Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 24/2020 z dnia 17.12.2020

Uchwała nr 796

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2021 rok

Uchwała nr 795

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Uchwała nr 794

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 793

w sprawie zmiany uchwały nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 792

w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

Uchwała nr 791

w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego pn. „MOVE IT like Lublin — a Chisinau public transport sustainable development initiative” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020

Uchwała nr 790

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Farmaceutycznej

Uchwała nr 789

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej /dr. doj./

Uchwała nr 788

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 24

Uchwała nr 787

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 786

w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 785

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 784

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Uchwała nr 783

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VII w rejonie ulicy Janowskiej (wschód)

Uchwała nr 782

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VII w rejonie ulic: Lipskiej, Ziołowej i Zagajnikowej

Uchwała nr 781

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VI — Głusk w rejonie ulicy Zorzy

Uchwała nr 780

w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody

Uchwała nr 779

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr 778

w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025”

Uchwała nr 777

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025

Uchwała nr 776

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2021-2030

Uchwała nr 775

w sprawie przyjęcia „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”

Uchwała nr 774

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby

Uchwała nr 773

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina”

Uchwała nr 772

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół”

Uchwała nr 771

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin”

Uchwała nr 770

w sprawie przyjęcia Programu — „Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025”

Uchwała nr 769

w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Uchwała nr 768

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Uchwała nr 767

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr 766

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin w latach 2016-2022

Uchwała nr 765

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 764

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Uchwała nr 763

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej niewłaściwej numeracji domów na Starym Mieście i w Śródmieściu Lublina

Uchwała nr 762

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 761

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne