Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 4/2019 z dnia 28.02.2019

Uchwała nr 119

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała nr 122

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr 123

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 136

w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do sieci XARXA FP

Uchwała nr 138

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023

Uchwała nr 139

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Uchwała nr 141

w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum

Uchwała nr 143

w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 110

w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

Uchwała nr 142

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Uchwała nr 111

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Uchwała nr 112

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 113

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 114

w sprawie wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3

Uchwała nr 117

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie

Uchwała nr 140

w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Uchwała nr 118

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 115

w sprawie wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Branżowej Szkoły Mechanicznej I stopnia

Uchwała nr 116

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz włączenia do Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1

Uchwała nr 120

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Uchwała nr 121

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — częśc VI A (Bronowice — rejon ul. Łęczyńskiej)

Uchwała nr 124

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Róży Wiatrów 1 w Lublinie

Uchwała nr 125

w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście

Uchwała nr 126

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 127

w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Uchwała nr 128

w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”

Uchwała nr 129

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Uchwała nr 130

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Bohaterów Monte Cassino o przebiegu od ul. Wojciechowskiej do al. Kraśnickiej

Uchwała nr 131

w sprawie zaliczenia al. gen. Władysława Sikorskiego od al. Solidarności do al. Warszawskiej, al. Kraśnickiej od al. Warszawskiej do ul. Bohaterów Monte Cassino oraz ul. Nałęczowskiej do kategorii dróg powiatowych i ustalenie ich przebiegu na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 132

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Krańcowej o przebiegu od ul. Nadrzecznej do ul. Władysława Kunickiego, ul. Łęczyńskiej o przebiegu od ul. Mełgiewskiej do ul. Maszynowej, ul. Józefa Sowińskiego o przebiegu od ul. Leona Wyczółkowskiego do ul. Nowomiejskiej, ul. Feliksa Strojnowskiego o przebiegu od ul. Głuskiej do km 0+444 (droga bez przejazdu) oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 133

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej gminnej — ul. Wiązowej poprzez wyłączenie z użytkowania i ustalenie jej przebiegu

Uchwała nr 134

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2019 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin

Uchwała nr 135

w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „INTERCULTURE 4S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej”

Uchwała nr 137

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pana A------------ M-----------, jego żony Pani A------------ M------------ oraz dwójki dzieci N------ M-------------- i T-------- M-------------
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Parlament Europejski 2019

26 maja 2019 r. wybierzemy europosłów. Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.