Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 25 z dnia 2017-02-02

Uchwała nr 672

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii na lokalizację kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

Uchwała nr 674

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56

Uchwała nr 673

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56

Uchwała nr 671

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 670

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 669

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Bukietowej 7

Uchwała nr 668

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Wiązowej

Uchwała nr 667

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr 666

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

Uchwała nr 665

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2017 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin

Uchwała nr 664

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lublin na okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Uchwała nr 663

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I w rejonie ulicy Nałęczowskiej

Uchwała nr 662

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 661

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr 660

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 470/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 659

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin

Uchwała nr 658

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin

Uchwała nr 657

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 656

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr 655

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie

Uchwała nr 654

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz likwidacji Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjnego im. Obrońców Poczty Gdańskiej

Uchwała nr 653

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innej publicznej formy wychowania przedszkolnego

Uchwała nr 652

Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń