Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 31 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 840 — w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 …Uchwała nr 840/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI […] 2016/2017 W sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia skargi
kultura skargi
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 553 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Turniowej …Uchwała nr 553/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji […] ruchu na ul. Turniowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi
drogi skargi
3. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 525 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma …Uchwała nr 525/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma skarga skargi
skargi
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 366 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie …Uchwała nr 366/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie skarga skargi
skargi
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 524 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie …Uchwała nr 524/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie skarga skargi
skargi
6. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 523 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w przedmiocie nierozpatrzenia złożonej skargi …Uchwała nr 523/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w przedmiocie nierozpatrzenia złożonej skargi skarga skargi
skargi
7. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 804 — w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych …Uchwała nr 804/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych W sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr […] w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych skargi
skargi
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 796 — w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu …Uchwała nr 796/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu W sprawie skargi na działanie Dyrektora […] Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu skargi
skargi
9. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 660 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 470/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. …wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 470/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. skargi
skargi
10. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 676 — w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Zarządzenia zastępczego Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 roku stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka …Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 roku stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka sąd skargi
sąd skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników