Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 867 — w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin …Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin W sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin rewitalizacja
rewitalizacja
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 735 — w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 …Uchwała nr 735/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 W sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 rewitalizacja
rewitalizacja
3. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 868 — w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 …r. zmieniająca uchwałę nr 735/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 W sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 rewitalizacja
rewitalizacja
4. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 841 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 …r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 W sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad […] tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia rewitalizacji skweru przy ulicy Sowińskiego
…Interpelacja w sprawie rozpoczęcia rewitalizacji skweru przy ulicy Sowińskiego…
2.
Ryszard Prus
Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia Dzielnicy Czechów w aktualizowanym Planie Rewitalizacji Miasta Lublin oraz niepowiadomieniu i niezaproszeniu do konsultacji społecznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”
…Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia Dzielnicy Czechów w aktualizowanym Planie Rewitalizacji Miasta Lublin oraz niepowiadomieniu i niezaproszeniu do konsultacji społecznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów…
3.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie Modelowej Rewitalizacji Miasta pod nazwą „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej…”
…Interpelacja w sprawie Modelowej Rewitalizacji Miasta pod nazwą „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie przekazania środków pieniężnych na rewitalizację boisk sportowych należących do KS Lublinianka
…Interpelacja w sprawie przekazania środków pieniężnych na rewitalizację boisk sportowych należących do KS Lublinianka…
5.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie planów rewitalizacji Ośrodka Marina
…Interpelacja w sprawie planów rewitalizacji Ośrodka Marina…
6.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczących Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2014-2020
…Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczących Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata…
7.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie objęcia Programem Rewitalizacji Górek Czechowskich w świetle istniejącego problemu zagrożenia dla Lublina "SMOGIEM"
…Interpelacja w sprawie objęcia Programem Rewitalizacji Górek Czechowskich w świetle istniejącego problemu zagrożenia dla Lublina "SMOGIEM…
8.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie rewitalizacji obszaru położonego w obrębie ulic: Piaskowa, Pawia, Wspólna
…Interpelacja w sprawie rewitalizacji obszaru położonego w obrębie ulic: Piaskowa, Pawia, Wspólna…
9.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie rewitalizacji punktu widokowego na Czwartku – wzgórze skarpa nad targiem przy ul. Ruskiej
…Interpelacja w sprawie rewitalizacji punktu widokowego na Czwartku – wzgórze skarpa nad targiem przy ul. Ruskiej…
10.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie projektu rewitalizacji i zagospodarowania doliny Bystrzycy
…Interpelacja w sprawie projektu rewitalizacji i zagospodarowania doliny Bystrzycy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników