Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 31 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 437 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego pisma …Uchwała nr 437/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego pisma skarga skargi
skargi
2. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 842 — w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości …Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości W sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i […] przekazania jej według właściwości radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi
radni skargi
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 553 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Turniowej …Uchwała nr 553/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji […] ruchu na ul. Turniowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi
drogi skargi
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 235 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na działania Dyrektora SP nr 43 w Lublinie …Uchwała nr 235/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na działania Dyrektora SP nr 43 w Lublinie skarga skargi
skargi
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 525 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma …Uchwała nr 525/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma skarga skargi
skargi
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 40 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków …Uchwała nr 40/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków skarga MOPR skargi pomoc społeczna ogólny…
pomoc społeczna skargi
7. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 796 — w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu …Uchwała nr 796/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu W sprawie skargi na działanie Dyrektora […] Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu skargi
skargi
8. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 522 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nierzetelnego rozpatrzenia złożonej skargi …Uchwała nr 522/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nierzetelnego rozpatrzenia złożonej skargi skarga skargi
skargi
9. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 797 — w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora MOPR w Lublinie …Uchwała nr 797/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora MOPR w Lublinie W sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora MOPR w […] Lublinie skargi
skargi
10. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 798 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską …Uchwała nr 798/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską W sprawie skargi na […] Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską skargi
skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie obywatelskich wniosków i skarg dotyczących kwestii związanych z opracowywanym mpzp rejonu Podzamcze
…Interpelacja w sprawie obywatelskich wniosków i skarg dotyczących kwestii związanych z opracowywanym mpzp rejonu Podzamcze…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie
…Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie…
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową
…Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków
…Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników