Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 30/2021 z dnia 24.06.2021

Uchwała nr 950

w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Uchwała nr 951

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza

Uchwała nr 952

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV w rejonie ulicy Pliszczyńskiej

Uchwała nr 953

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar północno-wschodni w rejonie ulic: Dębowej i Goździkowej

Uchwała nr 954

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IVA w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała nr 968

w sprawie opłat za korzystanie z samooczyszczających się urządzeń sanitarnych — urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych na pętlach, przystankach komunikacyjnych i ulicach w Lublinie

Uchwała nr 955

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego — obszar A — rejon ulicy: Przeskok

Uchwała nr 956

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część V w obszarze położonym na północ od proj. ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin — część zachodnia

Uchwała nr 957

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców

Uchwała nr 958

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała nr 959

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 10 w Lublinie

Uchwała nr 960

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 71 w Lublinie

Uchwała nr 969

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 970

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

Uchwała nr 961

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiej 10 w Lublinie

Uchwała nr 962

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nadrzecznej 12

Uchwała nr 963

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 965

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr 943

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

Uchwała nr 964

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 945

w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Uchwała nr 966

w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach grantu z Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy „Inter City Grants” oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2021 na rzecz wielostronnej współpracy samorządów Lublina, Wrocławia i Krakowa

Uchwała nr 946

w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin

Uchwała nr 967

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Uchwała nr 947

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 948

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 949

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Uchwała nr 937

w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin

Uchwała nr 941

w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego użytkowania boiska przy SP nr 29

Uchwała nr 938

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok

Uchwała nr 939

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2020 rok

Uchwała nr 940

w sprawie petycji grupy podmiotów w sprawie zaprzestania finansowania przez miasto Lublin ze środków publicznych organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury promujących aborcję, ideologię LGBT, lub które zaangażowane były w tzw. Strajk Kobiet

Uchwała nr 942

w sprawie nadania nazwy muszli koncertowej zlokalizowanej w Ogrodzie Saskim

Uchwała nr 944

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne