Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 11 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin …Uchwała nr 11/I/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 74 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności …Lublin w zakresie sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 83 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania oraz remontów w roku 2015 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin …remontów w roku 2015 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 100 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 2015.1063 z dnia 2015.03.26) …wybory prezydent wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent wybory
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 192 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok …r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok absolutorium prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 193 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto …odmowy wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 234 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek …Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 368 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso …listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 369 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty opłaty…
opłaty
10. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 399 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Powiatem Lubelskim porozumienia dotyczącego wprowadzania ścieków deszczowych z projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) — Abramowice Prywatne — Kalinówka do systemu sieci kanalizacji deszczowej Gminy Lublin …ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka do systemu sieci kanalizacji deszczowej Gminy Lublin prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników