Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 736 — w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020” …Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020” zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 737 — w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin” …profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin” zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 738 — w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2017-2019” …pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2017-2019” zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 739 — w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program profilaktyczny chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia” …zdrowotnej - „Program profilaktyczny chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia” zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 763 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu [Product Validation in Health] …na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu [Product Validation in Health] W sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na […] lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu [Product Validation in Health] finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 833 — w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie …sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie W sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 835 — w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. Centrum Zdrowia współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG oraz na zawarcie umowy konsorcjum w ramach projektu pt. Centrum Zdrowia …Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. Centrum Zdrowia współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG oraz na zawarcie umowy konsorcjum […] w ramach projektu pt. Centrum Zdrowia W sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. Centrum Zdrowia współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG oraz na zawarcie umowy konsorcjum w ramach […] projektu pt. Centrum Zdrowia zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 956 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie …sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie W sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 957 — w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania …z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin opłaty niepełnosprawni…
niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna zdrowie
10. Sesja nr 6/2019 z dnia
2019-04-26
Uchwała nr 230 — w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” …w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian […] Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie Radzie wniosków. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie służby zdrowia oraz szeroko pojętej pomocy społecznej i przedstawianie Radzie wniosków. Ocenianie warunków […] poprawy. Występowanie z wnioskami w sprawach współdziałania Rady z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej z zakresu służby zdrowia, pomocy społecznej, służb sanitarno - epidemiologicznych i innych. Ocena działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne i inne w zakresie…
2. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian […] Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie Radzie wniosków. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie służby zdrowia oraz szeroko pojętej pomocy społecznej i przedstawianie Radzie wniosków. Ocenianie warunków […] poprawy. Występowanie z wnioskami w sprawach współdziałania Rady z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej z zakresu służby zdrowia, pomocy społecznej, służb sanitarno - epidemiologicznych i innych. Ocena działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne i inne w zakresie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie remontu i termomodernizacji budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125
…Interpelacja w sprawie remontu i termomodernizacji budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej…
2.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia i Biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 oraz budowy parkingu
…Interpelacja w sprawie termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia i Biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 oraz budowy parkingu…
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja (ponowna) w sprawie remontu (nowej nawierzchni) chodnika prowadzącego do budynków przychodni zdrowia i filii MOPR
…Interpelacja (ponowna) w sprawie remontu (nowej nawierzchni) chodnika prowadzącego do budynków przychodni zdrowia i filii MOPR…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie wykonania remontu ciągów pieszych łączących chodnik przy al. Smorawińskiego z budynkiem przychodni zdrowia i filii MOPR przy al. Kompozytorów Polskich 8/8A
…Interpelacja w sprawie wykonania remontu ciągów pieszych łączących chodnik przy al. Smorawińskiego z budynkiem przychodni zdrowia i filii MOPR przy al. Kompozytorów Polskich 8/8A…
5.
Stanisław Kieroński
Interpelacja w sprawie montażu wind w przychodniach zdrowia usytuowanych w budynkach będących w zasobach gminy Lublin
…Interpelacja w sprawie montażu wind w przychodniach zdrowia usytuowanych w budynkach będących w zasobach gminy Lublin…
6.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców ulicy Bór
…Interpelacja w sprawie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców ulicy Bór…
7.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie „przygotowania analizy dotyczącej zastąpienia planu wydania 10,7 mln zł na nieopłacalny Rower Miejski na plan propagowania sportu rowerowego i wykorzystanie tych środków, jako dofinansowanie 50% Lublinianom do zakupu rowerów celem troski o ich zdrowie i czyste powietrze w Lublinie"
…sportu rowerowego i wykorzystanie tych środków, jako dofinansowanie 50% Lublinianom do zakupu rowerów celem troski o ich zdrowie i czyste powietrze w Lublinie…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie udrożnienia chodnika stanowiącego dojście do przychodni zdrowia przy al. Kompozytorów Polskich 8
…Interpelacja w sprawie udrożnienia chodnika stanowiącego dojście do przychodni zdrowia przy al. Kompozytorów Polskich…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie udrożnienia chodnika stanowiącego dojście do przychodni zdrowia przy al. Kompozytorów Polskich 8
…Interpelacja w sprawie udrożnienia chodnika stanowiącego dojście do przychodni zdrowia przy al. Kompozytorów Polskich…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników