Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–33 z 33 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Nagranie z sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie sesji Rady Miasta z 22 marca 2018

Nagranie z sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie sesji Rady Miasta z 22 lutego 2018

Nagranie z sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie sesji Rady Miasta z 25 stycznia 2018

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 36 z dnia 16.11.2017

Uchwała nr 972

w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 971

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

Uchwała nr 970

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Łagiewnickiej

Uchwała nr 969

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2018-2023”

Uchwała nr 968

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VI w obszarze położonym pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką

Uchwała nr 967

w sprawie nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 966

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Władysława Orkana

Uchwała nr 965

w sprawie zbycia przez Gminę Lublin udziału w prawie własności do lokalu mieszkalnego

Uchwała nr 964

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Franciszka Stefczyka 10

Uchwała nr 963

w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lipowej 1

Uchwała nr 962

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd

Uchwała nr 960

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 959

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Inżynierskiej

Uchwała nr 958

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

Uchwała nr 957

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr 956

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Uchwała nr 955

w sprawie zmiany uchwały nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 954

w sprawie zmiany uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 953

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Specjalnej nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną Specjalną nr 11 w Lublinie

Uchwała nr 952

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie

Uchwała nr 951

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15 Specjalnej dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową Specjalną I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

Uchwała nr 950

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w Branżową Szkołę Usługową Specjalną I stopnia nr 2 w Lublinie

Uchwała nr 949

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 56 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 56 w Lublinie

Uchwała nr 948

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie

Uchwała nr 947

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 54 w Lublinie

Uchwała nr 946

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie

Uchwała nr 945

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Uchwała nr 944

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Lublinie

Uchwała nr 943

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 3 w Lublinie

Uchwała nr 942

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2 w Lublinie

Uchwała nr 941

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Lublinie

Uchwała nr 940

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 9 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 9 w Lublinie

Uchwała nr 939

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 8 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 8 w Lublinie

Uchwała nr 938

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 w Lublinie

Uchwała nr 937

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Lublinie

Uchwała nr 936

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 5 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 w Lublinie

Uchwała nr 935

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Lublinie

Uchwała nr 934

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 3 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 w Lublinie

Uchwała nr 933

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 2 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 w Lublinie

Uchwała nr 932

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 1 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 1 w Lublinie

Uchwała nr 931

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie

Uchwała nr 930

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 w Lublinie w Branżową Szkołę Usługową I stopnia nr 1 w Lublinie

Uchwała nr 929

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 w Lublinie w Branżową Szkołę Transportowo-Komunikacyjną I stopnia w Lublinie

Uchwała nr 928

Wsprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Lublinie w Branżową Szkołę Spożywczą I stopnia w Lublinie

Uchwała nr 927

Wsprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie w Branżową Szkołę Samochodową I stopnia w Lublinie

Uchwała nr 926

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lublinie w Branżową Szkołę Mechaniczną I stopnia w Lublinie

Uchwała nr 925

Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Lublinie w Branżową Szkołę Handlową I stopnia w Lublinie

Uchwała nr 924

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Lublinie w Branżową Szkołę Gastronomiczną I stopnia w Lublinie

Uchwała nr 923

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Lublinie w Branżową Szkołę Elektryczną I stopnia w Lublinie

Uchwała nr 922

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Lublinie w Branżową Szkołę Elektroniczną I stopnia w Lublinie

Uchwała nr 921

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 2 w Lublinie

Uchwała nr 920

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie

Uchwała nr 919

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

Uchwała nr 918

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

Uchwała nr 917

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie

Uchwała nr 916

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

Uchwała nr 915

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie

Uchwała nr 914

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie

Uchwała nr 913

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 w Lublinie

Uchwała nr 912

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie

Uchwała nr

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

Uchwała nr 910

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie

Uchwała nr 909

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie

Uchwała nr 908

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Uchwała nr 907

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Uchwała nr 906

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

Uchwała nr 905

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie

Uchwała nr 904

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

Uchwała nr 903

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Uchwała nr 902

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Uchwała nr 901

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Uchwała nr 900

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

Uchwała nr 899

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie

Uchwała nr 898

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie

Uchwała nr 897

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

Uchwała nr 896

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie

Uchwała nr 895

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Uchwała nr 894

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie

Uchwała nr 893

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie

Uchwała nr 892

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Uchwała nr 891

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie

Uchwała nr 890

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Uchwała nr 889

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie

Uchwała nr 888

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

Uchwała nr 887

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Uchwała nr 886

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

Uchwała nr 885

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Uchwała nr 884

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka Casino)

Uchwała nr

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka ZPR)

Uchwała nr 882

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (spółka ZPR)

Uchwała nr 881

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr 880

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2017 rok i za 2018 rok

Uchwała nr 879

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 878

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Obywatele w wyborach

Wybory współorganizują obywatele. Dowiedz się, jak możesz się włączyć.

Pytamy posłów o ich stosunek do kwestii związków partnerskich

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza oraz portalem Onet.pl wysłaliśmy do wszystkich posłanek i posłów trzy krótkie pytania. Zobacz, kto już na nie...

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.