Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 8/2019 z dnia 30.06.2019

Uchwała nr 294

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 1 Maja o przebiegu od ul. Władysława Kunickiego do ul. Lubelskiego Lipca '80

Uchwała nr 293

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ul. Cukrowniczej o przebiegu od ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej, ul. Wyścigowej o przebiegu od ul. Władysława Kunickiego do ul. Spacerowej

Uchwała nr 292

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Bohaterów Monte Cassino o przebiegu od al. Kraśnickiej do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej o przebiegu od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II o przebiegu od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Lubelskiego Lipca '80 o przebiegu od ul. Fabrycznej do ul. Cukrowniczej, ul. Krochmalną o przebiegu od ul. Cukrowniczej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Diamentową o przebiegu od ul. Krochmalnej do ul. Wrotkowskiej oraz ul. Wrotkowską o przebiegu od ul. Diamentowej do ul. Mariana Smoluchowskiego

Uchwała nr 282

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska dla obszaru A

Uchwała nr 279

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część II, Obszar I-G — rejon ulicy Kaczeńcowej

Uchwała nr 277

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II, Obszar III-A — rejon ulicy Szczęśliwej

Uchwała nr 311

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa własności nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Henryka Halickiego i w pobliżu ul. Poligonowej

Uchwała nr 310

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jutrzenki w Lublinie

Uchwała nr 309

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji

Uchwała nr 308

sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

Uchwała nr 307

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie na kadencję 2019-2023

Uchwała nr 306

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin

Uchwała nr 305

w sprawie nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 304

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Skalistej 21 stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 303

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 302

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocyklowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Dulęby 6 w Lublinie

Uchwała nr 301

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Zamojskiej 33 w Lublinie

Uchwała nr 300

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Puchaczej 6 w Lublinie

Uchwała nr 299

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Biernackiego 20 w Lublinie

Uchwała nr 298

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Lublinie

Uchwała nr 297

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywatelki Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani V---------- F---------------

Uchwała nr 296

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2019-2023”

Uchwała nr 296

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej — „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2019-2023”

Uchwała nr 295

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, przez Miasto Lublin

Uchwała nr 291

w sprawie zaliczenia al. Solidarności o przebiegu od al. generała Władysława Sikorskiego do ul. Lubartowskiej, Alei Tysiąclecia o przebiegu od ul. Lubartowskiej do ul. Mełgiewskiej oraz ul. Mełgiewskiej o przebiegu od Alei Tysiąclecia do ul. Turystycznej do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 290

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Władysława Kunickiego o przebiegu od ul. 1 Maja do ul. Wyścigowej

Uchwała nr 289

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 288

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 287

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 286

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 285

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublin

Uchwała nr 284

w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie

Uchwała nr 283

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin

Uchwała nr 281

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zana i Filaretów

Uchwała nr 280

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część II, Obszar I-H — rejon ulicy Wielkopolskiej

Uchwała nr 278

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część II, Obszar I-D — rejon ulicy Wiklinowej

Uchwała nr 276

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II

Uchwała nr 275

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 274

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Uchwała nr 273

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2018 rok

Uchwała nr 272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała nr 271

w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne