Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 7/2019 z dnia 2019-05-30

Sesja nr 6/2019 z dnia 2019-04-26

Sesja nr 5/2019 z dnia 2019-03-28

Sesja nr 4/2019 z dnia 2019-02-28

Sesja nr 3/2019 z dnia 2019-01-31

Sesja nr 2/2018 z dnia 2018-12-20

Sesja nr 1/2018 z dnia 2018-11-22

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 263 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 270 — w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej 19 2 1 0 9
Uchwalono
2. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 269 — w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin 26 2 1 0 2
Uchwalono
3. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 267 — w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin 30 0 1 0 0
Uchwalono
4. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 266 — w sprawie uchylenia uchwały nr 208/VI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2019 r. uchylającej uchwałę nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych — z zastosowaniem bonifikaty, a także uchylenia uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. 26 1 1 0 3
Uchwalono
5. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 265 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Lublin i Gminą Głusk dotyczącego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 27 0 0 0 4
Uchwalono
6. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 264 — w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Spiczyn celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze 24 1 2 0 4
Uchwalono
7. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 263 — w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin 24 1 0 0 6
Uchwalono
budżet
8. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 262 — w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków 29 1 1 0 0
Uchwalono
9. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 261 — w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 31 0 0 0 0
Uchwalono
10. Sesja nr 7/2019 z dnia
30.05.2019
Uchwała nr 260 — w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin 26 1 2 0 2
Uchwalono
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27