Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 31 z dnia 9.09.2021

Uchwała nr 973

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 972

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

Uchwała nr 974

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Uchwała nr 975

w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do Inicjatywy bilateralnej „Youth for the City, City for Youth” współfinansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Uchwała nr 976

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin”

Uchwała nr 977

w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Uchwała nr 978

w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach

Uchwała nr 979

w sprawie regulaminu parkingów funkcjonujących w systemie parkuj i jedź (P+R) w Mieście Lublin

Uchwała nr 980

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr 984

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część II B – tereny przy ulicy Kazimierza Wielkiego

Uchwała nr 986

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 989

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej gminnej nr 106305L — ul. Hanki Ordonówny poprzez wyłączenie z użytkowania

Uchwała nr 987

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Uchwała nr 991

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie

Uchwała nr 988

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Uchwała nr 990

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki handlowej położonych w Lublinie przy ul. Hanki Ordonówny oraz ul. Majerankowej 3

Uchwała nr 992

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocyklowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 34 w Lublinie

Uchwała nr 993

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Skośnej 3 w Lublinie

Uchwała nr 994

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Targowej 2/Lubartowskiej 45 w Lublinie

Uchwała nr 999

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

Uchwała nr 995

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Lublin wynoszącego 1427/145209 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Topolowej 7

Uchwała nr 997

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 998

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w rejonie ul. Józefa Franczaka „Lalka” oraz osoby fizycznej położonej w Lublinie przy ul. Królowej Bony

Uchwała nr 996

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 985

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar A – rejon ulicy: Przeskok

Uchwała nr 983

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IVB dla obszaru E — rejon ulicy Turystycznej

Uchwała nr 982

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV, Obszar A – rejon ulicy Chemicznej, Obszar B – rejon ulicy Jagiełły, Obszar C – rejon ulicy Mełgiewskiej, Obszar D – rejon ulicy Turystycznej

Uchwała nr 981

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II w rejonie wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne