Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 31 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 553 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Turniowej …Uchwała nr 553/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji […] ruchu na ul. Turniowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi
drogi skargi
2. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 842 — w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości …Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości W sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i […] przekazania jej według właściwości radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi
radni skargi
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 436 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów …Uchwała nr 436/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów skarga skargi
skargi
4. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 840 — w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 …Uchwała nr 840/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI […] 2016/2017 W sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia skargi
kultura skargi
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 102 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 15 w sprawie nieterminowego załatwienia złożonej skargi …Uchwała nr 102/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 15 w sprawie nieterminowego załatwienia złożonej skargi skarga skargi
skargi
6. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 798 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską …Uchwała nr 798/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską W sprawie skargi na […] Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską skargi
skargi
7. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 525 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma …Uchwała nr 525/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma skarga skargi
skargi
8. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 526 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie uniemożliwienia korzystania z miejsca postojowego przeznaczonego dla pojazdu osoby o ograniczonej sprawności ruchowej …Uchwała nr 526/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie uniemożliwienia korzystania z miejsca postojowego przeznaczonego dla pojazdu osoby o ograniczonej sprawności ruchowej skarga […] skargi
skargi
9. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 437 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego pisma …Uchwała nr 437/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego pisma skarga skargi
skargi
10. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 367 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej …Uchwała nr 367/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej skarga skargi
skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników