Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 16/2020 z dnia 27.02.2020

Uchwała nr 574

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Sławinkowskiej w Lublinie

Uchwała nr 573

w sprawie uhonorowania Romualda Lipko w przestrzeni publicznej miasta Lublin

Uchwała nr 572

w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu „Lubelska Karta Miejska”

Uchwała nr 571

w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście

Uchwała nr 570

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sudeckiej, stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 569

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 568

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lwowskiej 40 w Lublinie

Uchwała nr 567

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Biernackiego 20 w Lublinie

Uchwała nr 566

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Furmańskiej 2 w Lublinie

Uchwała nr 565

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie

Uchwała nr 564

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Korzennej

Uchwała nr 563

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wyścigowej

Uchwała nr 562

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 561

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa własności nieruchomości przewidzianych pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej w Lublinie

Uchwała nr 560

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część II, Obszar I-B — rejon ulicy Jana Pawła II, ronda E. Kowcza

Uchwała nr 559

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar S – rejon ulic: Parysa i B. Paśnikowskiego

Uchwała nr 558

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar zachodni, obszar E — rejon ulicy Powstania Styczniowego i ul. Bohaterów Monte Cassino

Uchwała nr 557

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar D — rejon ulicy Wodnej

Uchwała nr 556

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar zachodni, obszar C — rejon ulicy Ślężan

Uchwała nr 555

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar B – rejon ulicy Baśniowej

Uchwała nr 554

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar zachodni, obszar A — rejon al. Kraśnickiej i ul. Rzemieślniczej

Uchwała nr 553

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar północno-wschodni w rejonie ulic: Jałowcowej i Dożynkowej

Uchwała nr 552

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar północno-wschodni

Uchwała nr 551

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część III

Uchwała nr 550

w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej

Uchwała nr 549

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2020 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin

Uchwała nr 548

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Uchwała nr 547

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2020 rok oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” (Multistage Design Thinking Project Support — MDTProS)

Uchwała nr 546

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2020 rok oraz wyrażenie zgody na partnerstwo w ramach projektu „CITYTHON — Miejski Hackathon związany z mobilnością” (CITYTHON)

Uchwała nr 545

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2020 rok oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (AI-powered, proactive TRAvel assistant to self-monitor user’s experience & craft personalised travel solutions for promoting WELLbeing — AI-TraWell)

Uchwała nr 544

w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Uchwała nr 543

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2020 rok

Uchwała nr 542

w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Uchwała nr 541

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin

Uchwała nr 540

w sprawie założenia Branżowej Szkoły Spożywczej II stopnia w Lublinie

Uchwała nr 539

w sprawie założenia Branżowej Szkoły Samochodowej II stopnia w Lublinie

Uchwała nr 538

w sprawie założenia Branżowej Szkoły Budownictwa II stopnia w Lublinie

Uchwała nr 537

w sprawie założenia Branżowej Szkoły Usługowej Specjalnej II stopnia w Lublinie

Uchwała nr 536

w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tych oddziałach

Uchwała nr 535

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 58 w Lublinie

Uchwała nr 534

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Uchwała nr 533

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała nr 532

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie

Uchwała nr 531

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie oraz likwidacji XXII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie

Uchwała nr 530

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie

Uchwała nr 529

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 528

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Uchwała nr 527

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej notorycznego naruszania art. 74 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne