Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 31 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 492 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej nieudzielenia informacji w zakresie przebudowy ulicy Nałęczowskiej …Uchwała nr 492/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej nieudzielenia informacji w zakresie przebudowy ulicy Nałęczowskiej skarga skargi
skargi
2. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 367 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej …Uchwała nr 367/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej skarga skargi
skargi
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 436 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów …Uchwała nr 436/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów skarga skargi
skargi
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 798 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską …Uchwała nr 798/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską W sprawie skargi na […] Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską skargi
skargi
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 235 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na działania Dyrektora SP nr 43 w Lublinie …Uchwała nr 235/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na działania Dyrektora SP nr 43 w Lublinie skarga skargi
skargi
6. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 366 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie …Uchwała nr 366/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie skarga skargi
skargi
7. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 40 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków …Uchwała nr 40/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków skarga MOPR skargi pomoc społeczna ogólny…
pomoc społeczna skargi
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 800 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice …Uchwała nr 800/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice W sprawie skargi na Prezydenta […] Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice skargi
skargi
9. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 660 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 470/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. …wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 470/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. skargi
skargi
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 234 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek …Uchwała nr 234/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie obywatelskich wniosków i skarg dotyczących kwestii związanych z opracowywanym mpzp rejonu Podzamcze
…Interpelacja w sprawie obywatelskich wniosków i skarg dotyczących kwestii związanych z opracowywanym mpzp rejonu Podzamcze…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową
…Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową…
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków
…Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie
…Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników