Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Wczytuję...
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 26 z dnia 02.03.2017

Uchwała nr 676

w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Zarządzenia zastępczego Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 roku stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka

Uchwała nr 678

w sprawie zmiany siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie

Uchwała nr 680

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 685

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

Uchwała nr 688

w sprawie wydania opinii na lokalizację kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

Uchwała nr 691

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część I — obszar północno-wschodni w rejonach ulic: Jałowcowej i Dożynkowej oraz ulicy Niepodległości

Uchwała nr 692

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 696

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Leszczynowej

Uchwała nr 700

w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 699

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Uchwała nr 698

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2017 rok

Uchwała nr 697

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr 695

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 694

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 693

w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

Uchwała nr 690

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (Grażyny Chrostowskiej)

Uchwała nr 689

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (adw. Stanisława Kalinowskiego)

Uchwała nr 687

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Kowalskiej 5

Uchwała nr 686

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Lublin

Uchwała nr 684

w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Uchwała nr 682

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr 683

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 681

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Uchwała nr 679

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr 677

w sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie

Uchwała nr 675

w sprawie wkomponowania w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — rejon Podzamcze — CZĘŚĆ III, terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych PODZAMCZE, MŁYNARZ, ROBOTNIK, NASZA ZDOBYCZ i ochrony ich w ten sposób przed likwidacją
Zobacz pozostałe
Zwiń