Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 31 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 2/2018 z dnia
2018-12-20
Uchwała nr 26 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego […] bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
3. Sesja nr Sesja 9/2019 z dnia
2019-09-05
Uchwała nr 341 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy — priorytet międzynarodowy” …współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy - priorytet międzynarodowy” w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia […] środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy - priorytet międzynarodowy” finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 12/2019 z dnia
2019-12-19
Uchwała nr 491 — zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin …Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 91
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
2.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Pliszczyńskiej poprzez poszerzenie, utwardzenie, uporządkowanie pobocza jezdni
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Pliszczyńskiej poprzez poszerzenie, utwardzenie, uporządkowanie pobocza jezdni…
3.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Lwowskiej 13, poprzez budowę sygnalizacji świetlnej
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Lwowskiej 13, poprzez budowę sygnalizacji świetlnej…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych w sąsiedztwie wiaduktu na ulicy Poligonowej
…Interpelacja w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych w sąsiedztwie wiaduktu na ulicy Poligonowej…
5.
Piotr Breś
Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa nauki i wypoczynku oraz infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa nauki i wypoczynku oraz infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie…
6.
Piotr Breś
Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
…Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i poprawy dojazdu do publicznego przedszkola i szkoły na ulicy Radzyńskiej
…Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i poprawy dojazdu do publicznego przedszkola i szkoły na ulicy Radzyńskiej…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
…Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej…
9.
Anna Jaśkowska
Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
…Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej…
10.
Mateusz Zaczyński
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Zana w rejonie ulic: Wallenroda i Juranda
…Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Zana w rejonie ulic: Wallenroda i Juranda…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inne strony

Brak wyników