Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 8/2019 z dnia 2019-06-30

Sesja nr 7/2019 z dnia 2019-05-30

Sesja nr 6/2019 z dnia 2019-04-26

Sesja nr 5/2019 z dnia 2019-03-28

Sesja nr 4/2019 z dnia 2019-02-28

Sesja nr 3/2019 z dnia 2019-01-31

Sesja nr 2/2018 z dnia 2018-12-20

Sesja nr 1/2018 z dnia 2018-11-22

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 306
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 311 — w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa własności nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Henryka Halickiego i w pobliżu ul. Poligonowej 17 11 0 0 3
Uchwalono
nieruchomości
2. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 310 — w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jutrzenki w Lublinie 7 16 7 0 1
Odrzucono
inwestycje
3. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 309 — w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 26 1 2 0 2
Uchwalono
4. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 308 — sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu 26 1 1 0 3
Uchwalono
młodzież
5. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 307 — w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie na kadencję 2019-2023 28 0 1 0 2
Uchwalono
6. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 306 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin 26 1 3 0 1
Uchwalono
7. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 305 — w sprawie nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 27 1 2 0 1
Uchwalono
nieruchomości
8. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 304 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Skalistej 21 stanowiącej własność Gminy Lublin 23 5 1 0 2
Uchwalono
nieruchomości
9. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 303 — w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin 21 2 4 0 4
Uchwalono
nieruchomości
10. Sesja nr 8/2019 z dnia
30.06.2019
Uchwała nr 302 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocyklowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Dulęby 6 w Lublinie 26 1 2 0 2
Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31