Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 21/2020 z dnia 3.09.2020

Uchwała nr 696

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Gospodarczej w Lublinie

Uchwała nr 695

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2020-2023 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „Re-Think Heritage” — „Prze-myślane Dziedzictwo”

Uchwała nr 694

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji w wysokości wyższej, niż określona w art. 25 ust. 1 oraz w art. 28 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podmiotom funkcjonującym na terenie miasta Lublin prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin

Uchwała nr 693

sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Uchwała nr 692

w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Uchwała nr 691

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie

Uchwała nr 690

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie

Uchwała nr 689

w sprawie uchylenia uchwały nr 688/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie stanowiącego własność Gminy Lublin

Uchwała nr 688

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Głogowej

Uchwała nr 687

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Nowogródzkiej

Uchwała nr 686

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza

Uchwała nr 685

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”

Uchwała nr 684

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morelowej

Uchwała nr 683

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Białkowska Góra 12c, ul. Białkowska Góra 12d

Uchwała nr 682

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Świętochowskiego 190

Uchwała nr 681

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 12b stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 680

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 679

w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 678

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 677

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie urządzeń wodnych Zalewu Zemborzyckiego, stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 676

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II, Obszar I-M — rejon ulic: Perliczej, Wróblej

Uchwała nr 675

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, Obszar T — rejon ulic: Wojciechowskiej i W. Rogińskiego

Uchwała nr 674

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, Obszar O — rejon ulicy Sobótki

Uchwała nr 673

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin

Uchwała nr 672

w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2020-2022 na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Uchwała nr 671

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 670

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Uchwała nr 669

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasło

Uchwała nr 668

w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie w sprawie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

Uchwała nr 667

w sprawie odwołania Pani Joanny Stasiak z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne