Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 585 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie …Uchwała nr 585/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 719 — w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców …wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców nieruchomości głównie mieszkania, grunty kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura nieruchomości
3. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 840 — w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 …nr 840/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 […] W sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia skargi…
kultura skargi
4. Sesja nr 5/2019 z dnia
2019-03-28
Uchwała nr 195 — w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie …Uchwała nr 195/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie statut…
statut
5. Sesja nr 5/2019 z dnia
2019-03-28
Uchwała nr 196 — w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej …Uchwała nr 196/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Zespół…
statut
6. Sesja nr 5/2019 z dnia
2019-03-28
Uchwała nr 197 — w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” …Uchwała nr 197/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych…
statut
7. Sesja nr 8/2019 z dnia
2019-06-30
Uchwała nr 284 — w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie …lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach […] budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie inwestycje inwestycje…
inwestycje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków …Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu kultury, ochrony zabytków 2014-12-03 17:30 18:43 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków […] Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2014.12.22 2015-01-28 17:30 18:14 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.01.28 2015-02-25 17:30 18:14 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków […] Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.03.09 2015-03-11 17:30 19:03 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.03.11 2015-03-25 17:30 17:50 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków…
2. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania […] podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu i wykorzystania obiektów sportowych i przedkładanie Radzie wniosków w tych sprawach. Współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach: a) inwentaryzacji i komunalizacji obiektów sportowych…
3. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków …Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu kultury, ochrony zabytków w szczególności: tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich placówek kulturalno–artystycznych; nazewnictwa ulic, placów publicznych oraz […] w tym pozarządowymi) oraz społecznym ruchem kulturalnym, prowadzącymi na terenie Miasta Lublin działalność kulturalną, artystyczną i upowszechniania kultury. Inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta w Lublinie. Analizowanie działalności […] osoby. Opiniowanie wniosków w sprawie usuwania takich pomników i tablic. 2018-11-28 18:45 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2018.11.28 2018-12-19 17:30 18:13 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków…
4. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania […] podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu i wykorzystania obiektów sportowych i przedkładanie Radzie wniosków w tych sprawach. Współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach: a) inwentaryzacji i komunalizacji obiektów sportowych…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 42
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Gawryszczak
Interpelacja w sprawie działalności Centrum Kultury w Lublinie
…Interpelacja w sprawie działalności Centrum Kultury w Lublinie…
2.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie wycofania z repertuaru Centrum Kultury w Lublinie wydarzenia pt. LGBT Film Festival
…Interpelacja w sprawie wycofania z repertuaru Centrum Kultury w Lublinie wydarzenia pt. LGBT Film Festival…
3.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w osiedlu "Maki" przy ul. Olchowej 8
…Interpelacja w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w osiedlu "Maki" przy ul. Olchowej…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
…Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków…
5.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie
…Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie…
6.
Sylwester Tułajew
Interpelacja w sprawie promocji wydarzenia pod nazwą "LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Film Festival" w miejskiej instytucji kultury — Centrum Kultury w Lublinie
…Interpelacja w sprawie promocji wydarzenia pod nazwą "LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Film Festival" w miejskiej instytucji kultury - Centrum Kultury w Lublinie…
7.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie filii Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice w dzielnicy Kośminek
…Interpelacja w sprawie filii Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice w dzielnicy Kośminek…
8.
Piotr Breś
Interpelacja w sprawie odpowiedzi na zapytanie wniesione podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków w dniu 29 marca 2017 r. dot. udostępnienia informacji publicznej nt. zawartej umowy wynajmu lokalu lub pracowni będących własnością miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie odpowiedzi na zapytanie wniesione podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków w dniu 29 marca 2017 r. dot. udostępnienia informacji publicznej nt. zawartej umowy wynajmu lokalu lub pracowni będących własnością miasta Lublin…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie pisma Rady Kultury Przestrzeni dotyczącego tzw. Płotko-Reklam
…Interpelacja w sprawie pisma Rady Kultury Przestrzeni dotyczącego tzw. Płotko-Reklam…
10.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie środków finansowych na wsparcie kultury fizycznej
…Interpelacja w sprawie środków finansowych na wsparcie kultury fizycznej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników