Nagranie z sesji Rady Miasta

Krzysztof Jakubowski
2017-03-22
Poniżej pełne nagranie sesji Rady Miasta z 21 marca 2017

Zapraszamy do obejrzenia sesji Rady Miasta z 21 marca 2017

 

Kliknij tutaj

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 885-1) – projekt grupy radnych.

3. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca potrzeb lokalowych Urzędu Miasta Lublin.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Zamknięcie obrad.