Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 6/2019 z dnia 26.04.2019

Uchwała nr 201

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 232

w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Uchwała nr 231

w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań psychologiczno — terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2019 — 2020”

Uchwała nr 230

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”

Uchwała nr 229

w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr 228

w sprawie upamiętnienia przez Miasto Lublin 450. rocznicy Unii Lubelskiej w formie tablicy memoratywnej

Uchwała nr 227

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin na lata 2018-2032”

Uchwała nr 226

w sprawie określenia sezonu kąpielowego na kąpieliskach znajdujących się na terenie Gminy Lublin

Uchwała nr 225

w sprawie określenia wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Lublin

Uchwała nr 224

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych — rejon Czerniejówka — CZĘŚĆ IV

Uchwała nr 223

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych — rejon Czechówka Śródmieście — CZĘŚĆ II

Uchwała nr 222

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV

Uchwała nr 221

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego

Uchwała nr 220

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II, obejmującego południową część ośrodka usługowego „Centrum Zana” w rejonie ulicy Jana Sawy

Uchwała nr 219

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza

Uchwała nr 218

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych — rejon Czechówka Śródmieście — CZĘŚĆ II

Uchwała nr 217

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Uchwała nr 216

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 215

w sprawie przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin”

Uchwała nr 214

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 213

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 212

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie

Uchwała nr 211

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Lublinie

Uchwała nr 210

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Dolnej 3 Maja 10

Uchwała nr 209

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wyzwolenia

Uchwała nr 208

w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych — z zastosowaniem bonifikaty

Uchwała nr 207

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 40

Uchwała nr 206

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 205

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 204

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Uchwała nr 203

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej uciążliwości emitowanych przez przedsiębiorców w sąsiedztwie bloków położonych przy ul. Grenadierów

Uchwała nr 202

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!