Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 3.02.1954, Lublin
Miejsce pracy: emeryt

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 1 175 (4,78%)

Dyżur radnego:
Radny Stanisław Brzozowski dyżuruje: W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego — ul. Willowa 15 — od godz. 19:00 do 21:00 W każdy pierwszy czwartek miesiąca w parafii Dobrego Pasterza — ul. Radzyńska 3 — od godz. 19:00 do 21:00 W obydwu przypadkach po uprzednim umówieniu spotkania przez telefon: 512 757 867
Kontakt:
sbrzozowski@lublin.eu
512 757 867

Biografia

Rekordy 1–12 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 17.11.2018
Rada Miasta Lublin, radny źródło
od 17.11.2018
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
17.11.2018 – 28.01.2019
Komisja Rodziny, członek źródło
od 17.11.2018
Prawo i Sprawiedliwość źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Prawo i Sprawiedliwość źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja ds. Rodziny, członek źródło
brak informacji
Rada Miasta Lublin, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 1 175, procent głosów: 5, wybrany źródło
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
658
Nieobecność
0

Oddane głosy

Za
487
Przeciw
52
Wstrzymał się
107
Głos nieoddany
12
Nieobecny
0
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 658
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 665 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu Uchwalono
2. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 664 — w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin” Uchwalono
3. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 663 — w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych Uchwalono
4. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 662 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II Uchwalono
5. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 661 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV w rejonie ulicy Mełgiewskiej Uchwalono
6. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 660 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 33 w Lublinie Uchwalono
7. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 659 — w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin Uchwalono
8. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 658 — w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin Uchwalono
9. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 657 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Bernardyńskiej 8 w Lublinie Uchwalono
10. Sesja nr 20/2020 z dnia
2020-06-25
Uchwała nr 656 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 14 w Lublinie Uchwalono
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie nierozważnej polityki kulturalnej miasta Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie umożliwienia wyjazdu na drogę publiczną z posesji przy ulicy Choiny 23a

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji w praktyce nowego systemu segregacji odpadów

interpelacja

Interpelacja w sprawie wybudowania chodnika dla pieszych na odcinku intensywnej zabudowy ulicy Poligonowej od ulicy Zelwerowicza do granicy miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie wzbogacenia rozkładu jazdy autobusu linii nr 4 o większą liczbę kursów w godzinach szczytu

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia ulicy Solarza

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakładania blokad na koła samochodów przez prywatną firmę na terenie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji przez miasto Lublin ustawy z dnia 1.04.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i pomników

interpelacja

Interpelacja w sprawie zarzutów Pana P____ C_____ dotyczących nieprawidłowości prowadzonej budowy na działce nr 39/1 leżącej przy ulicy Nałęczowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dojazdu do boiska przy ulicy Altanowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Sławin

interpelacja

Interpelacja w sprawie systematycznego zasypywania suchej doliny między ulicami Zielone Wzgórze a Relaksową

interpelacja

Interpelacja w sprawie uporządkowania kwestii ruchu drogowego na ulicy Relaksowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie połączenia ulicy Jurajskiej z ulicą Żywiecką

interpelacja

Interpelacja w sprawie żądania podniesienia płac, z jakim wystąpili pracownicy Przedszkola nr 19 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie poprawy bezpieczeństwa poprzez poprawę oświetlenia ulicy Solarza

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ulicach Żywnego i Związkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie kolejnego żądania podniesienia płac, z jakim wystąpili tym razem pracownicy Przedszkola nr 28 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany istniejących opraw oświetleniowych na terenie SP nr 43

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości realizacji prośby mieszkańca ulicy Zagajnikowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy zdewastowanego oświetlenia drogi dojazdowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych usytuowanych w pobliżu szkół podstawowych na Czechowie

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia sięgacza ulicy Związkowej

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie poprawy oświetlenia ulicy Solarza

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie naprawy zdewastowanego oświetlenia drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 5

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie wymiany opraw oświetleniowych w czynnych 11 betonowych latarniach na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma SM Czechów dotyczącego aktualizacji planu rewitalizacji miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie ponownego uruchomienia i przywrócenia do stałej eksploatacji 7 latarni

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy niesprawnych latarni oświetleniowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowej szkoły podstawowej w dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeniesienia dwóch słupów oświetleniowych dublujących istniejące oświetlenie

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany w pilnym trybie opraw oświetleniowych zamontowanych w latarniach nr 64 i 65 przy ul. Koncertowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie utwardzenia wjazdu na posesję Państwa R--------- przy ul. Choiny ----

interpelacja

Interpelacja w sprawie obywatelskiej inicjatywy w sprawie zmiany nazwy Skweru Tarasa Szewczenki na Skwer Sprawiedliwych Ukraińców

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji Przedszkola nr 2

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia Przedszkola nr 55 przy ul. Braci Wieniawskich 3

interpelacja

Interpelacja w sprawie tablic z godłem państwa na budynkach żłobków

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 12

interpelacja

Interpelacja w sprawie „świętych” drzew przy ulicy Szwajcarskiej 3

interpelacja

Interpelacja w sprawie połączenia ulicy Tarasowej w ulicą Kasztelańską na skrzyżowaniu z ulicą Relaksową

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Karola Namysłowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie uporządkowania drzewostanu na wysokości budynku Koncertowa 7 i wzdłuż ulicy Braci Wieniawskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy dostępności rozkładów MPK

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany przerdzewiałych słupów oświetleniowych znajdujących się przy ul. Organowej oraz ul. Okrzei

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy usterek w oświetleniu terenu Szkoły Podstawowej nr 45

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyników referendum dotyczącego Górek Czechowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie demontażu i usunięcia starych słupów oświetleniowych nr 111 i nr 112, usytuowanych w Pobliżu Przedszkola Specjalnego nr 11

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie przywrócenia do eksploatacji latarni przy ulicach Walecznych – Unicka

interpelacja

Interpelacja w sprawie innej propozycji poprawy oświetlenia sięgacza ulicy Związkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie propozycji zastosowania innego wariantu naprawy oświetlanie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie zachowania porządku i bezpieczeństwa na Górkach Czechowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wniosku dotyczącego ustalenia inwestycji budowlanej przy ulicy Relaksowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie uzupełnienia oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Wajdeloty

interpelacja

Interpelacja w sprawie uzupełnienia brakującego oświetlenia przy ulicy Tomasza Zana

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie wymiany opraw oświetleniowych w latarniach na terenie Szkoły Podstawowej nr 43

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych przy ulicy Głębokiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie niewłaściwego przygotowania lokalu wyborczego nr 100 przy ulicy Relaksowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie błędnie zamontowanej oprawy oświetleniowej przy ulicy Bursaki

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany uszkodzonego słupa latarni przy ulicy Bursaki

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej słupa latarni oświetleniowej nr 50 przy ul. Do Dysa

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu chodnika wzdłuż ulicy Technicznej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany wysięgników dwuramiennych na jednoramienne

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy oświetlenia terenu Przedszkola nr 70 przy ulicy Smyczkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie problemów komunikacyjnych na ulicy Relaksowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie częściowego remontu ulicy Żelazowej Woli

interpelacja

Interpelacja dotycząca spraw bytowych mieszkańców zamieszkałych przy ul. Samsonowicza 51A

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie remontu (nowej nawierzchni) chodnika prowadzącego do budynków przychodni zdrowia i filii MOPR

interpelacja

Interpelacja w sprawie uzupełnienia oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Mieczysława Smorawińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięcia uschniętych drzew

interpelacja

Interpelacja w sprawie utrzymania w przepisowym stanie zieleni w pasie drogowym i poprawy stanu chodników

interpelacja

Interpelacja w sprawie uzupełnienia brakujących tablic z nazwami ulic

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany uszkodzonych słupów latarni

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie wymiany opraw oświetleniowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 43

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany wygrodzenia segmentowego U-12a

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania poręczy schodów

interpelacja

Interpelacja w sprawie określenia obszaru, w jakim ma się realizować wizja artystyczna pomnika Ofiar Komunizmu

interpelacja

Interpelacja w sprawie odmalowania słupów latarni oświetleniowych

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Głębokiej

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie uzupełnienia oświetlenia ul. Zana

interpelacja

Interpelacja w sprawie zdemontowania i usunięcia starych betonowych latarni

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany słupów oświetleniowych przy ul. Wajdeloty

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji koniecznych doświetleń w dzielnicy Ponikwoda w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany uszkodzonych i wyeksploatowanych latarni betonowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie błędnie ustawionych słupów oświetleniowych, wymiany na właściwe pod względem estetycznym i praktycznym

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia równomiernego oświetlenia dróg, a także zgodności mocy opraw oświetleniowych z dokumentacją projektową

interpelacja

Interpelacja w sprawie zasadności odtworzenia przedsiębiorstw komunalnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie naprawy oświetlenia terenu Przedszkola nr 56 przy ul. Kurantowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia od roku szkolnego 2020/2021 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza przy ul. Szkolnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przekazania informacji z ZDiM na podstawie danych pochodzących z PGE Dystrybucja S.A. O. Lublin RE Lublin-Miasto

interpelacja

Interpelacja w sprawie uchwały Rady Dzielnicy Sławinek nr 17/VII/2019 z dnia 14.08.2019

interpelacja

Interpelacja w sprawie propozycji utworzenia skwerku z ogrodem do zabaw dla dzieci przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Czeremchowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy doświetlenia w rejonie ulic Rudnickiej i Modrzewiowej w dzielnicy Ponikwoda

interpelacja

Interpelacja w sprawie osób niepełnosprawnych, zaawansowanych wiekowo i ich problemów z komunikacją miejską

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie wymiany słupów oświetleniowych

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie wymiany uszkodzonych i wyeksploatowanych betonowych latarni w dzielnicy Czechów

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia w rejonie skrzyżowania ul. Pszennej z ul. Słoneczną

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie obniżenia krawężników w chodniku na ul. Paganiniego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany decyzji w stosunku do rejonu skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Poprzeczną

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie naprawy zdewastowanego oświetlenia drogi dojazdowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania permanentnych korków na ulicy Jerzego de Tramecourta

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycinki drzewa przy al. Spółdzielczości Pracy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zagrożeń, jakie stwarzają dzikie zwierzęta grasujące na terenie miasta Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmian w preferencji oświetlenia terenu w rejonie ulicy Skołuby 3

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ulicy Nowy Plac Targowy

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeniesienia placu zabaw z terenu Szkoły Podstawowej nr 17 na teren Szkoły Podstawowej nr 1

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia przy ul. Solarza

interpelacja

Interpelacja w sprawie uzupełnienia oświetlenia w centrum miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie prac naprawczo-adaptacyjnych na chodnikach w rejonie ul. Okopowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postulatów Rady Dzielnicy Sławinek zawartych w piśmie RD-SL.0020/17/2019 z dn. 21 października 2019 r.

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia terenu ZSO nr 1

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu 2-3 szt. słupków zabezpieczających przejście dla pieszych

interpelacja

Interpelacja w sprawie doświetlenia parkingu przy al. Kompozytorów Polskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia do eksploatacji słupa nr 27 oraz dodatkowo dwóch słupów znajdujących się najbliżej bloków nr 23 i 24 na zielonym skwerze znajdującym się u zbiegu ul. Walecznych z ul. Unicką

interpelacja

Interpelacja w sprawie zainstalowania dodatkowego wysięgnika wraz z oprawą oświetleniową nakierowaną na dojście z cmentarza do istniejącego przejścia dla pieszych

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia brakujących 3 szt. wysięgników wraz z oprawami oświetleniowymi

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu poręczy przy schodach terenowych usytuowanych po północnej stronie bloku Lipińskiego 5

interpelacja

Interpelacja w sprawie uzupełnienia słupka przy ul. Kiepury

interpelacja

Interpelacja w sprawie obniżenia krawężników przy Szkole Podstawowej nr 43

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomalowania latarni

interpelacja

Interpelacja w sprawie obniżenia krawężników w chodniku na ul. Paganiniego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania doświetlenia przy ul. Glinianej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia przy ul. Głowackiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany latarni nr 33 przy ul. Koncertowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zamontowania na budynkach lubelskich żłobków tablic z godłem państwowym

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia brakujących od kilku miesięcy opraw oświetleniowych na ulicach: Związkowej, Radziszewskiego, Paganiniego

interpelacja

Interpelacja w sprawie niezrealizowanych inwestycji na osiedlu Botanik

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany słupów oświetleniowych na właściwe

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia i bezpieczeństwa przy ulicy Plażowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie skontrolowania słupów latarni, które w wyniku uderzeń pojazdów mechanicznych zostały odchylone od pionu

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa poprzez zamontowanie 4 sztuk dodatkowych opraw oświetleniowych w dzielnicy Rury

interpelacja

Interpelacja w sprawie apelu Rady Kultury Miasta Lublin do Prezydenta Lublina

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie ustawienia słupków blokujących nielegalny przejazd

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia wyjazdu z terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jana Bożego do ul. K. Jaczewskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Lublin Pakietu wsparcia dla Przedsiębiorców działających na terenie Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie uporządkowania kwestii patronów szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r.

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie wymiany słupów latarni przy ul. Koncertowej

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie umieszczenia na budynkach lubelskich żłobków tablic urzędowych

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie przywrócenia 3 sztuk brakujących wysięgników wraz z oprawami oświetleniowymi

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie oświetlenia terenu ZSO nr 1

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez jezdnię na ul. Walecznych zlokalizowanym przy wejściu na cmentarz

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie zmian w oświetleniu przy ul. Skołuby

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie przeniesienia placu zabaw z terenu Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Krochmalnej na teren Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie uzupełnienia oświetlenia w centrum miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie „niezgodnego z kulturą polityczną ograniczania merytorycznej wypowiedzi radnego RM Lublin podczas sesji w dniu 21 maja 2020 roku przez przewodniczącego RM Jarosława Pakułę”

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia równomiernego oświetlenia dróg – kontynuacja

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia na terenie dzielnicy Rury – kontynuacja

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania montażu opraw oświetleniowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy spójności estetycznej słupów latarni i innych prac poprawiających efektywność oświetlenia

interpelacja

Interpelacja w sprawie kontynuacji wymiany słupów betonowych latarni przy al. Smorawińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie efektów działań deklarowanych w piśmie DP.0500.138.2019

interpelacja

Interpelacja w sprawie pełnej i ostatecznej realizacji zobowiązań dotyczących wymiany słupów oświetleniowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie doświetlenia ulicy Zakole i innych prac dotyczących doświetlenia

interpelacja

Interpelacja w sprawie doświetlenia skrzyżowania ul. Rusałka z ul. Wesołą

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwrócenia uwagi PGE na zły stan słupów latarni nr 29, nr 30, nr 31, nr 32 i nr 37

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania remontu ciągów pieszych łączących chodnik przy al. Smorawińskiego z budynkiem przychodni zdrowia i filii MOPR przy al. Kompozytorów Polskich 8/8A

interpelacja

Interpelacja w sprawie odbudowy rozebranych schodów terenowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie kontynuacji wymiany słupów betonowych latarni w al. Smorawińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany słupa oświetleniowego latarni nr 89 przy ul. Organowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie złego stanu latarni przy ul. Koncertowej (ponowna)

interpelacja

Interpelacja w sprawie ekonomicznego wykorzystania demontowanych opraw sodowych przy Al. Racławickich

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Dodaj deklarację polityka

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe