Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–33 z 33 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 32 z dnia 07.09.2017

Uchwała nr 844

w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika „Solidarności Polsko-Węgierskiej 56” w Lublinie

Uchwała nr 843

w sprawie zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin w dzielnicy Zemborzyce pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce”

Uchwała nr 842

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości

Uchwała nr 841

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023

Uchwała nr 840

w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017

Uchwała nr 839

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2017 i 2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem”

Uchwała nr 838

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie i budowę na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego

Uchwała nr 837

w sprawie zamiaru przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie oraz budowy na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego

Uchwała nr 836

w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin

Uchwała nr 835

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. Centrum Zdrowia współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG oraz na zawarcie umowy konsorcjum w ramach projektu pt. Centrum Zdrowia

Uchwała nr 834

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

Uchwała nr 833

w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

Uchwała nr 832

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 831

w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 830

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 4d

Uchwała nr 829

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Jana Lisa 6, ul. Wandy Papiewskiej 1, ul. Wiktora Ziółkowskiego 2

Uchwała nr 828

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie

Uchwała nr 827

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Balladyny 10

Uchwała nr 826

w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 825

w sprawie zaliczenia sięgaczy ulicy Hiacyntowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulicy

Uchwała nr 824

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część III w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, K. Jaczewskiego, B. Prusa, Północnej oraz al. Kompozytorów Polskich

Uchwała nr 823

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 822

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 821

w sprawie nadania statutu XXX Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza Jana Twardowskiego

Uchwała nr 820

w sprawie nadania statutu XXIX Liceum Ogólnokształcącemu im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Uchwała nr 819

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego

Uchwała nr 818

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Uchwała nr 817

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza

Uchwała nr 816

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja

Uchwała nr 815

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina

Uchwała nr 814

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II

Uchwała nr 813

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka

Uchwała nr 812

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Uchwała nr 811

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „AMOR — Autonomuous mobile robot”

Uchwała nr 810

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Społeczna Europa 2020”

Uchwała nr 809

w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 na realizację projektu pt. „Fun, authentic, simple and trustworthy” w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 808

w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na realizację projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 807

w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na realizację projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Uchwała nr 806

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

Uchwała nr 805

w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie

Uchwała nr 804

w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych

Uchwała nr 803

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 802

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń