Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 12/2019 z dnia 19.12.2019

Uchwała nr 480

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Uchwała nr 506

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 11 w Lublinie

Uchwała nr 505

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 86

Uchwała nr 504

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Hutniczej 10c w Lublinie

Uchwała nr 503

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 118 i ul. Emanuela Graffa na rzecz Powiatu Lubelskiego

Uchwała nr 502

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Głębokiej 8a w Lublinie

Uchwała nr 501

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie

Uchwała nr 500

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Eugeniusza Romera 36 stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 499

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 498

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 497

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych

Uchwała nr 496

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033”

Uchwała nr 495

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

Uchwała nr 494

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Uchwała nr 493

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała nr 492

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

Uchwała nr 491

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin

Uchwała nr 490

w sprawie utworzenia w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji”

Uchwała nr 489

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2019-2020

Uchwała nr 488

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

Uchwała nr 487

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach do Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023

Uchwała nr 486

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach do Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023

Uchwała nr 485

zmieniająca uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 484

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Uchwała nr 483

w sprawie skargi z dnia 29 października 2019 r. na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie dotyczącej stanu technicznego filii biblioteki położonej przy ul. Braci Wieniawskich

Uchwała nr 482

w sprawie skargi J------- i M------------ B------------------- na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej utrzymania porządku na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 481

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne