Wyniki wyszukiwania dla tagu: alkohol

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 684 — w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin …określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin alkohol
alkohol
2. Sesja nr 2/2018 z dnia
2018-12-20
Uchwała nr 27 — w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. …r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. alkohol alkohol
alkohol
3. Sesja nr 4/2019 z dnia
2019-02-28
Uchwała nr 140 — w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin …określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin alkohol alkohol
alkohol
4. Sesja nr 10/2019 z dnia
2019-10-17
Uchwała nr 366 — w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. …r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. alkohol alkohol
alkohol
5. Sesja nr 16/2020 z dnia
2020-02-27
Uchwała nr 542 — w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin …określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin alkohol alkohol
alkohol
6. Sesja nr 25/2021 z dnia
2021-01-28
Uchwała nr 832 — w sprawie zwolnienia z opłaty oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku …terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku alkohol alkohol
alkohol
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników