Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka
Data i miejsce urodzenia: 8.07.1952, Lublin
Miejsce pracy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 3 772 (15,76%)

Dyżur radnego:
Kontakt z Radnym za pośrednictwem Biura Rady Miasta: tel. 81 466-16-50, fax: 81 466-16-51
Kontakt:
leszek.daniewski@lublin.eu
603 752 573

Biografia

Rekordy 1–11 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 17.11.2018
Rada Miasta Lublin, radny źródło
od 17.11.2018
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
od 17.11.2018
Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Platforma Obywatelska źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, przewodniczący źródło
brak informacji
Rada Miasta Lublin, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 3 772, procent głosów: 16, wybrany źródło
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1092
Nieobecność
86

Oddane głosy

Za
963
Przeciw
3
Wstrzymał się
15
Głos nieoddany
111
Nieobecny
86
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1178
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1185 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2022 rok Uchwalono
2. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1184 — w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Uchwalono
3. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1183 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Zdrowej 14 w Lublinie Uchwalono
4. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1182 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 17 w Lublinie Uchwalono
5. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1181 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie Uchwalono
6. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1180 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Elektrycznej 55a stanowiącej własność Gminy Lublin Uchwalono
7. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1179 — w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin Uchwalono
8. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1178 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Częstochowie przy ul. Adama Czartoryskiego 13 Uchwalono
9. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1177 — w sprawie przystąpienia do projektu pn. „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach Komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa ze środków Komisji Europejskiej oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2023-2026 na jego realizację Uchwalono
10. Sesja nr 39/2022 z dnia
2022-04-28
Uchwała nr 1176 — w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Uchwalono
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy pętli autobusowej u zbiegu ulic: Osmolickiej i Prawiednickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępu prac adaptacyjnych pozwalających na rozpoczęcie działalności Osiedlowego Domu Kultury w dzielnicy Dziesiąta

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizowanego remontu ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycięcia drzewa przy przejściu dla pieszych obok Stokrotki przy ul. Krężnickiej 1

interpelacja

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa oraz prowadzenia prac konserwatorsko-porządkowych na urządzeniach hydrologicznych Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy nowej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy zatoki autobusowej przy ulicy Nadbystrzyckiej, w sąsiedztwie ulicy Wąwozowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie turnieju piłkarskiego dla dzieci na obiektach nad Zalewem Zemborzyckim

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia ul. Głuskiej kategorii drogi I stopnia odśnieżania

interpelacja

Interpelacja w sprawie dotacji dla Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk"

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu chodnika wzdłuż ul. Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu pomostu dla Morsów przy tamie Zalewu w ośrodku Marina

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu szafek na ubrania i podręczniki do szatni w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Herberta

interpelacja

Interpelacja w spraiwie wykonania dwóch przejść dla pieszych przez ulicę Wilczą

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu przez Parafię pw. Świętego Jana Pawła II działki nr 61/48 z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking

interpelacja

Interpelacja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego ekologicznych obszarów miasta Lublin – rejon doliny Bystrzycy- Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację jubileuszowego X Osiedlowego Festynu Rodzinnego, organizowanego przez Parafię pw. Św. Jana Pawła II w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie uchwały nr 1000/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21.10.2021 r. w sprawie nadania imienia Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie organizacji ruchu w dz. Zemborzyce w związku z budową mostu na rzece Bystrzycy w ul. Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemów użytkowników ogródków działkowych ROD „Słonecznik”

interpelacja

Interpelacja w sprawie dojazdu do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słonecznik” od ulicy Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie kwalifikacji projektów zgłoszonych w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia prac porządkowych w rejonie ul. Wojtyłów i Ronda Światowych Dni Młodzieży 2016 w Dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ul. Pasiecznej jako części drogi powiatowej nr 2264L

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości do 40 km/h na części ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowania dokumentacji remontu ul. Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycinki suchych drzew (topól) wzdłuż ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy brakującego odcinka chodnika pomiędzy ulicami: Pszczelą i Krężnicką

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia ul. Pasiecznej w dzielnicy Zemborzyce

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do siedziby Caritasu Archidiecezji Lubelskiej (CAL) przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia domu kultury w Dzielnicy Dziesiąta w os. Kruczkowskiego przy ul. Herberta 14

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia znaku STOP (B-20) na przejeździe kolejowym w ul. Letniskowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu parkowania w pasie drogowym ul. Janowskiej

interpelacja

interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na ul. Krężnickiej i Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie ograniczenia pływania skuterów i motorówek po Zalewie Zemborzyckim

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z ul. Modrej do ul. Letniskowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ul. Zamenhofa

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu parkowania w pasie drogowym ul. Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie kontynuacji remontu alejek na terenie ośrodka „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyznawanych dotacji w ramach wspierania rozwoju sportowego dzieci i młodzieży oraz struktury szkolenia zawodników w klubach piłki nożnej na terenie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Ku Słońcu

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Pasiecznej i jej oświetlenia

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycinki topól i wykonania tymczasowego pobocza wzdłuż ulicy Pasiecznej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania lubelskiego żużla

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozpoczętego remontu ulicy Nałkowskich i dalszego funkcjonowania przystanku u zbiegu ulic: Nałkowskich i Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie modernizacji ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania chodnika wzdłuż ul. Osmolickiej na odcinku od drogi Prawiedniki-Mętów w kierunku Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia regulacji w zakresie organizacji ruchu drogowego, pozwalających na ograniczenie postoju pojazdów wzdłuż ul. Wapowskiego

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Dodaj deklarację polityka

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe