Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 5/2019 z dnia 2019-03-28

Sesja nr 4/2019 z dnia 2019-02-28

Sesja nr 3/2019 z dnia 2019-01-31

Sesja nr 2/2018 z dnia 2018-12-20

Sesja nr 1/2018 z dnia 2018-11-22

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 193 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 199 — w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023 27 0 2 1 1
Uchwalono
2. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 198 — w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jabłonna celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze 26 0 2 1 2
Uchwalono
komunikacja miejska
3. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 197 — w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 18 6 4 1 2
Uchwalono
statut
4. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 196 — w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 27 1 2 1 0
Uchwalono
statut
5. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 195 — w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie 19 10 1 1 0
Uchwalono
statut
6. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 194 — w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 28 1 0 1 1
Uchwalono
niepełnosprawni
7. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 193 — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2019 rok 28 1 1 1 0
Uchwalono
8. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 192 — w sprawie zaliczenia ulicy Relaksowej położonej w Lublinie do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulicy 28 1 1 1 0
Uchwalono
drogi
9. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 191 — w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości przeznaczonych pod realizację projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 28 1 0 1 1
Uchwalono
nieruchomości
10. Sesja nr 5/2019 z dnia
28.03.2019
Uchwała nr 190 — w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w okresie organizacji i trwania na terenie Miasta Lublin Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 27 1 1 1 1
Uchwalono
sport transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20