Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Wczytuję...
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 29 z dnia 27.04.2017

Uchwała nr 739

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program profilaktyczny chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia”

Uchwała nr 738

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2017-2019”

Uchwała nr 737

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin”

Uchwała nr 736

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020”

Uchwała nr 735

w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023

Uchwała nr 734

w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Lublin jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i objęcia w niej udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym

Uchwała nr 733

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 732

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jutrzenki 2a stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 731

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 730

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej --- na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem -- położony w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej ---

Uchwała nr 729

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin

Uchwała nr 728

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr 727

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 726

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń