Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 552 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy przyznania miejsca grzebalnego na Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka …Uchwała nr 552/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy przyznania miejsca grzebalnego na Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka…
cmentarze
2. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 799 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży Miejskiej Gminy Lublin …Uchwała nr 799/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży […] Miejskiej Gminy Lublin W sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży Miejskiej Gminy Lublin skargi
skargi
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 553 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Turniowej …Uchwała nr 553/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji […] ruchu na ul. Turniowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi
drogi skargi
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 74 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności …Uchwała nr 74/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium…
prezydent skargi
5. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 796 — w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu …Uchwała nr 796/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu W sprawie skargi na działanie Dyrektora […] Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu skargi
skargi
6. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 366 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie …Uchwała nr 366/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie skarga skargi
skargi
7. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 797 — w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora MOPR w Lublinie …Uchwała nr 797/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora MOPR w Lublinie W sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora MOPR w […] Lublinie skargi
skargi
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 193 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto …Uchwała nr 193/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto skarga prezydent skargi
prezydent skargi
9. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 524 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie …Uchwała nr 524/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie skarga skargi
skargi
10. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 40 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków …Uchwała nr 40/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków skarga MOPR skargi pomoc społeczna ogólny…
pomoc społeczna skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność