Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka
Data i miejsce urodzenia: 19.09.1975, Lublin
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Pracownik naukowy KUL

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 2 397 (10,61%)

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Strona radnego:
Kontakt:
marcin.nowak@lublin.eu
695 598 573

Biografia

Rekordy 1–12 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Rada Miasta Lublin, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 2 397, procent głosów: 11, wybrany źródło
od 17.11.2018
Rada Miasta Lublin, radny źródło
od 17.11.2018
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Rodziny, członek źródło
od 17.11.2018
Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, przewodniczący źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja ds. Rodziny, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
2
Nieobecność
0

Oddane głosy

Za
2
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0
Filtruj wyniki

Tagi

Sesje

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 1/2018 z dnia
2018-11-22
Uchwała nr 8 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin Uchwalono
2. Sesja nr 1/2018 z dnia
2018-11-22
Uchwała nr 7 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie termomodernizacji Bursy Szkolnej nr 1

interpelacja

Interpelacja w sprawie sytuacji nieruchomości przy ul. Jezuickiej 1/3 oraz 5/7

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia remontu w Bursie Szkolnej nr 2

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia ciepłej wody w prysznicach obiektu H2O przy Al. Zygmuntowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania budżetowego dotyczącego rewitalizacji skweru przy ulicy Sowińskiego 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu i adaptacji skweru przy ul. Spadochroniarzy 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie chodnika przy ulicy Puławskiej 4a

interpelacja

Interpelacja w sprawie regulacji postoju samochodów przed Przedszkolem nr 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie mieszkańców budynku przy ulicy Skibińskiej 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy chodnika przy ulicy Czwartaków 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia w Gimnazjum nr 5 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 klasy profilowanej o profilu piłka ręczna

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu klimatyzacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w pracownię fizyczno-chemiczną

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

interpelacja

Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji i remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 7

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

interpelacja

Interpelacja w sprawie dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie parkingu przy ulicy Spadochroniarzy 10

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy mieszkańcom budynku przy ulicy Krętej 13

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu łazienek w Przedszkolu nr 19

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu i przyszłości lokalu po dawnej Karczmie Słupskiej przy Al. Racławickich 22

interpelacja

Interpelacja w sprawie adaptacji pomieszczenia przy Alejach Racławickich 22 (po dawnej restauracji „Karczma Słupska”)

interpelacja

Ponowna interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r.

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie konieczności uprzątnięcia terenu wzdłuż bloku przy Alejach Racławickich 29

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięcia latarń przy ulicy Puławskiej (nr 29 do 34)

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu parkietu w Szkole Podstawowej nr 31

interpelacja

Interpelacja w sprawie przejęcia przez gminę Lublin gruntu przy ulicy Głowackiego 35

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji na temat zakupu przez gminę Lublin gruntu przy ulicy Głowackiego 35

interpelacja

Interpelacja w sprawie uszkodzeń elewacji kamienic znajdujących się przy ulicy Narutowicza 57, 59, 61

interpelacja

Interpelacja w sprawie bloków przy ulicy Krańcowej 107 i 107A

interpelacja

Interpelacja w sprawie likwidacji linii trolejbusowej nr 150

interpelacja

Interpelacja w sprawie obsługi przez gminę Lublin programu Rodzina 500 Plus

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowań do obchodów 700-lecia Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie promocji obchodów "700-lecia Lublina"

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu zaawansowania przygotowań do obchodów 700-lecia Miasta Lublin i zaangażowania w nie lokalnej społeczności

interpelacja

Interpelacja w sprawie odznaczenia Medalem 700-lecia Miasta Lublin klubu żużlowego Speed Car Motor Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie obniżenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze Deptaka w sezonie 2018

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie korekt progów zwalniających na ulicy Bajkowej

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie przywrócenia latarń przy ulicy Puławskiej

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie udzielenia pozwolenia wjazdu na obszar Starego Miasta elektrycznych pojazdów turystycznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy parkingu dla mieszkańców bloków przy ulicy Skautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty targowej kupców z placu targowego przy ulicy Kresowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dalszych „losów” Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie demontażu budki portiera przy Domu Kultury Kolejarza

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania Klubu Sportowego "Lublinianka"

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania Klubu Sportowego "Lublinianka"

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania sekcji żużlowej KM Cross

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Plagego-Laśkiewicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie domniemanej inwestycji deweloperskiej na ulicy Bema

interpelacja

Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie doświetlenia ulicy Stanisława Dubois

interpelacja

Interpelacja w sprawie doświetlenia ulic: Popiełuszki, Puławskiej, Zuchów i Legionowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie drakońskich podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie estetyki przystanku autobusowego przy ulicy Długosza

interpelacja

Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie hali gimnastycznej przy Liceum im. Stanisława Staszica

interpelacja

Interpelacja w sprawie harmonogramu wycinki drzew na terenie gminy Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji dotyczącej wjazdu pojazdów przez bramę w Wieży Trynitarskiej na obszar Starego Miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji na temat zaawansowania prac nad utworzeniem w Lublinie grzebowiska dla zwierząt

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji na temat zmian w zakresie nocnych połączeń w komunikacji miejskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie inwestycji budowlanej na ulicy Beliniaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie kanalizacji burzowej na ulicy Firlejowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu ulicy Firlejowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie konsekwencji ewentualnej likwidacji gimnazjów na terenie gminy Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie latarni na ulicy Łopacińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie latarni na ulicy Puławskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie latarni przy ulicy Sławinkowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie latarń na ulicy Puławskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie latarń przy ulicach: Puławskiej, Legionowej, Popiełuszki i Głowackiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji siedzib Policji w Śródmieściu i na Wieniawie

interpelacja

Interpelacja w sprawie losów budynku po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

interpelacja

Interpelacja w sprawie lustra drogowego u zbiegu ulic: Szczerbowskiego i Ochotniczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków

interpelacja

Interpelacja w sprawie Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów

interpelacja

Interpelacja w sprawie montazu progu zwalniającego na ulicy Wysockiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu dodatkowej latarni na ulicy Plażowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Czwartaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu progu zwalniającego na ulicy Czwartaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu wiaty przystankowej przy ulicy Krańcowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Stanisławowi Leszczyńskiemu

interpelacja

Interpelacja w sprawie nadania nazwy ulicy funkcjonującej w nomenklaturze miejskiej jako „przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino”

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy stanu alejek w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie nawierzchni jezdnej przy ulicy Emilii Plater

interpelacja

Interpelacja w sprawie niezrealizowania zadania pod nazwą „budowa parkingu przy ulicy Szarych Szeregów”

interpelacja

Interpelacja w sprawie nowej i docelowej siedziby Teatru im. H. Ch. Andersena

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia na ulicy Plażowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia sięgacza przy ulicy Narutowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie planowanych podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów demontażu ławeczek na cmentarzu komunalnym na Majdanku

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów przebudowy Al. Racławickich

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów rewitalizacji Ośrodka Marina

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów utworzenia ścieżek rowerowych na ulicach: Legionowej i Zuchów

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów zagospodarowania przez Urząd Miasta Lublin obszaru tzw. górek czechowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na ulicy Weteranów

interpelacja

Interpelacja w sprawie podcięcia drzew przy Drodze Męczenników Majdanka

interpelacja

Interpelacja w sprawie podcięcia gałęzi drzewa przy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie podwyżek dla pracowników Teatru im. H. Ch. Andersena

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy finansowo-organizacyjnej dla Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy finansowo-organizacyjnej dla Teatru Panopticum

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy mieszkańcom nieruchomości przy ulicy Peowiaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomocy w renowacji obiektów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy estetyki i funkcjonalności wybiegu dla psów przy ul. Ogródkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy komunikacji pomiędzy ulicami Nałęczowską i Wojciechowską

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oznakowań poziomych na ulicy Cichej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępów w pracach nad stworzeniem grzebowiska dla zwierząt

interpelacja

Interpelacja w sprawie potencjalnych utrudnień podczas spływów kajakowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie powstania na terenie Gminy Lublin grzebowiska dla zwierząt

interpelacja

Interpelacja w sprawie pozimowego sprzątania chodników i ulic Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie prac remontowych prowadzonych u zbiegu ul. Godebskiego i Al. Racławickich

interpelacja

Interpelacja w sprawie prezentacji w lubelskim Ratuszu wystawy fotograficznej „Kocham Lublin”

interpelacja

Interpelacja w sprawie progów zwalniających na ulicy Bajkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Głowackiego

interpelacja

interpelacja w sprawie przejść dla pieszych przy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie przekazania środków pieniężnych na rewitalizację boisk sportowych należących do KS Lublinianka

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowań do otwarcia sezonu na "Słonecznym Wrotkowie"

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości funkcjonowania Teatru im. H. Ch. Andersena

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości ogródków działkowych przy al. Unii Lubelskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia postoju taksówek na ul. Droga Męczenników Majdanka

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia tablic adresowych przy ulicy Jana Karskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie regulacji ruchu rowerowego na obszarze Placu Litewskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie reguł nadawania przez Radę Miasta Lublin drzewom statusu pomników przyrody

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu al. Kraśnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu chodnika na ulicy Norwida

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu chodnika przy ulicy Puławskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni jezdnej na ulicy Bernardyńskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu placu zabaw w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Głowackiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Grottgera

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Pogodnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulic: Czwartaków i Wysockiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie renowacji muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie renowacji obiektów sportowych KS Lublinianka przy ulicy Leszczyńskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie robót drogowo-budowlanych na ulicy Głowackiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozpoczęcia rewitalizacji skweru przy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie ruchu jednokierunkowego na ulicy Junoszy

interpelacja

Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście

interpelacja

Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście i planów zmian w tym zakresie

interpelacja

Interpelacja w sprawie schodów przy ulicy Skautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie skweru przy ulicy Spadochroniarzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie słupów oświetleniowych w dzielnicy Wieniawa

interpelacja

Interpelacja w sprawie słupów trakcyjnych przy ulicy Głębokiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie sprzedaży i przeznaczenia terenu po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

interpelacja

Interpelacja w sprawie stadionu żużlowego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu Ogrodu Saskiego i potrzeby dokonania korekt na jego obszarze

interpelacja

Interpelacja w sprawie środków finansowych na działalność Klubu Sportowego Lublinianka

interpelacja

Interpelacja w sprawie środków pieniężnych dla klubu żużlowego Speed Car Motor Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie środków pieniężnych na spektakl o Komisarzu Maciejewskim

interpelacja

Interpelacja w sprawie taboru autobusowego i trolejbusowego MPK Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie terminu realizacji planów przebudowy skrzyżowania Solidarności – Sikorskiego – gen. Ducha

interpelacja

Interpelacja w sprawie udostępnienia mieszkańcom Lublina projektu przebudowy ulicy Sowińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie umożliwienia wjazdu na obszar Starego Miasta elektrycznych samochodów turystycznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie upamiętnienia prof. Władysława Bartoszewskiego w przestrzeni publicznej Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie uroczystości nadania nazwy skwerowi imienia Majora Leonarda Zub-Zdanowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie uruchomienia kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Słoneczny Wrotków"

interpelacja

Interpelacja w sprawie uruchomienia w Lublinie smsowego systemu ostrzegania alarmowego

interpelacja

Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa przy ulicy Spadochroniarzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia blokad parkingowych wzdłuż ulicy Lelka Sowy

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia zakazu zatrzymywania się na ulicy Stefana Lelka-Sowy

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięcia pni drzew na ulicy Szarych Szeregów

interpelacja

Interpelacja w sprawie uszkodzenia nawierzchni jezdni na ulicy Probostwo

interpelacja

Interpelacja w sprawie utrudnień komunikacyjnych na ulicy Mgielnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie utwardzenia części ulicy Firlejowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie warunków udzielania przez gminę Lublin osobom fizycznym dotacji z tytułu zmiany systemu ogrzewania

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów środkami miejskiego transportu dla dzieci szkół podstawowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia na okres przebudowy skrzyżowania Solidarności – gen. Ducha ulg na przejazdy środkami transportu miejskiego dla mieszkańców gminy Lublin posiadających dowody rejestracyjne

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia w Lublinie Karty Młodego Przedsiębiorcy

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ulicy Czwartaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Czwartaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dla Klubu Sportowego Lublinianka

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany lamp sodowych na metalohalogenowe

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany oprawy oświetleniowej przy ulicy Głębokiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyposażenia Straży Miejskiej w defibrylatory AED

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaadaptowania przez Urząd Miasta skweru przy ulicy Spadochroniarzy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zagospodarowania skweru przy Alejach Racławickich

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu i montażu defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji w Pracowniach Kultury Maki

interpelacja

Interpelacja w sprawie zamiaru wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w obrębie ulic: Czwartaków, Langiewicza i Godebskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Beliniaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia środków finansowych na stypendia artystyczne

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe