Informacje ogólne

Radna miasta Lublin

Klub: Platforma Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 18.06.1988, Lublin
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego; Radna Rady Miasta Lublin

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 968

Strona radnej:
Kontakt:
beata.stepaniuk@lublin.eu
790 727 922

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radna źródło
od 16.11.2014
Platforma Obywatelska źródło
od 16.11.2014
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku, przewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1102
Nieobecność
73

Oddane głosy

Za
1029
Przeciw
2
Wstrzymał się
2
Głos nieoddany
69
Nieobecny
73
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1175 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1187 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1186 — w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich Uchwalono
3. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1185 — w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu Uchwalono
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1184 — w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities Uchwalono
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1183 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwalono
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1182 — w sprawie zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic Uchwalono
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1181 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Uchwalono
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1180 — w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat Uchwalono
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1179 — w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin" Uchwalono
10. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1178 — w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie adaptacji pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na cele przedszkola

interpelacja

Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2

interpelacja

Interpelacja w sprawie budynku przy ulicy Hipotecznej 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie funkcjonowania filii DDK Bronowice w dzielnicy Kośminek (zwiększenie dostępności budynku przy ul. Olchowej 8 dla osób starszych i niepełnosprawnych)

interpelacja

Interpelacja w sprawie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 15

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości Gimnazjum nr 15 i planów inwestycyjnych (budowa hali sportowej)

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyróżnienia dyrekcji Gimnazjun nr 15 (obecnie Szkoły Podstawowej nr 15)

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania – budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32 oraz wzdłuż ul. Kosmonautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy parkingu osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi

interpelacja

Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 53

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeznaczenia terenu przy ul. Kosmonautów 53a oraz ul. Sulisławickiej 7

interpelacja

Interpelacja w sprawie utwardzenia placu zlokalizowanego przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 53 (działka miejska wykorzystywana na parking osiedlowy)

interpelacja

interpelacja w sprawie obchodów 100-lecia dzielnicy Kośminek

interpelacja

przydzielenia do wyłącznego użytkowania przez Radę Dzielnicy Głusk lokalu w budynku przy ulicy Głuskiej 138

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu budynku zlokalizowanego przy ulicy Głuskiej 183 oraz przeznaczenia go na potrzeby mieszkańców dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie przedłużenia ul. Dywizjonu 303

interpelacja

Interpelacja w sprawie zadania polegającego na przedłużeniu ulicy Dywizjonu 303

interpelacja

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Kunickiego oraz ul. Reja

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy brakującej części ulicy Janiny Porazińskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reya

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Dunikowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Wapowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulic realizowanych z udziałem Społecznych Komitetów Budowy Drogi

interpelacja

Interpelacja w sprawie charakteru i parametrów ulicy Uhorczaka

interpelacja

Interpelacja w sprawie dodatkowego oznaczenia przejścia dla pieszych przy ul. Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia budowy ul. Wilczej i ul. Robotniczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia ścieżki rowerowej wokół zalewu

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa ulicy Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Boya-Żeleńskiego (od skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja)

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Krańcowej z ulicami Elektryczną i Dulęby

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokumentacji przebudowy ul. Zorza

interpelacja

Interpelacja w sprawie dopłaty do wymiany pieców

interpelacja

Interpelacja w sprawie działalności sortowni śmieci

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań promocyjnych instytucji inicjatywy lokalnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie Dzielnicowego Domu Kultury w dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie filii Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice w dzielnicy Kośminek

interpelacja

Interpelacja w sprawie funkcjonowania Lubelskiego Roweru Miejskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie harmonogramu prac dla zadania – przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Elektrycznej i Startowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Startowej i Elektrycznej

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Startowej oraz Elektrycznej

interpelacja

Interpelacja w sprawie kompleksowego zagospodarowania placu przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera

interpelacja

Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki

interpelacja

Interpelacja w sprawie kosztów dostosowania szkół do reformy oświaty

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji stacji roweru miejskiego w dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji stacji roweru miejskiego w dzielnicy Kośminek

interpelacja

Interpelacja w sprawie Lotto Poland Bike Marathon

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Tetmajera oraz ulicy Kosmonautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Tetmajera oraz ulicy Kosmonautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Wspólnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Wspólnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie nowego układu drogowego tzw. „obwodnicy śródmiejskiej” oraz bezpieczeństwa pieszych na ulicy Krańcowej (przy skrzyżowaniu z ulicą Dulęby i Elektryczną)

interpelacja

Interpelacja w sprawie nowej lokalizacji stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie ograniczenia ruchu na ulicy Wilczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy Energetyków

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Kruczkowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic: Robotniczej, Sokolniki oraz Skrzynickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic: Robotniczej, Sokolniki oraz Skrzynickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni ulicy Łazienkowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie prac porządkowych w dolinie rzeki Czerniejówki

interpelacja

Interpelacja w sprawie programu Mieszkanie Plus

interpelacja

Interpelacja w sprawie progu zwalniającego na ulicy Robotniczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy mostu na rzece Czerniejówce

interpelacja

Interpelacja w sprawie przedłużenia ulicy Dekutowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie przystąpienia do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego w południowej części Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia dojazdu komunikacją miejską do Ośrodka Wypoczynkowego „Dąbrowa” oraz Ogródków Działkowych „Dąbrowa: przy ulicy Osmolickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowy przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja krytej pływalni

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji Budżetu Obywatelskiego – „SYGNAŁ od nowa”

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji – budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania polegającego na przebudowaniu chodników w dzielnicy Kośminek w ramach inicjatywy lokalnej (wspólna realizacja zadań przez mieszkańców oraz Miasto Lublin)

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania "Sygnał od nowa"

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania – budowa miejsc parkingowych przy ulicy Tetmajera oraz ulicy Kosmonautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania – budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wspólnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania – dokumentacja przebudowy ul. Zorzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania — dokumentacja rozbudowy ul. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania – przebudowa boiska przy ul. Siemiradzkiego – realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego – Zielone boisko czyli strzał w „Dziesiątkę”

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania – budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Krańcowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu mostu w ulicy Pawiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Wspólnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rewitalizacji obszaru położonego w obrębie ulic: Piaskowa, Pawia, Wspólna

interpelacja

Interpelacja w sprawie rezerwy celowej Rady Dzielnicy Kośminek

interpelacja

Interpelacja w sprawie szkoleń dla członków rad dzielnic

interpelacja

Interpelacja w sprawie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Energetycznych oraz listy placówek zakwalifikowanych i zgłoszonych do termomodernizacji

interpelacja

Interpelacja w sprawie układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Elektryczna – Startowa – Garbarska — Długa

interpelacja

Interpelacja w sprawie ułatwień dla matki z dzieckiem w hali Targów Lublin S.A.

interpelacja

Interpelacja w sprawie upamiętnienia prof. Władysława Bartoszewskiego w przestrzeni publicznej Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie uporządkowania i utwardzenia destruktem asfaltowym ul. Robotniczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie uporządkowania i zagospodarowania nieruchomości na skrzyżowaniu ulic: Wspólna – Pawia – Piaskowa

interpelacja

Interpelacja w sprawie urządzenia boiska osiedlowego przy skrzyżowaniu ulic Wspólna – Pawia – Piaskowa

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia Biura Obsługi Mieszkańców w budynku nowego dworca (Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego przy ul. Dworcowej)

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy ulicy Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia przejść dla pieszych przy ulicy Wyzwolenia

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia wybiegu dla psów

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie” w zakresie wyjazdu na Międzynarodowy Kongres Federacji Pueri Cantores

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dla Hospicjum Dobrego Samarytanina

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia organizacji widowiska symfonicznego „Tryptyk o kanonie nadziei”

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykazu ulic planowanych do realizacji z udziałem Społecznych Komitetów budowy Drogi

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania/doposażenia placu zabaw przy ulicy Wspólnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyróżnienia drużyny MKS Perła Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyróżnienia Hospicjum Dobrego Samarytanina

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyróżnienia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wsparcie lubelskiej drużyny żużlowej Speed Car Motor Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach

interpelacja

Interpelacja w sprawie zlokalizowania nowych przystanków autobusowych przy ulicy Diamentowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Lotnicza/Elektryczna

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych (instalacji sygnalizacji świetlnej – pulsacyjnej/wzbudzanej – na przejściach przy ulicy Krańcowej)

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ulicy Romera (wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych)

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Kunickiego, w okolicy stacji paliw ORLEN oraz przy skrzyżowaniu z ul. Reja

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w okolicy ul. Głuskiej oraz ul. Wygodnej

interpelacja

Interpelacja w w sprawie remontu Majdan Dirt – hopek zlokalizowanego na placu przy zbiegu ulic: Sulisławickiej i Tetmajera

Zobacz pozostałe
Zwiń

Oświadczenia majątkowe