Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–30 z 30 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 2/2018 z dnia 20.12.2018

Uchwała nr 54

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2019 rok

Uchwała nr 52

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na rok 2019 na realizację zadania „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie”

Uchwała nr 51

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Uchwała nr 50

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 65

Uchwała nr 49

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 76f

Uchwała nr 48

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 47

w sprawie wynajmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kapucyńskiej 4

Uchwała nr 43

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 46

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej przy ul. Grodzkiej 3 i ul. Grodzkiej 5

Uchwała nr 45

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Żelaznej 103

Uchwała nr 44

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie w rejonie ul. Braci Krausse, ul. Erazma Plewińskiego oraz ul. Ludwika Spiessa

Uchwała nr 42

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Lubartowskiej 31 w Lublinie

Uchwała nr 41

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Nałkowskich 114 w Lublinie

Uchwała nr 40

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Topolowej 7 w Lublinie

Uchwała nr 39

w sprawie uchylenia uchwały nr 1098/XLIII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie

Uchwała nr 38

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie

Uchwała nr 37

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy al. Józefa Piłsudskiego 17 oraz al. Józefa Piłsudskiego

Uchwała nr 36

w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz włączenia w skład Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1

Uchwała nr 35

w sprawie zamiaru wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Branżowej Szkoły Mechanicznej I stopnia

Uchwała nr 34

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin

Uchwała nr 33

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na Tatarach”, działającego przy Przedszkolu nr 44 w Lublinie

Uchwała nr 32

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na Czubach”, działającego przy Przedszkolu nr 69 w Lublinie

Uchwała nr 31

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na Bronowicach”, działającego przy Przedszkolu nr 32 w Lublinie

Uchwała nr 30

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na Starówce”, działającego przy Przedszkolu nr 26 w Lublinie

Uchwała nr 29

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Uchwała nr 28

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w latach 2019-2021

Uchwała nr 27

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.

Uchwała nr 26

w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Uchwała nr 25

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 24

w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities

Uchwała nr 23

w sprawie inicjatywy dokonania zmian statutów jednostek pomocniczych Miasta Lublin

Uchwała nr 22

w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Uchwała nr 21

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VIII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic

Uchwała nr 20

w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublin

Uchwała nr 19

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 18

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała nr 17

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszarów położonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej

Uchwała nr 16

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV — obszar A

Uchwała nr 15

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji (BIP/ZIP); zintegrowany zestaw narzędzi”

Uchwała nr 14

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 13

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe

Uchwała nr 12

zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 11

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr 10

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 9

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Wybory samorządowe 2018

Wyniki wyborów w 107 miastach prezydenckich, poglądy nowych prezydentów miast

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.