Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 841 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 …Uchwała nr 841/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 W […] sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 523 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w przedmiocie nierozpatrzenia złożonej skargi …Uchwała nr 523/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w przedmiocie nierozpatrzenia złożonej skargi skarga skargi…
skargi
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 100 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 2015.1063 z dnia 2015.03.26) …Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 2015.1063 z dnia […] wybory prezydent wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent wybory
4. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 526 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie uniemożliwienia korzystania z miejsca postojowego przeznaczonego dla pojazdu osoby o ograniczonej sprawności ruchowej …Uchwała nr 526/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie uniemożliwienia korzystania z miejsca postojowego przeznaczonego dla pojazdu osoby o ograniczonej sprawności ruchowej skarga…
skargi
5. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 799 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży Miejskiej Gminy Lublin …Uchwała nr 799/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży […] Miejskiej Gminy Lublin W sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży Miejskiej Gminy Lublin skargi…
skargi
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 399 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Powiatem Lubelskim porozumienia dotyczącego wprowadzania ścieków deszczowych z projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) — Abramowice Prywatne — Kalinówka do systemu sieci kanalizacji deszczowej Gminy Lublin …Uchwała nr 399/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Powiatem Lubelskim porozumienia dotyczącego wprowadzania ścieków deszczowych z projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 2273L […] Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka do systemu sieci kanalizacji deszczowej Gminy Lublin prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 234 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek …Uchwała nr 234/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i…
prezydent skargi
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 30 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki …sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 192 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok …Uchwała nr 192/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok absolutorium prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
10. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 800 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice …Uchwała nr 800/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice W sprawie skargi na Prezydenta
skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników