Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 29/2021 z dnia 27.05.2021

Uchwała nr 916

w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w związku z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia interesów miasta i jego obywateli w zakresie przeciwdziałania niszczeniu ulicy Jemiołowej w Lublinie

Uchwała nr 917

w sprawie skargi na działania Dyrektora Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom" w Lublinie

Uchwała nr 922

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Uchwała nr 925

w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 920

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe

Uchwała nr 923

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin"

Uchwała nr 921

w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Uchwała nr 927

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin

Uchwała nr 928

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie w rejonie ulicy Północnej

Uchwała nr 929

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 934

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Rybnej 7 w Lublinie

Uchwała nr 930

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 931

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Nałkowskich 82

Uchwała nr 932

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie

Uchwała nr 935

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności netto o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lublin w postaci czynszów za dzierżawę nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne wraz z powierzchniami reklamowymi

Uchwała nr 933

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości Gminy Lublin położonej przy ul. Hutniczej 24a w Lublinie

Uchwała nr 919

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 924

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku

Uchwała nr 918

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

Uchwała nr 936

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w latach 2022-2024 na realizację projektu pt.: „Centrum opiekuńczo-mieszkalne przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie” w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Uchwała nr 926

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne