Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 20/2020 z dnia 25.06.2020

Uchwała nr 665

Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

Uchwała nr 664

w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin”

Uchwała nr 663

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr 662

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II

Uchwała nr 661

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV w rejonie ulicy Mełgiewskiej

Uchwała nr 660

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 33 w Lublinie

Uchwała nr 659

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 658

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 657

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Bernardyńskiej 8 w Lublinie

Uchwała nr 656

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 14 w Lublinie

Uchwała nr 655

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Narutowicza 74a w Lublinie

Uchwała nr 654

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mieczykowej stanowiących własność osoby fizycznej

Uchwała nr 653

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani -------------- ------------- i jej męża Pana --------------- --------------

Uchwała nr 652

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 651

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała nr 650

w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Uchwała nr 649

w sprawie petycji PRUIM Sp. z o.o. dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała nr 648

w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin”

Uchwała nr 647

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 646

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 645

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uchwała nr 644

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 643

w sprawie zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uchwała nr 642

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr 641

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych działających na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 640

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 639

w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Budownictwa II stopnia w Lublinie

Uchwała nr 638

w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia w Lublinie

Uchwała nr 637

w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia w Lublinie

Uchwała nr 636

w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i nadania Statutu

Uchwała nr 635

w sprawie utworzenia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” i nadania Statutu

Uchwała nr 634

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Uchwała nr 633

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe

Uchwała nr 632

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 631

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Uchwała nr 630

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2019 rok

Uchwała nr 629

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała nr 628

w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne