
2019-09-02
16:30–16:55
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.09.02
2019-06-24
16:30–16:55
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.06.24
2019-06-03
16:30–16:40
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.06.03
2019-05-27
16:30–16:45
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.05.27
2019-04-25
16:30–17:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.04.25
2019-03-25
16:30–17:40
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.03.25
2019-02-25
16:30–17:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.02.25
2019-01-28
16:30–17:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.01.28
2018-12-17
16:30–18:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2018.12.17
2018-11-26
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2018.11.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena prognoz rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Analiza i ocena programów w zakresie ochrony środowiska i przedkładanie Radzie wniosków i opinii, Okresowa ocena działalności jednostek organizacyjnych Urzędu zajmujących się zagadnieniami rozwoju Miasta Lublin, Współpraca z jednostkami pomocniczymi — przekazywanie mieszkańcom informacji o zamierzeniach rozwojowych Miasta Lublin oraz wysłuchiwanie opinii mieszkańców, Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-10-16
17:00–17:32
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.10.16
2023-09-04
17:00–19:26
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.09.04
2023-06-19
17:00–20:03
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.06.19
2023-06-05
15:30–15:35
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.06.05
2023-05-22
17:00–19:39
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.05.22
2023-04-24
17:00–18:56
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.04.24
2023-03-27
17:00–20:37
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.03.27
2023-02-27
17:00–17:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.02.27
2023-01-30
17:30–18:31
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2023.01.30
2022-12-12
17:00–18:47
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.12.12
2022-11-21
17:00–17:28
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.11.21
2022-11-14
17:00–21:29
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.11.14
2022-10-17
17:00–20:22
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.10.17
2022-09-05
17:00–22:05
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.09.05
2022-06-20
17:00–19:15
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.06.20
2022-06-03
15:30–15:35
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.06.03
2022-05-23
17:00–20:33
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.05.23
2022-04-25
17:00–20:15
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.04.25
2022-04-20
13:10–13:50
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.04.20
2022-03-28
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.03.28
2022-02-28
17:00–19:50
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.02.28
2022-01-24
17:00–20:20
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2022.01.24
2021-12-13
17:00–19:40
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.12.13
2021-11-22
17:00–18:28
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.11.22
2021-10-18
17:00–18:43
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.10.18
2021-09-06
17:00–19:56
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.09.06
2021-06-21
17:00–18:38
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.06.21
2021-05-31
17:06–17:13
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.05.31
2021-05-24
17:00–18:38
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.05.24
2021-05-19
16:30–17:39
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.05.19
2021-04-26
18:00–21:32
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.04.26
2021-03-22
18:00–19:10
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.03.22
2021-02-22
18:00–21:03
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.02.22
2021-01-25
18:00–18:38
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2021.01.25
2020-12-14
15:30–18:10
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.12.14
2020-11-23
15:30–16:08
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.11.23
2020-11-16
15:30–17:56
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.11.16
2020-10-12
15:30–17:56
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.10.12
2020-08-31
15:30–17:12
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.08.31
2020-06-22
15:30–16:23
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.06.22
2020-06-08
15:30–15:34
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.06.08
2020-05-18
15:30–16:14
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.05.18
2020-04-20
15:30–16:40
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.04.20
2020-03-23
15:30–16:05
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.03.23
2020-02-24
15:30–18:43
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.02.24
2020-01-27
15:30–15:52
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2020.01.27
2019-12-16
15:30–16:43
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.12.16
2019-11-25
15:30–17:32
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.11.25
2019-11-18
15:30–17:32
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.11.18
2019-10-14
15:30–15:46
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.10.14
2019-09-17
15:30–20:20
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.09.17
2019-09-02
15:30–19:01
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.09.02
2019-06-24
15:30–18:45
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.06.24
2019-06-03
15:30–16:08
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.06.03
2019-05-27
15:30–19:36
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.05.27
2019-04-25
15:30–18:50
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.04.25
2019-03-25
15:30–16:40
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.03.25
2019-02-25
8:45–8:55
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.02.25
2019-01-28
15:30–18:53
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.01.28
2018-12-17
15:30–16:15
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2018.12.17
2018-11-26 Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2018.11.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-10-16
14:00–14:07
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.10.16
2023-06-19
14:00–14:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.06.19
2023-06-02
14:00–14:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.06.02
2023-05-22
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.05.
2023-05-15
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.05.15
2023-04-24
14:00–14:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.04.24
2023-03-27
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.03.27
2023-02-27
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.02.27
2023-01-30
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2023.01.30
2022-12-12
13:30–14:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.12.12
2022-11-21
14:00–14:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.11.21
2022-11-14
13:30–14:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.11.14
2022-11-03
14:00–15:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.11.03
2022-10-17
13:30–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.10.17
2022-09-05
13:00–14:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.09.05
2022-06-20
14:00–14:55
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.06.20
2022-06-02
14:00–14:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.06.02
2022-05-23
14:00–14:40
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.05.23
2022-04-25
14:00–14:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.04.25
2022-03-28
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.03.28
2022-03-14
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.03.14
2022-02-28
14:00–15:05
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.02.28
2022-01-24
14:00–14:35
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2022.01.24
2021-12-13
14:00–14:55
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.12.13
2021-11-29
14:00–16:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.11.29
2021-11-15
13:45–14:55
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.11.15
2021-10-18
14:00–14:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.10.18
2021-09-06
14:00–14:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.09.06
2021-06-21
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.06.21
2021-05-31
14:05–14:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.05.31
2021-05-24
14:00–14:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.05.24
2021-04-26
14:00–14:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.04.26
2021-03-22
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.03.22
2021-02-22
14:00–14:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.02.22
2021-01-25
14:00–14:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2021.01.25
2020.11.16
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.11.16
2020-12-14
14:00–14:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.12.14
2020-11-23
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.11.23
2020-10-12
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.10.12
2020-06-22
14:00–14:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.06.22
2020-05-18
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.05.18
2020-04-20
14:00–14:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.04.20
2020-02-24
14:00–15:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.02.24
2020-01-27
14:00–14:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2020.01.27
2019-12-16
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.12.16
2019-11-25
14:00–14:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.11.25
2019-11-18
14:00–14:40
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.11.18
2019-10-14
14:00–14:40
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.10.14
2019-09-02
14:00–14:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.09.02
2019-06-24
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.06.24
2019-06-03
14:00–14:05
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.06.03
2019-05-27
14:00–15:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.05.27
2019-05-20
14:00–15:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.05.20
2019-04-25
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.04.25
2019-03-25
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.03.25
2019-02-25
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.02.25
2019-01-28
14:00–15:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.01.28
2018-12-17
14:00–15:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2018.12.17
2018-11-26
14:00–14:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2018.11.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rozpatrywanie skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Rozpatrywanie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-06-07
17:30–17:55
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 07.06.2023
2023-02-15
17:30–21:00
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 15.02.2023
2023-01-18
17:30–17:53
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18.01.2023
2022-11-30
17:30–17:45
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 30.11.2022
2022-08-31
18:00–19:05
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 31.08.2022
2022-06-15
18:00–19:40
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 15.06.2022
2022-06-08
17:30–19:35
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 08.06.2022
2022-05-11
17:30–17:42
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 11.05.2022
2022-04-13
17:30–18:20
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 13.04.2022
2022-03-16
17:46–19:55
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 16.03.2022
2022-01-12
17:30–18:48
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 12.01.2022
2021-10-27
17:58–18:38
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 27.10.2021
2021-09-15
17:53–18:26
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 15.09.2021
2021-06-09
17:33–19:56
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 09.06.2021
2021-05-12
17:30–19:27
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 12.05.2021
2021-02-10
17:30–18:02
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 10.02.2021
2021-01-13
17:30–22:52
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 13.01.2021
2020-12-02
17:30–21:32
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 02.12.2020
2020-11-04
17:30–22:06
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 04.11.2020
2020-07-08
17:30–17:47
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 08.07.2020
2020-06-10
17:30–18:15
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 10.06.2020
2020-05-06
17:30–19:30
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 06.05.2020
2020-05-04
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 04.05.2020
2020-03-11
17:30–18:47
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 11.03.2020
2020-02-12
17:30–22:00
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 12.02.2020
2020-01-08
17:30–18:30
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 08.01.2020
2019-12-04
17:30–18:30
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 04.12.2019
2019-11-21
13:23–13:38
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 21.11.2019
2019-11-06
17:30–20:30
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 06.11.2019
2019-04-10
17:30–19:20
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 10.04.2019
2019-03-13
17:30–19:20
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 13.03.2019
2019-02-18
16:30–18:40
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18.02.2019
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu sportu, turystyki i wypoczynku w szczególności: a) tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu i wykorzystania obiektów sportowych i przedkładanie Radzie wniosków w tych sprawach. Współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach: a) inwentaryzacji i komunalizacji obiektów sportowych, wypoczynkowych i turystycznych; b) opieki pozaszkolnej nad młodzieżą uczącą się i pozaszkolną niepracującą; c) opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych w zakresie dotyczącym terenów i obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-10-17
14:00–15:35
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 17.10.2023
2023-09-05
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 05.09.2023
2023-06-20
14:00–15:20
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 20.06.2023
2023-06-05
14:00–14:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 05.06.2023
2023-05-23
14:00–14:40
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.05.2023
2023-05-16
14:00–16:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 16.05.2023
2023-04-25
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 25.04.2023
2023-03-28
14:00–14:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 28.03.2023
2023-02-28
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 28.02.2023
2023-01-31
14:00–15:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 31.01.2023
2022-12-13
14:00–15:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 13.12.2022
2022-11-22
14:00–14:40
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 22.11.2022
2022-11-15
14:00–14:45
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 15.11.2022
2022-11-03
15:00–17:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 03.11.2022
2022-10-18
14:00–15:40
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 18.10.2022
2022-09-06
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 06.09.2022
2022-06-21
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 21.06.2022
2022-06-03
14:00–14:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 03.06.2022
2022-05-24
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 24.05.2022
2022-04-26
14:00–14:20
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 26.04.2022
2022-03-29
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 29.03.2022
2022-03-01
14:00–15:50
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 01.03.2022
2022-01-25
14:00–15:15
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 25.01.2022
2021-12-14
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 14.12.2021
2021-11-23
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.11.2021
2021-11-16
14:00–14:50
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 16.11.2021
2021-10-19
14:00–15:50
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 19.10.2021
2021-09-07
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 07.09.2021
2021-06-22
14:00–15:15
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 22.06.2021
2021-06-01
14:00–14:05
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 01.06.2021
2021-05-25
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 25.05.2021
2021-04-27
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 27.04.2021
2021-03-23
14:00–15:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.03.2021
2021-02-23
14:00–14:40
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.02.2021
2021-01-26
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 26.01.2021
2020-12-15
14:00–14:40
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 15.12.2020
2020-11-24
14:00–15:50
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 24.11.2020
2020-11-17
14:00–15:20
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 17.11.2020
2020-10-13
14:00–15:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 13.10.2020
2020-09-01
14:00–15:20
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 01.09.2020
2020-06-23
14:00–15:40
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.06.2020
2020-05-19
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 19.05.2020
2020-03-03
15:00–17:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 03.03.2020
2020-02-25
21:50–22:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 25.02.2020
2020-01-28
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 28.01.2020
2019-12-17
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 17.12.2019
2019-11-26
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 26.11.2019
2019-11-19
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 19.11.2019
2019-10-15
14:00–16:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 15.10.2019
2019-09-17
15:15–16:40
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 17.09.2019
2019-09-03
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 03.09.2019
2019-06-25
14:00–16:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 25.06.2019
2019-06-04
14:00–14:45
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 04.06.2019
2019-05-28
14:00–16:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 28.05.2019
2019-05-07
15:00–17:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 07.05.2019
2019-04-23
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.04.2019
2019-03-26
14:00–15:20
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 26.03.2019
2019-03-05
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 05.03.2019
2019-02-26
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 26.02.2019
2019-01-29
14:00–15:50
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 29.01.2019
2018-12-18
14:00–15:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 18.12.2018
2018-11-27
14:00–15:45
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 27.11.2018
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie Radzie wniosków. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie służby zdrowia oraz szeroko pojętej pomocy społecznej i przedstawianie Radzie wniosków. Ocenianie warunków sanitarno — higienicznych Miasta Lublin i proponowanie działań zmierzających do ich poprawy. Występowanie z wnioskami w sprawach współdziałania Rady z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej z zakresu służby zdrowia, pomocy społecznej, służb sanitarno — epidemiologicznych i innych. Ocena działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne i inne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym chorobom i patologiom społecznym, współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie. Opiniowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Lublin. Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2023-29-04
15:00–15:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 04.09.2023
2023-11-13
15:00–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 13.11.2023
2023-10-16
15:00–15:15
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 16.10.2023
2023-06-19
15:00–15:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 19.06.2023
2023-06-02
14:30–14:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 02.06.2023
2023-05-22
15:00–15:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.05.2023
2023-04-24
15:00–15:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 24.04.2023
2023-03-27
15:00–15:50
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 27.03.2023
2023-02-27
15:00–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 27.02.2023
2023-01-30
15:00–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 30.01.2023
2022-12-12
15:00–15:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 12.12.2022
2022-11-21
15:00–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 21.11.2022
2022-11-14
15:00–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 14.11.2022
2022-10-17
15:00–16:10
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 17.10.2022
2022-09-05
15:00–15:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 05.09.2022
2022-06-20
15:00–15:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 20.06.2022
2022-06-02
14:30–14:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 02.06.2022
2022-05-23
15:00–15:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 23.05.2022
2022-04-25
15:05–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 25.04.2022
2022-03-28
15:05–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 28.03.2022
2022-02-28
15:20–16:15
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 28.02.2022
2022-01-24
15:05–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 24.01.2021
2021-12-13
15:05–15:55
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 13.12.2021
2021-11-22
15:05–15:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.11.2021
2021-11-15
15:50–16:00
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 18.11.2021
2021-10-18
15:05–15:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 18.10.2021
2021-09-06
15:02–15:12
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 06.09.2021
2021-05-31
15:00–15:05
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 31.05.2021
2021-05-24
15:05–15:15
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 24.05.2021
2021-04-26
15:00–15:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 26.04.2021
2021-03-22
15:00–15:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.03.2021
2021-02-22
15:00–15:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.02.2021
2021-01-25
15:00–15:55
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 25.01.2021
2020-12-14
18:00–18:45
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 14.12.2020
2020-11-23
18:00–19:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 23.11.2020
2020-11-16
18:00–18:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 16.11.2020
2020-10-12
18:00–18:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 12.10.2020
2020-08-31
18:00–18:10
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 31.08.2020
2020-06-22
18:00–18:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.06.2020
2020-06-08
18:00–18:10
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 08.06.2020
2020-05-18
18:00–18:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 18.05.2020
2020-04-20
18:00–18:45
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 20.04.2020
2020-02-24
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 24.02.2020
2020-01-27
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 27.01.2020
2019-12-16
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 16.12.2019
2019-11-25
18:00–18:15
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 25.11.2019
2019-11-14
15:45–18:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 14.11.2019
2019-10-14
18:00–18:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 14.10.2019
2019-06-24
18:00–18:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 24.06.2019
2019-06-06
16:00–16:05
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 06.06.2019
2019-05-30
8:50–8:55
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 30.05.2019
2019-05-27
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 27.05.2019
2019-04-25
18:00–18:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 25.04.2019
2019-03-25
18:00–19:05
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 28.03.2019
2019-02-25
18:00–18:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 25.02.2019
2019-01-28
18:00–18:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 28.01.2019
2018-12-17
18:00–18:45
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 17.12.2018
2018-11-26
18:00–18:45
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 26.11.2018
Zobacz pozostałe
Zwiń