Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 81
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 68 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu …Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 97 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie, nadania statutu oraz włączenia jej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie …tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie, nadania statutu oraz włączenia jej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii…
niepełnosprawni oświata
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 220 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 87 w Lublinie przy ul. Woronieckiego 11 oraz nadania statutu …czerwca 2015 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 87 w Lublinie przy ul. Woronieckiego 11 oraz nadania statutu oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 565 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1039/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie …sprawie zmiany uchwały nr 1039/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 585 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie …Uchwała nr 585/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 699 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie …Uchwała nr 699/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie W sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie seniorzy…
seniorzy
7. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 794 — w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu …r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu młodzież…
młodzież
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 800 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice …r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice W sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem
skargi
9. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 812 — w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego …Uchwała nr 812/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława…
szkoły
10. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 813 — w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka …Uchwała nr 813/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława…
szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu…
2. Komisja ds. Statutów Jednostek Pomocniczych …Komisja ds. Statutów Jednostek Pomocniczych Komisja została powołana uchwałą nr 873/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych. Przedmiotem działania Komisji jest przygotowanie propozycji zmian […] w statutach jednostek pomocniczych Gminy Lublin. 2017-11-08 12:00 12:50 Posiedzenie Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych z dnia 08.11.2017 2017-11-30 16:30 17:50 Posiedzenie Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych […] z dnia 30.11.2017 2017-12-14 16:30 18:30 Posiedzenie Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych z dnia 14.12.2017 2018-01-16 16:30 18:10 Posiedzenie Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych z dnia…
3. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Komisja do opracowania zmian w statucie miasta, dostosowanie do zmienionych przepisów ustawy o zwiększeniu wpływu obywateli w życiu publicznym. 2018-06-25 17:10 17:45 Posiedzenie Komisji ds. Statutu dnia […] Posiedzenie Komisji ds. Statutu dnia 20.07.2018 2018-09-03 14:15 15:20 Posiedzenie Komisji ds. Statutu dnia 03.09.2018 2018-10-22 14:35 15:00 Posiedzenie Komisji ds. Statutu dnia […] Posiedzenie Komisji ds. Statutu dnia…
4. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników