Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetowo-Ekonomiczna

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków; majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-09-05
17:00–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.09.05
2017-06-22
17:00–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.06.22
2017-06-06
17:00–17:10
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.06.06
2017-05-16
17:00–17:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.05.16
2017-04-25
17:00–18:40
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.04.25
2017-03-28
17:00–17:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.03.28
2017-02-28
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.02.28
2017-02-23
15:00–16:35
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.02.23
2017-02-08
15:00–17:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.02.08
2017-01-31
17:15–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2017.01.31
2016-12-19
17:00–18:40
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.12.19
2016-12-05
15:00–15:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.12.05
2016-11-28
10:00–13:45
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.11.28
2016-11-28
15:00–16:45
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.11.28
2016-11-23
10:00–10:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.11.23
2016-11-22
17:00–18:45
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.11.22
2016-11-15
17:00–18:35
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.11.15
2016-10-18
17:00–20:15
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.10.18
2016-09-28
17:00–18:15
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.09.28
2016-09-27
15:30–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.09.27
2016-09-06
17:00–17:50
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.09.06
2016-06-23
17:00–18:50
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.06.23
2016-06-07
16:55–17:10
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.06.07
2016-05-17
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.05.17
2016-04-12
17:00–18:45
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.04.12
2016-03-08
17:00–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.03.08
2016-02-09
17:00–18:45
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.02.09
2016-01-19
17:00–18:35
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2016.01.19
2015-12-21
12:00–13:50
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.12.21
2015-12-09
14:00–16:15
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.12.09
2015-12-03
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.12.03
2015-11-26
14:30–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.11.26
2015-11-24
17:30–21:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.11.24
2015-11-20
17:00–18:50
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.11.20
2015-11-17
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.11.17
2015-10-20
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.10.20
2015-10-14
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.10.14
2015-09-29
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.09.29
2015-09-01
17:00–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.09.01
2015-06-23
17:00–19:15
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.06.23
2015-06-02
16:00–16:17
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.06.02
2015-05-19
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.05.19
2015-04-28
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.04.28
2015-03-24
17:00–18.00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.03.24
2015-02-24
17:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.02.24 test
2015-01-27
17:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2015.01.27
2014-12-22
17:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2014.12.22
2014-12-11 Posiedzenie Komisji Budżetowej 2014.12.11
2014-12-05 Posiedzenie Komisji Budżetowej 2014.12.05
2014-12-03
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2014.12.03
2014-02-02
17:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej 2014.12.02
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja ds. Rodziny

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-11-14
16:00–16:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.11.14
2017-09-10
16:30–18:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.10.09
2017-09-04
16:30–17:05
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.09.04
2017-06-21
17:00–17:45
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.06.21
2017-06-05
16:30–16:45
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.06.05
2017-05-15
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.05.15
2017-04-24
17:00–19:25
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.04.24
2017-03-27
16:30–17:00
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.03.27
2017-02-27
16:30–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.02.27
2017-02-23
15:00–16:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.02.23
2017-02-06
15:00–16:10
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.02.06
2017-01-30
16:30–17:55
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2017.01.30
2016-12-15
16:30–17:10
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.12.15
2016-11-21
16:30–17:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.11.21
2016-10-17 Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.10.17
2016-09-05
16:30–16:45
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.09.05
2016-06-22
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.06.22
2016-06-06
16:00–16:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.06.06
2016-05-16
16:30–17:50
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.05.16
2016-04-11
16:30–17:00
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.04.11
2016-03-15
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.03.15
2016-03-07
16:30–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.03.07
2016-02-08
16:30–16:50
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.02.08
2016-01-18
16:30–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2016.01.18
2015-12-17
16:30–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.12.17
2015-11-23
16:30–17:25
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.11.23
2015-11-16
16:30–17:55
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.11.16
2015-10-19
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.10.19
2015-08-31
16:40–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.08.31
2015-06-22
16:30–17:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.06.22
2015-06-02
17:00–17:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.06.02
2015-05-18
16:30–16:50
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.05.18
2015-04-27
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.04.27
2015-03-23
16:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.03.23
2015-02-23
15:40–17:10
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.02.23
2015-01-26
15:30–17:10
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2015.01.26
2014-12-18
15:30–16:10
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2014.12.18
2014-12-04
15:30–16:20
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2014.12.04
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Gospodarki Komunalnej

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach gospodarki komunalnej . Posiedzenia Komisji zwyczajowo odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta, w środę o godzinie 16.00, w sali 24.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-23
16:05–18:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2017.06.23
2017-06-07
14:30–15:50
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2017.06.07
2017-05-17
16:00–17:50
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2017.05.17
2017-04-26
16:30–18:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2017.04.26
2017-03-29
16:10–17:45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2017.03.29
2017-03-01
16:05–18:45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2017.03.01
2017-02-01
16:05–17:45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2017.02.01
2016-12-20
16:05–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.12.20
2016-11-23
16:05–17:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.11.23
2016-11-16
16:05–16:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.11.16
2016-10-19
16:05–17:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.10.19
2016-09-07
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.09.07
2016-06-24
16:05–17:10
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.06.24
2016-05-18
16:05–17:55
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.05.18
2016-04-13
16:00–17:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.04.13
2016-03-09
15:35–17:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.03.09
2016-02-10
16:00–17:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.02.10
2016-02-03 Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.02.03
2016-01-20
16:00–17:10
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.01.20
2015-12-21
16:00–17:10
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.12.21
2015-12-09
14:00–16:15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.12.09
2015-11-25
16:05–17:45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.11.25
2015-11-18
16:05–17:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.11.18
2015-10-21
16:05–17:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.10.21
2015-09-02
16:00–16:40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2016.09.02
2015-06-24
16:10–17:25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.06.24
2015-06-03
16:10–16:20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.06.03
2015-05-20
16:05–16:35
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.05.20
2015-04-29
16:05–16:45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.04.29
2015-03-25
16:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.03.25
2015-02-25
16:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.02.25
2015-01-28
16:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2015.01.28
2014-12-22
16.00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2014.12.22
2014-02-03
16:15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2014.12.03
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Inwentaryzacyjna

Komisja Inwentaryzacyjna prowadzi prace inwentaryzacyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 z późn. zmianami), w instrukcji w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji stanowiącej załącznik do uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. nr 30 poz. 235) oraz w wytycznych Rady Miejskiej, zawartych w odrębnej uchwale, o ile Rada określi takie wytyczne.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-05-15
13:45–14:15
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2017.05.15
2017-01-30
13:45–14:15
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2017.01.30
2016-11-14
13:45–14:15
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2016.11.14
2016-09-05
13:45–14:15
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2016.09.05
2016-06-22
13:45–14:15
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2016.06.22
2016-04-11
13:45–14:15
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2016.04.11
2016-02-08
13:45–14:15
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2016.02.08
2015-10-19
13:45–14:15
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2015.10.19
2015-08-31
13:45–14:10
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2015.08.31
2015-05-18
13:45–14:10
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2015.05.18
2015-04-27
13:45–14:10
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2015.04.27
2015-03-23
13:45–14:10
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2015.03.23
2015-02-23
13:45–14:10
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2015.02.23
2015-01-26
13:45–14:10
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej 2015.01.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu kultury, ochrony zabytków

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-12-20
17:30
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.12.20
2016-11-23
17:30–18:05
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.11.23
2016-11-16
17:30–18:18
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.11.16
2016-10-19
17:30
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.10.19
2016-09-07
08:30–08:58
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.09.07
2016-06-24
15:45–16:10
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.06.24
2016-06-08
17:30–17:50
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.06.08
2016-05-18
17:30–18:50
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.05.18
2016-04-13
17:30–17:50
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.04.13
2016-03-09
17:30–19:10
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.03.09
2016-03-02
17:30–19:12
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.03.02
2016-02-10
17:30–18:35
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.02.10
2016-01-21
8:45–9:00
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2016.01.21
2015-12-21
17:30–17:46
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.12.21
2015-11-25
17:30–18:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.11.25
2015-11-18
17:30–19:23
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.11.18
2015-10-21
17:30
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.10.21
2015-09-02
17:30–19:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.09.02
2015-06-24
17:30–18:20
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.06.24
2015-06-03
17:30–17:40
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.06.03
2015-05-20
17:30–17:40
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.05.20
2015-04-29
17:30–18:40
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.04.29
2015-03-25
17:30–17:50
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.03.25
2015-03-11
17:30–19:03
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.03.11
2015-03-09
17:30
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.03.09
2015-02-25
17:30–18:14
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.02.25
2015-01-28
17:30–18:14
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.01.28
2014-12-22
12:00–12:31
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2014.12.22
2014-12-03
17:30–18:43
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2014.12.03
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Oświaty i Wychowania

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-22
15:30–16:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2017.06.22
2017-06-06
16:00–16:20
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2017.06.06
2017-05-16
15:30–16:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2017.05.16
2017-04-25
15:30–16:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2017.04.25
2017-03-28
15:30–16:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2017.03.28
2017-02-28
15:30–17:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2017.02.28
2017-01-31
15:30–17:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2017.01.31
2016-12-19
15:30–16:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.12.19
2016-11-22
15:00–15:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.11.22
2016-11-15
15:30–16:40
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.11.15
2016-10-18
15:30–16:45
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.10.18
2016-09-06
15:30–16:45
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.09.06
2016-06-23
15:30–16:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.06.23
2016-06-07
15:00–15:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.06.07
2016-05-17
15:30–16:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.05.17
2016-04-12
15:30–16:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.04.12
2016-03-08
15:30–16:20
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.03.08
2016-02-09
15:30–17:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.02.09
2016-01-19
15:40–16:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2016.01.19
2015-12-18 Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.12.18
2015-11-24
15:50–16:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.11.24
2015-11-17
15:50–17:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.11.17
2015-11-12
15:46–17:45
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.11.12
2015-10-20
15:30–16:40
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.10.20
2015-09-01
15:30–16:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.09.01
2015-06-23
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.06.23
2015-06-02
15:30–16:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.06.02
2015-05-19
15:30–16:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.05.19
2015-04-28
15:40–15:55
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.04.28
2015-03-24
15:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.03.24
2015-02-24
15:30–16:40
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.02.24
2015-01-17
15:40–15:55
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2015.01.17
2014-12-19
15:40–16:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2014.12.19
2014-12-02
15:40–17:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2014.12.02
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady, Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli nieujętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej. Rada, zlecając przeprowadzenie kontroli, określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. Posiedzenia Komisji zwyczajowo odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta, w środę o godzinie 14.30, w sali nr 3, w Ratuszu.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-04-26
14:30–15:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2017.04.26
2017-03-29
14:30–16:25
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2017.03.29
2017-02-01
14:30–15:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2017.02.01
2016-12-20
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.12.20
2016-10-19
14:30–15:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.10.19
2016-09-13
15:00–16:58
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.09.13
2016-09-07
14:30–15:55
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.09.07
2016-06-23
13:00–13:45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.06.23
2016-06-09
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.06.09
2016-05-18
14:30–15:45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.05.18
2016-04-13
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.04.13
2016-04-04
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.04.04
2016-03-09
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.03.09
2016-02-10 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.02.10
2016-01-20
14:30–15:45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2016.01.20
2015-12-21
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.12.21
2015-11-18
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.11.18
2015-10-21
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.10.21
2015-09-02
14:30–16:05
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.09.02
2015-06-24
14:30–15:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.06.24
2015-06-08
15:04–15:26
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.06.08
2015-05-20
14:30–15:52
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.05.20
2015-04-29
14:30–15:52
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.04.29
2015-03-25 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.03.25
2015-02-25
14:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.02.25
2015-01-28
14:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2015.01.28
2014-12-17
14:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2014.12.17
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena prognoz rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Analiza i ocena programów w zakresie ochrony środowiska i przedkładanie Radzie wniosków i opinii, Okresowa ocena działalności jednostek organizacyjnych Urzędu zajmujących się zagadnieniami rozwoju Miasta Lublin, Współpraca z jednostkami pomocniczymi — przekazywanie mieszkańcom informacji o zamierzeniach rozwojowych Miasta Lublin oraz wysłuchiwanie opinii mieszkańców, Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji. Posiedzenia Komisji zwyczajowo odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta, w poniedziałek o godzinie 15.30, w sali nr 24, w Ratuszu.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-02-27
15:30–18:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2017.02.27
2017-02-23
14:00–16:35
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2017.02.23
2017-01-30
15:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2017.01.30
2016.06.06
15:00–15:10
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.06.06
2016-12-15
15:30–16:56
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.12.15
2016-11-21
15:30–15:58
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.11.21
2016-11-14
15:30–16:32
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.11.14
2016-10-17
15:30–16:56
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.10.17
2016-09-05
13:00–13:32
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.09.05
2016-06-22
15:00–16:38
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.06.22
2016-05-16
15:30–17:28
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.05.16
2016-04-11
15:30–17:20
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.04.11
2016-03-07
15:30–16:58
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.03.07
2016-02-08
15:30–17:18
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.02.08
2016-01-18
15:30–17:36
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2016.01.18
2015-12-21
18:30–20:05
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.12.21
2015-11-23
15:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.11.23
2015-11-19
8:50–9:08
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.11.19
2015-11-16
15:30–18:58
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.11.16
2015-10-19
15:30–17:40
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.10.19
2015-08-31
15:30–17:16
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.08.31
2015-06-22
15:35–18:45
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.06.22
2015-06-18 Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.06.18
2015-06-02
17:40–17:45
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.06.02
2015-05-18
15:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.05.18
2015-04-27
15:30–17:10
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.04.27
2015-04-14 Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.04.14
2015-03-23
15:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.03.23
2015-02-23
15:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.02.23
2015-01-26
15:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2015.01.26
2014-12-22
15:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2014.12.22
2014-12-02
15:30
Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 2014.12.02
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-21
14:00–14:35
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2017.06.21
2017-06-05
14:00–14:04
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2017.06.05
2017-05-15
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2017.05.15
2017-04-24
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2017.04.24
2017-03-27
14:00–16:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2017.03.27
2017-02-27
14:00–16:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2017.02.27
2017-02-13
14:00–16:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2017.02.13
2017-01-30
14:00–15:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2017.01.30
2016-12-15
14:00–15:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.12.15
2016-12-08
18:30–19:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.12.08
2016-11-21
14:00–16:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.11.21
2016-11-14
14:00–15:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.11.14
2016-10-17
14:00–16:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.10.17
2016-09-05
14:00–15:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.09.05
2016-06-22
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.06.22
2016-06-06
14:00–14:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.06.06
2016-05-16
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.05.16
2016-04-11
14:00–14:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.04.11
2016-03-07
14:00–15:40
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.03.07
2016-02-08
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.02.08
2016-01-18
14:00–14:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2016.01.18
2015-12-17
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.12.17
2015-11-23
14:00–14:40
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.11.23
2015-11-16
14:00–15:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.11.16
2015-10-19
14:00–14:50
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.10.19
2015-08-31
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.08.31
2015-06-25
8:30–8:40
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.06.25
2015-06-22
14:00–14:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.06.22
2015-06-08
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.06.08
2015-05-18
14:00–14:40
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.05.18
2015-04-27
15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.04.27
2015-03-23
15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.03.23
2015-02-23
14:00–15:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.02.23
2015-01-26
14:00–15:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.01.26
2014-12-18
14:00–14:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2014.12.18
2014-12-04
14:30–15:45
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2014.12.04
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu sportu, turystyki i wypoczynku w szczególności: a) tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu i wykorzystania obiektów sportowych i przedkładanie Radzie wniosków w tych sprawach. Współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach: a) inwentaryzacji i komunalizacji obiektów sportowych, wypoczynkowych i turystycznych; b) opieki pozaszkolnej nad młodzieżą uczącą się i pozaszkolną niepracującą; c) opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych w zakresie dotyczącym terenów i obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-05-30
14:30–15:45
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 30.05.2017
2017-05-16
13:00–14:15
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 16.05.2017
2017-05-16
14:15–14:40
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 16.05.2017
2017-04-25
14:00–15:15
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 25.04.2017
2017-02-28
14:00–16:10
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 28.02.2017
2017-02-17
14:00–15:30
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 17.02.2015
2017-02-08
15:00–17:00
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 08.02.2017
2017-01-31
14:00–15:00
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 31.01.2017
2016-12-15
19:00–19:45
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 15.12.2016
2016-11-22
14:00–15:00
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 22.11.2016
2016-11-15
14:00–15:40
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 15.11.2016
2016-10-18
14:00–17:00
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 18.10.2016
2016-09-27
15:30–19:00
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 27.09.2016
2016-09-06
14:00–15:40
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 06.09.2016
2016-06-23
14:00–15:15
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.06.2016
2016-06-07
14:00–15:35
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 07.06.2016
2016-05-17
14:00–15:35
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 17.05.2016
2016-04-12
14:00–15:35
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 12.04.2016
2016-03-08
14:00–15:00
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 08.03.2016
2016-02-09
14:00–14:55
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 09.02.2016
2015-12-21
14:00–15:00
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 21.12.2015
2015-11-24
14:00–15:30
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 24.11.2015
2015-11-17
14:00–15:30
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 17.11.2015
2015-11-12
14:00–15:30
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 12.11.2015
2015-10-20
14:00–14:40
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 20.10.2015
2015-10-13
14:15–16:05
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 13.10.2015
2015-09-01
14:00–15:15
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 01.09.2015
2015-06-23
14:00–15:25
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.06.2015
2015-06-02
14:00–15:20
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 02.06.2015
2015-05-19
14:00–14:15
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 19.05.2015
2015-04-28
14:00–15:20
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 28.04.2015
2015-04-21
13:00–14:45
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 21.04.2015
2015-03-24
14:00–15:30
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 24.03.2015
2015-02-24
14:00–15:30
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 24.02.2015
2015-01-27
14:00–15:50
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 27.01.2015
2014-12-19
14:00–14:50
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 19.12.2014
2014-12-02
14:00–15:30
Posiedzenie komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 02.12.2014
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie Radzie wniosków. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie służby zdrowia oraz szeroko pojętej pomocy społecznej i przedstawianie Radzie wniosków. Ocenianie warunków sanitarno — higienicznych Miasta Lublin i proponowanie działań zmierzających do ich poprawy. Występowanie z wnioskami w sprawach współdziałania Rady z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej z zakresu służby zdrowia, pomocy społecznej, służb sanitarno — epidemiologicznych i innych. Ocena działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne i inne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym chorobom i patologiom społecznym, współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie. Opiniowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Lublin. Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-05
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 05.06.2017
2017-05-15
18:00–18:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 15.05.2017
2017-04-24
18:00–19:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 24.04.2017
2017-02-27
18:00–19:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 27.02.2017
2017-02-06
15:00–16:10
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 06.02.2017
2017-01-30
18:00–18:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 30.01.2017
2016-12-15
18:00–18:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 15.12.2016
2016-11-21
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 21.11.2016
2016-11-14
19:30–20:05
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 14.11.2016
2016-10-17
18:00–18:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 17.10.2016
2016-09-05
18:00–18:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 05.09.2016
2016-06-29
15:30–17:45
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 29.06.2016
2016-06-22
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.06.2016
2016-06-06
17:00–17:15
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 06.06.2016
2016-05-16
18:00–18:50
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 16.05.2016
2016-04-11
18:00–19:10
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 11.04.2016
2016-03-15
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 15.03.2016
2016-03-07
18:00–18:48
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 07.03.2016
2016-02-08
18:00–18:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 08.02.2016
2016-01-18
18:00–18:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 18.01.2016
2015-12-17
18:00–18:40
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 17.12.2015
2015-11-23
17:30–18:29
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 23.11.2015
2015-11-16
18:00–18:29
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 16.11.2015
2015-10-19
18:00–18:25
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 19.10.2015
2015-08-31
18:00–18:29
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 31.08.2015
2015-06-22
18:00–18:33
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.06.2015
2015-06-03
18:00–18:14
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 03.06.2015
2015-05-18
18:00–18:14
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 18.05.2015
2015-04-27
18:00–18:24
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 27.04.2015
2015-03-23
18:10–19:11
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 23.03.2015
2015-02-23
18:01–18:33
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 23.02.2015
2015-01-26
18:01–18:31
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 26.01.2015
2014-12-18
17:02–17:48
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 18.12.2014
2014-12-04
17:02–17:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 04.12.2014
Zobacz pozostałe
Zwiń