Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 7/2019 z dnia 30.05.2019

Uchwała nr 258

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 257

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Władysława Kunickiego 35 oraz ul. Nowy Świat

Uchwała nr 252

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.

Uchwała nr 249

w sprawie opracowania analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Folwarcznej i Uprawnej

Uchwała nr 242

w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej nr 13 w Lublinie

Uchwała nr 241

w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej nr 12 w Lublinie

Uchwała nr 237

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Uchwała nr 235

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów

Uchwała nr 270

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej

Uchwała nr 269

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 267

w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 266

w sprawie uchylenia uchwały nr 208/VI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2019 r. uchylającej uchwałę nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych — z zastosowaniem bonifikaty, a także uchylenia uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r.

Uchwała nr 265

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Lublin i Gminą Głusk dotyczącego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała nr 264

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Spiczyn celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze

Uchwała nr 263

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Uchwała nr 262

w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

Uchwała nr 261

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr 260

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 259

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych w rejonie Podzamcza

Uchwała nr 256

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Lublinie

Uchwała nr 255

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Okopowej 20 w Lublinie

Uchwała nr 254

w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej

Uchwała nr 253

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej

Uchwała nr 251

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Jezuickiej 4 w Lublinie

Uchwała nr 250

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osoby fizycznej położonych w Lublinie przy ul. Morelowej oraz alei Tadeusza Mazowieckiego

Uchwała nr 248

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lublin

Uchwała nr 247

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Relaksowej w Lublinie

Uchwała nr 246

w sprawie przekazania przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACTIVE RESIDENCE Sp. z o.o. Sp. komandytowa, na rzecz Gminy Lublin, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka

Uchwała nr 245

w sprawie przekazania przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERGOLOWA Sp. z o.o., na rzecz Gminy Lublin, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka

Uchwała nr 244

w sprawie przekazania przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NOWA POLIGONOWA Sp. z o.o., na rzecz Gminy Lublin, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka

Uchwała nr 243

w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin

Uchwała nr 240

w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej nr 10 w Lublinie

Uchwała nr 239

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 238

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 236

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!