Wyniki wyszukiwania dla tagu: parkowanie

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 854 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku …parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku opłaty parkowanie
opłaty parkowanie
2. Sesja nr 18/2020 z dnia
2020-04-23
Uchwała nr 580 — w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą niezrealizowania wniosku w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych …parkingowych w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą niezrealizowania wniosku w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych parkowanie parkowanie
parkowanie
3. Sesja nr 22/2020 z dnia
2020-10-15
Uchwała nr 733 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania …733/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania w […] sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania opłaty opłaty…
opłaty
4. Sesja nr 31/2021 z dnia
2021-09-09
Uchwała nr 979 — w sprawie regulaminu parkingów funkcjonujących w systemie parkuj i jedź (P+R) w Mieście Lublin …979/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie regulaminu parkingów funkcjonujących w systemie parkuj i jedź (P+R) w Mieście Lublin w sprawie regulaminu parkingów funkcjonujących w systemie parkuj i jedź […] P+R) w Mieście Lublin parkowanie parkowanie
parkowanie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie ograniczenia parkowania w pasie drogowym ul. Janowskiej, w rejonie ul. Koło
…Interpelacja w sprawie ograniczenia parkowania w pasie drogowym ul. Janowskiej, w rejonie ul. Koło…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ulicy Czwartaków
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ulicy Czwartaków…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Czwartaków
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Czwartaków…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie problemów z parkowaniem w sytuacji rozszerzenia płatnej strefy parkowania
…Interpelacja w sprawie problemów z parkowaniem w sytuacji rozszerzenia płatnej strefy parkowania
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie zakazu parkowania na chodniku przy ulicy Lipińskiego 17A
…Interpelacja w sprawie zakazu parkowania na chodniku przy ulicy Lipińskiego 17A…
6.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie ograniczenia możliwości parkowania w rejonie ulicy Altanowej 5 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie ograniczenia możliwości parkowania w rejonie ulicy Altanowej 5 w Lublinie…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie pisma do Prezydenta Lublina od wspólnot mieszkaniowych przy Drodze Męczenników Majdanka 34, 36, 38, 40 i Łabędziej 3, 7, dotyczącego problemów z parkowaniem
…wspólnot mieszkaniowych przy Drodze Męczenników Majdanka 34, 36, 38, 40 i Łabędziej 3, 7, dotyczącego problemów z parkowaniem
8.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie możliwości parkowania na terenie Targów Lubelskich podczas imprez sportowych
…Interpelacja w sprawie możliwości parkowania na terenie Targów Lubelskich podczas imprez sportowych…
9.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie parkowania dla oddających krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPOZ w Lublinie
…Interpelacja w sprawie parkowania dla oddających krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPOZ w Lublinie…
10.
Piotr Choduń
Interpelacja w sprawie docelowego przejęcia przez gminę Lublin obsługi Strefy Płatnego Parkowania
…Interpelacja w sprawie docelowego przejęcia przez gminę Lublin obsługi Strefy Płatnego Parkowania
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników