Informacje ogólne

Leszek Daniewski nie pełni już funkcji radnego. Data wygaśnięcia mandatu: 2024-04-21.

Data i miejsce urodzenia: 1952-07-08, Lublin
emeryt

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 3 772 (15,76%)

Biografia

Rekordy 1–12 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
17.11.2018 – 21.04.2024
Rada Miasta Lublin, radny źródło
17.11.2018 – 21.04.2024
Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka, członek klubu źródło
17.11.2018 – 21.04.2024
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku, członek źródło
17.11.2018 – 21.04.2024
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
17.11.2018 – 21.04.2024
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
17.11.2018 – 21.04.2024
Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Platforma Obywatelska źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, przewodniczący źródło
brak informacji
Rada Miasta Lublin, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 3 772, procent głosów: 16, wybrany źródło
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1662
Nieobecność
88

Oddane głosy

Za
1431
Przeciw
5
Wstrzymał się
18
Głos nieoddany
208
Nieobecny
88
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1750
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1755 — w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin Uchwalono
2. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1754 — w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin Uchwalono
3. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1753 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie Uchwalono
4. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1752 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie Uchwalono
5. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1751 — w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie w pobl. ul. Gołębiej, oznaczonej jako działka nr 1130 o powierzchni 0,4059 ha (obr. 0071 — Konopnica I, ark. 7) Uchwalono
6. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1750 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 Uchwalono
7. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1749 — w sprawie ustanowienia pomników przyrody Uchwalono
8. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1748 — w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2024 rok Uchwalono
9. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1747 — w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do projektu pn. „Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki” (akronim JEWELS TOUR) Uchwalono
10. Sesja nr 58 z dnia
2024-03-21
Uchwała nr 1746 — w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku Uchwalono
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy pętli autobusowej u zbiegu ulic: Osmolickiej i Prawiednickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępu prac adaptacyjnych pozwalających na rozpoczęcie działalności Osiedlowego Domu Kultury w dzielnicy Dziesiąta

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizowanego remontu ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycięcia drzewa przy przejściu dla pieszych obok Stokrotki przy ul. Krężnickiej 1

interpelacja

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa oraz prowadzenia prac konserwatorsko-porządkowych na urządzeniach hydrologicznych Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy nowej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy zatoki autobusowej przy ulicy Nadbystrzyckiej, w sąsiedztwie ulicy Wąwozowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie turnieju piłkarskiego dla dzieci na obiektach nad Zalewem Zemborzyckim

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia ul. Głuskiej kategorii drogi I stopnia odśnieżania

interpelacja

Interpelacja w sprawie dotacji dla Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk"

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu chodnika wzdłuż ul. Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu pomostu dla Morsów przy tamie Zalewu w ośrodku Marina

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu szafek na ubrania i podręczniki do szatni w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Herberta

interpelacja

Interpelacja w spraiwie wykonania dwóch przejść dla pieszych przez ulicę Wilczą

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu przez Parafię pw. Świętego Jana Pawła II działki nr 61/48 z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking

interpelacja

Interpelacja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego ekologicznych obszarów miasta Lublin – rejon doliny Bystrzycy- Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację jubileuszowego X Osiedlowego Festynu Rodzinnego, organizowanego przez Parafię pw. Św. Jana Pawła II w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie uchwały nr 1000/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21.10.2021 r. w sprawie nadania imienia Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie organizacji ruchu w dz. Zemborzyce w związku z budową mostu na rzece Bystrzycy w ul. Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemów użytkowników ogródków działkowych ROD „Słonecznik”

interpelacja

Interpelacja w sprawie dojazdu do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słonecznik” od ulicy Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie kwalifikacji projektów zgłoszonych w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia prac porządkowych w rejonie ul. Wojtyłów i Ronda Światowych Dni Młodzieży 2016 w Dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ul. Pasiecznej jako części drogi powiatowej nr 2264L

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ul. Zamenhofa

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Cienistą przy skrzyżowaniu z ul. Roślinną i ul. Bór

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia budowy chodnika w rejonie ulicy Pszczelej

interpelacja

Interpelajca w sprawie pomocy finansowej na organizację świąteczno-noworocznego koncertu Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk”

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeznaczenia w budżecie miasta Lubin na 2023 rok środków finansowych na niezbędne remonty w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Zdrowej (dz. Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Przedszkola nr 83 w dzielnicy Głusk na zakup tablicy multimedialnej, rozbudowę i dodatkowe wyposażenie placu zabaw oraz remont klatki schodowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie turnieju piłkarskiego i festynu rodzinnego, który odbył się na obiektach klub piłkarskiego „Vrotcovia”

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy brakującego odcinka kolektora w rejonie ulic: Klonowica i Szymonowica

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania fragmentu ogrodzenia boiska sportowego, użytkowanego przez klub „Vrotcovia”, wzdłuż zabytkowej Alei Lipowej na terenie ośrodka „Marina”

interpelacja

Interpelacja w sprawie spotkania z mieszkańcami Zemborzyc i Wrotkowa w ramach „Planu dla Dzielnic”

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyników głosowania w IX edycji Budżetu Obywatelskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie apelu wolontariuszki z Sosnowca o pomoc choremu dziecku z Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w byłym Domu Kultury w Głusku dla Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk”

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy cmentarza parafialnego w Zemborzycach przy ul. Pszczelej 24

interpelacja

Interpelacja w sprawie udziału Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk" w wydarzeniach, które będą realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży — Lublin 2023

interpelacja

Interpelacja w sprawie kontynuacji prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych starego drzewostanu na zabytkowym cmentarzu przy ul. Pszczelej 24 w Zemborzycach

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania układu komunikacyjnego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich 110

interpelacja

Interpelacja w sprawie uhonorowania Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany okien na basenie kąpielowym w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich 110

interpelacja

Interpelacja w sprawie ułożenia nawierzchni bitumicznej na ul. Stara Nałkowskich i prac związanych z budową mostu na rz. Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na książkę o historii Klubu Sportowego „Start Lublin” oraz karierze sportowej legendarnego lubelskiego koszykarza Jerzego Żytkowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów powyżej 8 ton na ulicę Letniskową i ulicę Modrą

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na organizację Osiedlowego Festynu Rodzinnego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia dojazdu właścicielom i użytkownikom ogródków działkowych ROD „Słonecznik”, od strony mostu im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego przy ul. Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy stanu technicznego dojazdu do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słonecznik” przy ul. Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Stary Gaj

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i wykonania chodnika wzdłuż ulicy Cienistej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania remontu ulicy Roślinnej w Dzielnicy Zemborzyce

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięca suchej topoli przy ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia koszy na śmieci w okolicy budynku przy ul. Zalewskiego 9

interpelacja

Interpelacja w sprawie Jubileuszu 40-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” oraz dofinansowania Gali Jubileuszowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie usprawnienia ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie oznaczenia przejścia dla pieszych przy głównym wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Róży Wiatrów w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie uruchomienia całorocznej komunikacji miejskiej ulicą Zemborzycką na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Diamentowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wydłużenia trasy autobusu miejskiego linii nr 6

interpelacja

Interpelacja w sprawie umieszczenia przy nowym moście w ul. Żeglarskiej tablicy informacyjnej o jego patronie Prezydencie RP Ryszardzie Kaczorowskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy zatoki autobusowej przy ulicy Nałkowskich, w pobliżu ul. Ks. Ludwika Zalewskiego- przystanek "Zalewskiego 02" (nr przystanku 4539)

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania spowalniaczy (progów zwalniających) na ul. Zdrowej przy Szkole Podstawowej nr 47 i Przedszkolu nr 83

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania gruntownego remontu ulicy Sarniej

interpelacja

Interpelacja w sprawie opracowania koncepcji budowy basenu w Dzielnicy Dziesiąta przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Róży Wiatrów w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy Przedszkola nr 16 w dzielnicy Zemborzyce lub budowy nowej jego siedziby

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia brakującego odcinka (ok. 20 m) chodnika w ul. Tęczowej, przy przejeździe w rejonie Kościoła pw. Św. Marcina w Dzielnicy Zemborzyce

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania niezbędnych prac remontowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Zdrowej w Lublinie celem rozbudowy świetlicy szkolnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ul. Tęczowej na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Zagajnikowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Zdrowej w dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie położenia nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Pasiecznej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy wybiegu dla psów w Dzielnicy Dziesiąta

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości nabycia gruntów pod budowę nowej siedziby Przedszkola nr 16 w Dzielnicy Zemborzyce

interpelacja

Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Nałkowskich, w sąsiedztwie sklepu ALDI

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości do 40 km/h na części ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowania dokumentacji remontu ul. Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycinki suchych drzew (topól) wzdłuż ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy brakującego odcinka chodnika pomiędzy ulicami: Pszczelą i Krężnicką

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia ul. Pasiecznej w dzielnicy Zemborzyce

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do siedziby Caritasu Archidiecezji Lubelskiej (CAL) przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia domu kultury w Dzielnicy Dziesiąta w os. Kruczkowskiego przy ul. Herberta 14

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia znaku STOP (B-20) na przejeździe kolejowym w ul. Letniskowej

interpelacja

interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu parkowania w pasie drogowym ul. Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu parkowania w pasie drogowym ul. Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyznawanych dotacji w ramach wspierania rozwoju sportowego dzieci i młodzieży oraz struktury szkolenia zawodników w klubach piłki nożnej na terenie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na ul. Krężnickiej i Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie ograniczenia pływania skuterów i motorówek po Zalewie Zemborzyckim

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z ul. Modrej do ul. Letniskowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ul. Zamenhofa

interpelacja

Interpelacja w sprawie kontynuacji remontu alejek na terenie ośrodka „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Ku Słońcu

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Pasiecznej i jej oświetlenia

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycinki topól i wykonania tymczasowego pobocza wzdłuż ulicy Pasiecznej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania lubelskiego żużla

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozpoczętego remontu ulicy Nałkowskich i dalszego funkcjonowania przystanku u zbiegu ulic: Nałkowskich i Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie modernizacji ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania chodnika wzdłuż ul. Osmolickiej na odcinku od drogi Prawiedniki-Mętów w kierunku Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia regulacji w zakresie organizacji ruchu drogowego, pozwalających na ograniczenie postoju pojazdów wzdłuż ul. Wapowskiego

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Dodaj deklarację polityka

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe