Wyniki wyszukiwania dla tagu: cmentarze

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 48 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie …nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie opłaty opłaty…
opłaty
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 73 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku …r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 83 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania oraz remontów w roku 2015 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin …Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania oraz remontów w roku 2015 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
4. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 400 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II w rejonie cmentarza wyznaniowego przy ulicy Bełżyckiej …r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie cmentarza wyznaniowego przy ulicy Bełżyckiej plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 552 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy przyznania miejsca grzebalnego na Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka …r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy przyznania miejsca grzebalnego na Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka cmentarze
cmentarze
6. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 665 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2017 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin …upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2017 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin Uchwała nr 665/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r […] upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2017 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin cmentarze
cmentarze
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 709 — w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku …marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI w obszarze […] Cmentarza Komunalnego na Majdanku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 837 — w sprawie zamiaru przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie oraz budowy na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego …września 2017 r. w sprawie zamiaru przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie oraz budowy na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika Nieznanego […] Pomnika z okresu międzywojennego W sprawie zamiaru przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie oraz budowy na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika…
symbole
9. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 838 — w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie i budowę na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego …r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie i budowę na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego pomnika, Pomnika Nieznanego […] okresu międzywojennego W sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie i budowę na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego pomnika, Pomnika […] Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego symbole herb, flaga, logo cmentarze
cmentarze symbole
10. Sesja nr 3/2019 z dnia
2019-01-31
Uchwała nr 72 — w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie …nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie cmentarze cmentarze
cmentarze
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 22
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Marek Wójtowicz
Interpelacja w sprawie przeniesienia szczątków z Placu Po Farze na cmentarz przy ul. Lipowej
…Interpelacja w sprawie przeniesienia szczątków z Placu Po Farze na cmentarz przy ul. Lipowej…
2.
Piotr Gawryszczak
Interpelacja w sprawie jakości udzielonej odpowiedzi na interpelację z dnia 17 lutego2016 r. w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą mpzp miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku
…lutego2016 r. w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą mpzp miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku…
3.
Piotr Gawryszczak
Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą m.p.z.p. miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku
…Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą m.p.z.p. miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku…
4.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie wycięcia chorych drzew przy ul. Pszczelej w Lublinie (obok cmentarza)
…Interpelacja w sprawie wycięcia chorych drzew przy ul. Pszczelej w Lublinie (obok cmentarza
5.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie planów demontażu ławeczek na cmentarzu komunalnym na Majdanku
…Interpelacja w sprawie planów demontażu ławeczek na cmentarzu komunalnym na Majdanku…
6.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej
…Interpelacja w sprawie budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej…
7.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie cmentarza przy ul. Unickiej
…Interpelacja w sprawie cmentarza przy ul. Unickiej…
8.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą m.p.z.p. miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku
…Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą m.p.z.p. miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku…
9.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie możliwości rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy Drodze Męczenników Majdanka
…Interpelacja w sprawie możliwości rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy Drodze Męczenników Majdanka…
10.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie jakości udzielonej odpowiedzi na interpelację z dnia 17 lutego2016 r. w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą mpzp miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku
…lutego2016 r. w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą mpzp miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników