Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 11.10.1968, Lublin
Miejsce pracy: Doradca Wojewody Lubelskiego

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Kontakt:
tomasz.pitucha@lublin.eu
502 991 502

Biografia

Rekordy 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Prawo i Sprawiedliwość źródło
od 16.11.2014
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja ds. Rodziny, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1180
Nieobecność
1

Oddane głosy

Za
698
Przeciw
133
Wstrzymał się
114
Głos nieoddany
235
Nieobecny
1
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1181 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1187 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1186 — w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich Uchwalono
3. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1185 — w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu Uchwalono
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1184 — w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities Uchwalono
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1183 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwalono
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1182 — w sprawie zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic Uchwalono
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1181 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Uchwalono
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1180 — w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat Uchwalono
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1179 — w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin" Uchwalono
10. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1178 — w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku

interpelacja

Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce”

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji wniosku zawartego w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27.04.2017 ws. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakresu wykorzystania basenu przy SP nr 30 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w pobliżu nieruchomości położonych przy ulicy Krężnickiej 124-126

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykazu instytucji, organizacji i osób, którym został przyznany Medal 700-lecia Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyczyn zamieszczenia przez RIO w uchwale opiniującej wykonanie budżetu Lublina za 2016 rok uwagi dotyczącej zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin za 2016 rok, w wysokości ok. 240 milionów złotych, płatnych z budżetu miasta na 2017 rok

interpelacja

Interpelacja w sprawie ogłoszenia w mediach oraz zmiany terminu i miejsca konsultacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023

interpelacja

Interpelacja w sprawie uzasadnienia możliwości sfinansowania dodatkowych zadań przyjętych do budżetu na 2018 r. i sfinansowania ich poprzez zwiększenia wpłat z zysków spółek miejskich oraz skutków tych zmian

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających

interpelacja

Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie ilości miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Szafirowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie kampanii outdoorowej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie klubu piłkarskiego i spółki Motor Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie: „Kogo słucha i w czyim interesie działa prezydent Lublina Krzysztof Żuk, podpisując deklarację w sprawie migrantów?”

interpelacja

Interpelacja w sprawie Miejskiego Architekta Zieleni

interpelacja

Interpelacja w sprawie monitoringu wizyjnego w lubelskich żłobkach

interpelacja

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości związanej z ujęciem we wnioskach taryfowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. kosztów reprezentacji i reklamy

interpelacja

Interpelacja w sprawie organizacji Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin oraz jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach handlowych, których udziałowcem bądź akcjonariuszem jest gmina Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic Rąblowskiej i Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia wybranego odcinka ulicy Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów przedłużenia ul. Smoluchowskiego do ul. Makowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy warunków podróży lubelską komunikacją miejską

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępowań przed sądem pracy w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie promocji miasta Lublin przez Uczniowski Klub Sportowy ROXA Lublin, reprezentujący miasto w finałowych turniejach ogólnopolskich w piłce ręcznej dziewcząt

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulicy Jana Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyczyn i skutków ponownego unieważnienia przez ZDM w Lublinie przetargu na rozbudowę systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie finansowanego w ramach ZIT

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyczyn skrócenia zajęć sportowych na lubelskich „Orlikach”

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości giełdy przy ul. Kresowej i kupców tam pracujących

interpelacja

Interpelacja w sprawie publicznego eksponowania na billboardach treści o charakterze demoralizującym

interpelacja

Interpelacja w sprawie regulaminu pracy miejskich żłobków i sposobu jego stosowania

interpelacja

Interpelacja w sprawie uczestnictwa polityków Platformy Obywatelskiej w lekcjach, spotkaniach, wydarzeniach organizowanych w szkołach, dla których organem założycielskim jest miasto Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie udostępnienia (w trybie dostępu do informacji publicznej) kopii umowy zawartej z firmą Strabag Sp. z.o.o. na przebudowę deptaka oraz aneksów do ww. umowy

interpelacja

Interpelacja w sprawie udziału radnych w komisjach konkursowych powoływanych w celu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczących funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Sportu

interpelacja

Interpelacja w sprawie „udzielenia odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące naruszenia przez Prezydenta Lublina ustawy antykorupcyjnej”

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania postawione przez Centrum Monitoringu Sportu

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia Szopki bożonarodzeniowej na placu przed Ratuszem

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych przez ulicę E. Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycofania z repertuaru Centrum Kultury w Lublinie wydarzenia pt. LGBT Film Festival

interpelacja

Interpelacja w sprawie wydatków lubelskich spółek komunalnych na reklamę

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyjaśnienia sytuacji powstania u zbiegu ul. Janowskiej i Rąblowskiej bazy kontenerowej, utwardzonej nawierzchni terenu tłuczniem budowlanym i prowadzeniem robót instalacyjno-budowlanych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyjazdów zagranicznych radnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania dodatkowego wejścia na cmentarz komunalny na Majdanku

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaangażowania miasta Lublin w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaangażowania urzędu Prezydenta Miasta Lublin w kampanię wyborczą Prezydenta RP

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaawansowania prac projektowych drogi gminnej w obszarze ul. Wapowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakresu i terminu przebudowy ul. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości przestrzeni do zabaw dla dzieci wokół tworzonego przedszkola publicznego przy ulicy Woronieckiego oraz określenia formy przygotowania posiłków

interpelacja

Interpelacja w sprawie zasadności odstąpienia od budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z ul. Startową

interpelacja

Interpelacja w sprawie złej jakości technicznej przyznanego lokalu socjalnego

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe