Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Data i miejsce urodzenia: 19.09.1975, Lublin
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Pracownik naukowy KUL

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Strona radnego:
Kontakt:
marcin.nowak@lublin.eu
695 598 573

Biografia

Rekordy 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej źródło
od 16.11.2014
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, przewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja ds. Rodziny, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1173
Nieobecność
1

Oddane głosy

Za
1100
Przeciw
3
Wstrzymał się
5
Głos nieoddany
65
Nieobecny
1
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1174 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1187 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1186 — w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich Uchwalono
3. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1185 — w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu Uchwalono
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1184 — w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities Uchwalono
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1183 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwalono
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1182 — w sprawie zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic Uchwalono
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1181 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Uchwalono
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1180 — w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat Uchwalono
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1179 — w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin" Uchwalono
10. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1178 — w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie termomodernizacji Bursy Szkolnej nr 1

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia remontu w Bursie Szkolnej nr 2

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia ciepłej wody w prysznicach obiektu H2O przy Al. Zygmuntowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu i adaptacji skweru przy ul. Spadochroniarzy 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania budżetowego dotyczącego rewitalizacji skweru przy ulicy Sowińskiego 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie chodnika przy ulicy Puławskiej 4a

interpelacja

Interpelacja w sprawie regulacji postoju samochodów przed Przedszkolem nr 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie mieszkańców budynku przy ulicy Skibińskiej 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy chodnika przy ulicy Czwartaków 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia w Gimnazjum nr 5 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 klasy profilowanej o profilu piłka ręczna

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu klimatyzacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w pracownię fizyczno-chemiczną

interpelacja

Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji i remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 7

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

interpelacja

Interpelacja w sprawie dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie parkingu przy ulicy Spadochroniarzy 10

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy mieszkańcom budynku przy ulicy Krętej 13

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu łazienek w Przedszkolu nr 19

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu i przyszłości lokalu po dawnej Karczmie Słupskiej przy Al. Racławickich 22

interpelacja

Interpelacja w sprawie adaptacji pomieszczenia przy Alejach Racławickich 22 (po dawnej restauracji „Karczma Słupska”)

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24

interpelacja

Ponowna interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r.

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26

interpelacja

Interpelacja w sprawie konieczności uprzątnięcia terenu wzdłuż bloku przy Alejach Racławickich 29

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięcia latarń przy ulicy Puławskiej (nr 29 do 34)

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu parkietu w Szkole Podstawowej nr 31

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji na temat zakupu przez gminę Lublin gruntu przy ulicy Głowackiego 35

interpelacja

Interpelacja w sprawie przejęcia przez gminę Lublin gruntu przy ulicy Głowackiego 35

interpelacja

Interpelacja w sprawie uszkodzeń elewacji kamienic znajdujących się przy ulicy Narutowicza 57, 59, 61

interpelacja

Interpelacja w sprawie likwidacji linii trolejbusowej nr 150

interpelacja

Interpelacja w sprawie obsługi przez gminę Lublin programu Rodzina 500 Plus

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowań do obchodów 700-lecia Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie promocji obchodów "700-lecia Lublina"

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu zaawansowania przygotowań do obchodów 700-lecia Miasta Lublin i zaangażowania w nie lokalnej społeczności

interpelacja

Interpelacja w sprawie odznaczenia Medalem 700-lecia Miasta Lublin klubu żużlowego Speed Car Motor Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie obniżenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze Deptaka w sezonie 2018

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie korekt progów zwalniających na ulicy Bajkowej

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie przywrócenia latarń przy ulicy Puławskiej

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie udzielenia pozwolenia wjazdu na obszar Starego Miasta elektrycznych pojazdów turystycznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy parkingu dla mieszkańców bloków przy ulicy Skautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty targowej kupców z placu targowego przy ulicy Kresowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dalszych „losów” Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie demontażu budki portiera przy Domu Kultury Kolejarza

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania Klubu Sportowego "Lublinianka"

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania Klubu Sportowego "Lublinianka"

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania sekcji żużlowej KM Cross

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Plagego-Laśkiewicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie domniemanej inwestycji deweloperskiej na ulicy Bema

interpelacja

Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie doświetlenia ulicy Stanisława Dubois

interpelacja

Interpelacja w sprawie doświetlenia ulic: Popiełuszki, Puławskiej, Zuchów i Legionowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie drakońskich podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie estetyki przystanku autobusowego przy ulicy Długosza

interpelacja

Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie hali gimnastycznej przy Liceum im. Stanisława Staszica

interpelacja

Interpelacja w sprawie harmonogramu wycinki drzew na terenie gminy Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji na temat zaawansowania prac nad utworzeniem w Lublinie grzebowiska dla zwierząt

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji na temat zmian w zakresie nocnych połączeń w komunikacji miejskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji budowlanej na ulicy Beliniaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu ulicy Firlejowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie konsekwencji ewentualnej likwidacji gimnazjów na terenie gminy Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie latarń na ulicy Puławskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji siedzib Policji w Śródmieściu i na Wieniawie

interpelacja

Interpelacja w sprawie losów budynku po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

interpelacja

Interpelacja w sprawie lustra drogowego u zbiegu ulic: Szczerbowskiego i Ochotniczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków

interpelacja

Interpelacja w sprawie Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu dodatkowej latarni na ulicy Plażowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Czwartaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu wiaty przystankowej przy ulicy Krańcowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Stanisławowi Leszczyńskiemu

interpelacja

Interpelacja w sprawie nadania nazwy ulicy funkcjonującej w nomenklaturze miejskiej jako „przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino”

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy stanu alejek w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie nawierzchni jezdnej przy ulicy Emilii Plater

interpelacja

Interpelacja w sprawie niezrealizowania zadania pod nazwą „budowa parkingu przy ulicy Szarych Szeregów”

interpelacja

Interpelacja w sprawie nowej i docelowej siedziby Teatru im. H. Ch. Andersena

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia na ulicy Plażowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia sięgacza przy ulicy Narutowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie planowanych podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów demontażu ławeczek na cmentarzu komunalnym na Majdanku

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów przebudowy Al. Racławickich

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów rewitalizacji Ośrodka Marina

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów utworzenia ścieżek rowerowych na ulicach: Legionowej i Zuchów

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów zagospodarowania przez Urząd Miasta Lublin obszaru tzw. górek czechowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie podcięcia drzew przy Drodze Męczenników Majdanka

interpelacja

Interpelacja w sprawie podwyżek dla pracowników Teatru im. H. Ch. Andersena

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy finansowo-organizacyjnej dla Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy finansowo-organizacyjnej dla Teatru Panopticum

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy mieszkańcom nieruchomości przy ulicy Peowiaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy w renowacji obiektów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy estetyki i funkcjonalności wybiegu dla psów przy ul. Ogródkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy komunikacji pomiędzy ulicami Nałęczowską i Wojciechowską

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oznakowań poziomych na ulicy Cichej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępów w pracach nad stworzeniem grzebowiska dla zwierząt

interpelacja

Interpelacja w sprawie potencjalnych utrudnień podczas spływów kajakowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie powstania na terenie Gminy Lublin grzebowiska dla zwierząt

interpelacja

Interpelacja w sprawie pozimowego sprzątania chodników i ulic Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie prac remontowych prowadzonych u zbiegu ul. Godebskiego i Al. Racławickich

interpelacja

Interpelacja w sprawie prezentacji w lubelskim Ratuszu wystawy fotograficznej „Kocham Lublin”

interpelacja

Interpelacja w sprawie progów zwalniających na ulicy Bajkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Głowackiego

interpelacja

interpelacja w sprawie przejść dla pieszych przy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie przekazania środków pieniężnych na rewitalizację boisk sportowych należących do KS Lublinianka

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowań do otwarcia sezonu na "Słonecznym Wrotkowie"

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości funkcjonowania Teatru im. H. Ch. Andersena

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości ogródków działkowych przy al. Unii Lubelskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie regulacji ruchu rowerowego na obszarze Placu Litewskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie reguł nadawania przez Radę Miasta Lublin drzewom statusu pomników przyrody

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu al. Kraśnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu chodnika na ulicy Norwida

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu chodnika przy ulicy Puławskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni jezdnej na ulicy Bernardyńskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu placu zabaw w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Głowackiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Grottgera

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Pogodnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulic: Czwartaków i Wysockiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie renowacji muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie renowacji obiektów sportowych KS Lublinianka przy ulicy Leszczyńskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie robót drogowo-budowlanych na ulicy Głowackiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozpoczęcia rewitalizacji skweru przy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie ruchu jednokierunkowego na ulicy Junoszy

interpelacja

Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście

interpelacja

Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście i planów zmian w tym zakresie

interpelacja

Interpelacja w sprawie schodów przy ulicy Skautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie skweru przy ulicy Spadochroniarzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie sprzedaży i przeznaczenia terenu po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu Ogrodu Saskiego i potrzeby dokonania korekt na jego obszarze

interpelacja

Interpelacja w sprawie środków finansowych na działalność Klubu Sportowego Lublinianka

interpelacja

Interpelacja w sprawie środków pieniężnych dla klubu żużlowego Speed Car Motor Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie środków pieniężnych na spektakl o Komisarzu Maciejewskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie taboru autobusowego i trolejbusowego MPK Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie terminu realizacji planów przebudowy skrzyżowania Solidarności – Sikorskiego – gen. Ducha

interpelacja

Interpelacja w sprawie udostępnienia mieszkańcom Lublina projektu przebudowy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie umożliwienia wjazdu na obszar Starego Miasta elektrycznych samochodów turystycznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie upamiętnienia prof. Władysława Bartoszewskiego w przestrzeni publicznej Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie uroczystości nadania nazwy skwerowi imienia Majora Leonarda Zub-Zdanowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie uruchomienia kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Słoneczny Wrotków"

interpelacja

Interpelacja w sprawie uruchomienia w Lublinie smsowego systemu ostrzegania alarmowego

interpelacja

Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa przy ulicy Spadochroniarzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia blokad parkingowych wzdłuż ulicy Lelka Sowy

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia zakazu zatrzymywania się na ulicy Stefana Lelka-Sowy

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięcia pni drzew na ulicy Szarych Szeregów

interpelacja

Interpelacja w sprawie uszkodzenia nawierzchni jezdni na ulicy Probostwo

interpelacja

Interpelacja w sprawie utrudnień komunikacyjnych na ulicy Mgielnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie utwardzenia części ulicy Firlejowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie warunków udzielania przez gminę Lublin osobom fizycznym dotacji z tytułu zmiany systemu ogrzewania

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów środkami miejskiego transportu dla dzieci szkół podstawowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia na okres przebudowy skrzyżowania Solidarności – gen. Ducha ulg na przejazdy środkami transportu miejskiego dla mieszkańców gminy Lublin posiadających dowody rejestracyjne

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia w Lublinie Karty Młodego Przedsiębiorcy

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ulicy Czwartaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Czwartaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dla Klubu Sportowego Lublinianka

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany oprawy oświetleniowej przy ulicy Głębokiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaadaptowania przez Urząd Miasta skweru przy ulicy Spadochroniarzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zagospodarowania skweru przy Alejach Racławickich

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu i montażu defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji w Pracowniach Kultury Maki

interpelacja

Interpelacja w sprawie zamiaru wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w obrębie ulic: Czwartaków, Langiewicza i Godebskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia środków finansowych na stypendia artystyczne

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe