Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 34/2021 z dnia 16.12.2021

Uchwała nr 1066

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1064

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1063

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

Uchwała nr 1065

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

Uchwała nr 1067

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 1068

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Uchwała nr 1073

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — obszary przestrzeni publicznych

Uchwała nr 1069

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r.

Uchwała nr 1076

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr 1070

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia”

Uchwała nr 1071

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w latach 2022-2024

Uchwała nr 1074

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Uchwała nr 1072

w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie

Uchwała nr 1075

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin

Uchwała nr 1077

w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w obrębie alei oraz szpaleru drzew stanowiących pomniki przyrody

Uchwała nr 1078

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1079

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 49 w Lublinie

Uchwała nr 1082

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Ziemowita oraz ul. Leszka

Uchwała nr 1084

w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 1083

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1085

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2022 rok

Uchwała nr 1080

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Jezuickiej 4 w Lublinie

Uchwała nr 1081

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Al. Tysiąclecia na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne