Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomniki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 584 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody …Uchwała nr 584/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
2. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 667 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody …Uchwała nr 667/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Uchwała nr 667/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody środowisko…
środowisko
3. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 697 — w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody …Uchwała nr 697/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody W sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 701 — w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Żołnierzy Niezłomnych …Uchwała nr 701/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Żołnierzy Niezłomnych W sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Żołnierzy Niezłomnych pomniki […] pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 724 — w sprawie zamiaru budowy pomnika Wielkiego Hetmana Koronnego Stanisława Żółkiewskiego w Lublinie …Uchwała nr 724/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zamiaru budowy pomnika Wielkiego Hetmana Koronnego Stanisława Żółkiewskiego w Lublinie W sprawie zamiaru budowy pomnika Wielkiego Hetmana Koronnego Stanisława Żółkiewskiego w […] Lublinie pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
6. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 837 — w sprawie zamiaru przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie oraz budowy na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego …Uchwała nr 837/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zamiaru przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie oraz budowy […] na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego W sprawie zamiaru przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy […] ul. Białej w Lublinie oraz budowy na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego symbole herb, flaga, logo…
symbole
7. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 838 — w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie i budowę na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego …nr 838/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie i […] budowę na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego W sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz […] wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie i budowę na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego symbole herb, flaga, logo cmentarze…
cmentarze symbole
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 843 — w sprawie zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin w dzielnicy Zemborzyce pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce” …z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin w dzielnicy Zemborzyce pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce” W sprawie zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin w dzielnicy Zemborzyce […] pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce” pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
9. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 844 — w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika „Solidarności Polsko-Węgierskiej 56” w Lublinie …Uchwała nr 844/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika „Solidarności Polsko-Węgierskiej 56” w Lublinie W sprawie zamiaru wzniesienia pomnika „Solidarności Polsko-Węgierskiej 56” w Lublinie pomniki […] pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
10. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 869 — w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin w Dzielnicy Zemborzyce pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce” …października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin w Dzielnicy Zemborzyce pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce” W sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin w Dzielnicy […] Zemborzyce pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce” pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie reguł nadawania przez Radę Miasta Lublin drzewom statusu pomników przyrody
…Interpelacja w sprawie reguł nadawania przez Radę Miasta Lublin drzewom statusu pomników przyrody…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie renowacji pomnika nagrobnego Emanuela Grafa
…Interpelacja w sprawie renowacji pomnika nagrobnego Emanuela Grafa…
3.
Bartosz Margul
Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu wokół pomnika przyrody (ul. J. Kuronia/ul. Lwowska 22)
…Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu wokół pomnika przyrody (ul. J. Kuronia/ul. Lwowska…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie realizacji przez miasto Lublin ustawy z dnia 1.04.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i pomników
…zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i pomników
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie określenia obszaru, w jakim ma się realizować wizja artystyczna pomnika Ofiar Komunizmu
…Interpelacja w sprawie określenia obszaru, w jakim ma się realizować wizja artystyczna pomnika Ofiar Komunizmu…
6.
Adam Osiński
Interpelacja w sprawie nadania statusu pomnika przyrody dębowi rosnącemu przy ulicy Siennej 27
…Interpelacja w sprawie nadania statusu pomnika przyrody dębowi rosnącemu przy ulicy Siennej…
7.
Adam Osiński
Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości postumentu po nieistniejącym pomniku Bolesława Bieruta na placu Izaaka Singera
…Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości postumentu po nieistniejącym pomniku Bolesława Bieruta na placu Izaaka Singera…
8.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie ochrony przed degradacją Lubelskiego Starego Miasta wraz ze Wzgórzem Zamkowym i Krakowskim Przedmieściem, zgodnie rozporządzeniem Prezydenta RP (z dn. 25.04.2008 r.) nadającym temu miejscu nazwę „Pomnik Historii”
…Wzgórzem Zamkowym i Krakowskim Przedmieściem, zgodnie rozporządzeniem Prezydenta RP (z dn. 25.04.2008 r.) nadającym temu miejscu nazwę „Pomnik Historii…
9.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie „Pomnika Historii”, ujawnienia ile wydano pozwoleń i dla kogo na wjazd ciężkiego sprzętu i zajęcia pasa drogowego celem realizacji budów prowadzonych na Starym Mieście w Lublinie od 2016 roku
…Interpelacja w sprawie „Pomnika Historii”, ujawnienia ile wydano pozwoleń i dla kogo na wjazd ciężkiego sprzętu i zajęcia pasa drogowego celem realizacji budów prowadzonych na Starym Mieście w Lublinie od 2016 roku…
10.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie „Pomnika Historii – Lubelskie Stare Miasto w runie”, kto pozwolił na przebudowę zabytkowej bramy na ul. Olejnej nr 5 na Starym Mieście w Lublinie
…Interpelacja w sprawie „Pomnika Historii – Lubelskie Stare Miasto w runie”, kto pozwolił na przebudowę zabytkowej bramy na ul. Olejnej nr 5 na Starym Mieście w Lublinie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników