Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 11.10.1968, Lublin
Miejsce pracy: Doradca Wojewody Lubelskiego

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 4 033 (17,85%)

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Kontakt:
tomasz.pitucha@lublin.eu
502 991 502

Biografia

Rekordy 1–11 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Rada Miasta Lublin, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 4 033, procent głosów: 18, wybrany źródło
od 17.11.2018
Rada Miasta Lublin, radny źródło
od 17.11.2018
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku, członek źródło
od 17.11.2018
Prawo i Sprawiedliwość źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Prawo i Sprawiedliwość źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja ds. Rodziny, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
2
Nieobecność
0

Oddane głosy

Za
2
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0
Filtruj wyniki

Tagi

Sesje

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 1/2018 z dnia
2018-11-22
Uchwała nr 8 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin Uchwalono
2. Sesja nr 1/2018 z dnia
2018-11-22
Uchwała nr 7 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku

interpelacja

Interpelacja w sprawie faktu dyskryminacji osób wierzących w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie poprzez odwołanie koncertu profilaktyczno-ewangelizacyjnego „Wyrwani z niewoli”

interpelacja

Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce”

interpelacja

Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji wniosku zawartego w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27.04.2017 ws. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakresu wykorzystania basenu przy SP nr 30 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w pobliżu nieruchomości położonych przy ulicy Krężnickiej 124-126

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji uchwały Rady Miasta Lublin nr 239/IX/2015 z dnia 3 września 2015 r.

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykazu instytucji, organizacji i osób, którym został przyznany Medal 700-lecia Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyczyn zamieszczenia przez RIO w uchwale opiniującej wykonanie budżetu Lublina za 2016 rok uwagi dotyczącej zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin za 2016 rok, w wysokości ok. 240 milionów złotych, płatnych z budżetu miasta na 2017 rok

interpelacja

Interpelacja w sprawie ogłoszenia w mediach oraz zmiany terminu i miejsca konsultacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023

interpelacja

Interpelacja w sprawie uzasadnienia możliwości sfinansowania dodatkowych zadań przyjętych do budżetu na 2018 r. i sfinansowania ich poprzez zwiększenia wpłat z zysków spółek miejskich oraz skutków tych zmian

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających

interpelacja

Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie ilości miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Szafirowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie kampanii outdoorowej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie klubu piłkarskiego i spółki Motor Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie: „Kogo słucha i w czyim interesie działa prezydent Lublina Krzysztof Żuk, podpisując deklarację w sprawie migrantów?”

interpelacja

Interpelacja w sprawie Miejskiego Architekta Zieleni

interpelacja

Interpelacja w sprawie monitoringu wizyjnego w lubelskich żłobkach

interpelacja

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości związanej z ujęciem we wnioskach taryfowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. kosztów reprezentacji i reklamy

interpelacja

Interpelacja w sprawie organizacji Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin oraz jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach handlowych, których udziałowcem bądź akcjonariuszem jest gmina Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic Rąblowskiej i Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia wybranego odcinka ulicy Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie pilnej potrzeby przebudowy ul. Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów przedłużenia ul. Smoluchowskiego do ul. Makowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy warunków podróży lubelską komunikacją miejską

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępowań przed sądem pracy w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie promocji miasta Lublin przez Uczniowski Klub Sportowy ROXA Lublin, reprezentujący miasto w finałowych turniejach ogólnopolskich w piłce ręcznej dziewcząt

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulicy Jana Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyczyn i skutków ponownego unieważnienia przez ZDM w Lublinie przetargu na rozbudowę systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie finansowanego w ramach ZIT

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyczyn skrócenia zajęć sportowych na lubelskich „Orlikach”

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyszłości giełdy przy ul. Kresowej i kupców tam pracujących

interpelacja

Interpelacja w sprawie publicznego eksponowania na billboardach treści o charakterze demoralizującym

interpelacja

Interpelacja w sprawie regulaminu pracy miejskich żłobków i sposobu jego stosowania

interpelacja

Interpelacja w sprawie uczestnictwa polityków Platformy Obywatelskiej w lekcjach, spotkaniach, wydarzeniach organizowanych w szkołach, dla których organem założycielskim jest miasto Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie udostępnienia (w trybie dostępu do informacji publicznej) kopii umowy zawartej z firmą Strabag Sp. z.o.o. na przebudowę deptaka oraz aneksów do ww. umowy

interpelacja

Interpelacja w sprawie udziału radnych w komisjach konkursowych powoływanych w celu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczących funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Sportu

interpelacja

Interpelacja w sprawie „udzielenia odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące naruszenia przez Prezydenta Lublina ustawy antykorupcyjnej”

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania postawione przez Centrum Monitoringu Sportu

interpelacja

Interpelacja w sprawie ustawienia Szopki bożonarodzeniowej na placu przed Ratuszem

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych przez ulicę E. Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycofania z repertuaru Centrum Kultury w Lublinie wydarzenia pt. LGBT Film Festival

interpelacja

Interpelacja w sprawie wydatków lubelskich spółek komunalnych na reklamę

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyjaśnienia sytuacji powstania u zbiegu ul. Janowskiej i Rąblowskiej bazy kontenerowej, utwardzonej nawierzchni terenu tłuczniem budowlanym i prowadzeniem robót instalacyjno-budowlanych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyjazdów zagranicznych radnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania dodatkowego wejścia na cmentarz komunalny na Majdanku

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaangażowania miasta Lublin w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaangażowania urzędu Prezydenta Miasta Lublin w kampanię wyborczą Prezydenta RP

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaawansowania prac projektowych drogi gminnej w obszarze ul. Wapowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakresu i terminu przebudowy ul. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości przestrzeni do zabaw dla dzieci wokół tworzonego przedszkola publicznego przy ulicy Woronieckiego oraz określenia formy przygotowania posiłków

interpelacja

Interpelacja w sprawie zasadności odstąpienia od budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z ul. Startową

interpelacja

Interpelacja w sprawie złej jakości technicznej przyznanego lokalu socjalnego

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe