Wyniki wyszukiwania dla tagu: partycypacja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 135 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 1226/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 …art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
2. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 704 — w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów …tych organów W sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 706 — w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic …sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
4. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 722 — w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin …społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin W sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 839 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2017 i 2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem” …pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem” projekty unijne finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
finanse partycypacja projekty unijne
6. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 873 — w sprawie powołania Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych …r. w sprawie powołania Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych W sprawie powołania Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 874 — w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych …sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 3/2019 z dnia
2019-01-31
Uchwała nr 55 — w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina …w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina partycypacja partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
partycypacja
9. Sesja nr 3/2019 z dnia
2019-01-31
Uchwała nr 56 — w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin …stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin budżet, partycypacja partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
budżet partycypacja
10. Sesja nr 22/2020 z dnia
2020-10-15
Uchwała nr 698 — w sprawie petycji dotyczącej zmiany uchwały nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin …dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin partycypacja partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
partycypacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników