Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–34 z 34 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie sesji Rady Miasta z 28 czerwca 2018

Nagranie z sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie sesji Rady Miasta z 30 maja 2018

Nagranie z sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie sesji Rady Miasta z 24 maja 2018

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 46 z dnia 28.06.2018

Uchwała nr 1140

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wypłaty odszkodowania

Uchwała nr 1159

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Wyzwolenia 108

Uchwała nr 1167

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. w Lublinie

Uchwała nr 1169

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Ceramicznej 9 stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1171

w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Wólce Rokickiej gm. Lubartów

Uchwała nr 1172

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w rejonie ul. Puławskiej oraz Al. generała Władysława Sikorskiego

Uchwała nr 1145

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 1139

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2017 rok

Uchwała nr 1138

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała nr 1143

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr 1187

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie

Uchwała nr 1186

w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich

Uchwała nr 1185

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

Uchwała nr 1184

w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities

Uchwała nr 1183

w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Uchwała nr 1182

w sprawie zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic

Uchwała nr 1181

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Uchwała nr 1180

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

Uchwała nr 1179

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin"

Uchwała nr 1178

w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin

Uchwała nr 1177

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Jana Długosza oraz ul. Stanisława Leszczyńskiego

Uchwała nr 1176

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę albo użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1175

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Motorowej 2 w Lublinie

Uchwała nr 1174

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Jezuickiej 4 w Lublinie

Uchwała nr 1173

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy Al. generała Władysława Sikorskiego

Uchwała nr 1170

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1168

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Puławskiej 40

Uchwała nr 1166

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 40

Uchwała nr 1165

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie

Uchwała nr 1164

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kłosowej/ul. Mieczykowej

Uchwała nr 1163

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie

Uchwała nr 1162

w sprawie zmiany uchwały nr 1116/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1161

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Łabędziej 9 w Lublinie

Uchwała nr 1160

w sprawie zmiany uchwały nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

Uchwała nr 1158

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych

Uchwała nr 1157

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości przeznaczonych pod realizację projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Uchwała nr 1156

w sprawie pozbawienia kategorii części dróg publicznych gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr 1155

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Uchwała nr 1154

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (rondo 100-lecia KUL)

Uchwała nr 1153

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (Ks. Wincentego Granata)

Uchwała nr 1152

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin

Uchwała nr 1151

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część II w rejonie ulic: W. Orkana, Hetmańska i Szaserów

Uchwała nr 1150

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka – CZĘŚĆ I

Uchwała nr 1149

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV i IVB

Uchwała nr 1148

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II

Uchwała nr 1147

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 1146

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr 1144

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin

Uchwała nr 1142

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie

Uchwała nr 1141

w sprawie zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Obywatele w wyborach

Wybory współorganizują obywatele. Dowiedz się, jak możesz się włączyć.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.