Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 3.02.1954, Lublin
Miejsce pracy: emeryt

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 725

Kontakt:
sbrzozowski@lublin.eu
512 757 867

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Prawo i Sprawiedliwość źródło
od 16.11.2014
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja ds. Rodziny, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1175
Nieobecność
0

Oddane głosy

Za
795
Przeciw
131
Wstrzymał się
195
Głos nieoddany
54
Nieobecny
0
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1175 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1187 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1186 — w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich Uchwalono
3. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1185 — w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu Uchwalono
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1184 — w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities Uchwalono
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1183 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwalono
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1182 — w sprawie zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic Uchwalono
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1181 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Uchwalono
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1180 — w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat Uchwalono
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1179 — w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin" Uchwalono
10. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1178 — w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku odpływu wody gromadzącej się z opadów atmosferycznych na posesjach nr 2 i nr 4, przy ul. Jemiołowej, jako skutek budowy tej ulicy

interpelacja

Interpelacja w sprawie BRM-II.0003.1.287.2017 (lokalizacja grzebowiska dla zwierząt)

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma Rady Dzielnicy Czuby Północne, które wpłynęło dnia 4 listopada 2016 roku, dotyczące uchwały Rady Miasta Lublin nr 485/XVIII/2016

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia autobusu linii nr 5 mieszkańcom Sławinka

interpelacja

Interpelacja w sprawie ograniczenia możliwości parkowania w rejonie ulicy Altanowej 5 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma do radnego mieszkańców Sławinka w sprawach dotyczących problemów związanych z projektowaną budową stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Grabowej 6

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego nr 6 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma Pana T------ S----------- z dnia 8 maja 2018 roku dotyczącego stawek podatkowych od nieruchomości

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakończenia realizacji decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.09.2010 r. znak: AB.ID.II.7331.1.1-45/2010

interpelacja

Interpelacja w sprawie odstąpienia od realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 12

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku

interpelacja

Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy placu zabaw przy ulicy Lipińskiego 15

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu schodów wraz z poręczami do budynku przy ulicy Paganiniego 15

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakazu parkowania na chodniku przy ulicy Lipińskiego 17A

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych Radzyńska 22 i Lipińskiego 27 na Czechowie Południowym

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanowiska Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. upoważniającego Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do oficjalnego nadania tytułu Patrona Miasta św. Antoniemu Padewskiemu

interpelacja

Interpelacja w sprawie problemów mieszkańców ulicy Kasztelańskiej przekazanych Prezydentowi Miasta Lublin w piśmie z dnia 27.12.2017 roku

interpelacja

Interpelacja w sprawie próby uzyskania zgody organów Urzędu Miasta na instalację anteny telefonii komórkowej przez operatora tej telefonii na budynku przy ul. Willowej 29

interpelacja

Interpelacja w sprawie prośby dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego o przyznanie środków finansowych na remont stołówki i kuchni szkolnej wraz z zapleczem

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma do Prezydenta Lublina od wspólnot mieszkaniowych przy Drodze Męczenników Majdanka 34, 36, 38, 40 i Łabędziej 3, 7, dotyczącego problemów z parkowaniem

interpelacja

Interpelacja w sprawach dotyczących filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego na ulicy Relaksowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wydłużenia linii autobusu nr 47 o końcowy odcinek ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie prawdopodobieństwa likwidacji ok. 100 miejsc parkingowych w sąsiedztwie ul. Harnasie 21

interpelacja

Interpelacja (kolejna) w sprawie poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina”

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina”

interpelacja

Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na rok 2017 zadań remontowo-budowlanych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6

interpelacja

Interepelacja w sprawie pisma Rady i Zarządu Dzielnicy Czechów Północny w temacie prawdopodobnej lokalizacji na terenie miasta grzebowiska dla zwierząt

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie restauracji boiska przy ul. Altanowej

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie restauracji boiska przy ul. Altanowej na Sławinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie apelu, z jakim lubelscy kupcy z Podzamcza wystąpili do Prezydenta Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie bezpiecznego przejścia dla pieszych wysiadających z autobusu MPK na przystanku za skrzyżowaniem Willowa, Poligonowa, Ducha, przy ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie boiska do gry w piłkę nożną na osiedlu Botanik przy ul. Altanowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie boisk sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dzielnicy Czechów i Sławin

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku alternatywy komunikacyjnej na osiedlu Botanik w sytuacji awaryjnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku efektywnych działań związanych z zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt grasujących w dzielnicy Sławin

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku informacji o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie braku zezwolenia na ustawienie całosezonowych kontenerów na targowisku przy ulicy Tarasowej na Sławinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Września i Aleksandra Zelwerowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy targowiska na ulicy Ruskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dewastacji ulicy Kasztelańskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostosowania cyklu zmiany świateł na skrzyżowaniu Poligonowa-Willowa-Ducha

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostosowania zmiany czasu świecenia świateł sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szeligowskiego, Zelwerowicza i Wojtasa

interpelacja

Interpelacja w sprawie działalności gospodarczej pod nazwą Bike Cafe

interpelacja

Interpelacja w sprawie działalności Wydziału Spraw Mieszkaniowych UM Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie dzików w rejonie ulic: Koncertowej, Halickiego i Zelwerowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących zachowania porządku na posesjach prywatnych i w pasie drogowym

interpelacja

Interpelacja w sprawie ekranów dźwiękochłonnych przy nowo budowanej ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie ignorowania przepisów prawa w odniesieniu do mieszkańców ulicy Zdrojowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji dotyczących stadionu lekkoatletycznego przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie instalacji dwóch progów zwalniających na ulicy Altanowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie kolejnych watah dzików

interpelacja

Interpelacja w sprawie kompleksowego remontu ulicy Młodej Polski wraz z chodnikami

interpelacja

Interpelacja w sprawie koniecznych remontów chodników, schodów i dróg dojazdowych na osiedlu Czechów Południowy

interpelacja

Interpelacja w sprawie koordynacji działań projektowych inwestycji Dworzec Metropolitalny i Dworzec Kolejowy w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie lepszego oznakowania i lepszej informacji na skrzyżowaniu Zelwerowicza i Nowej Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości wybudowania schodów skracających drogę z dolnej Jagiellońskiej do górnej Jagiellońskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego równoległego do ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie niekorzystnych rozwiązań komunikacyjnych dla mieszkańców ulic Jaśminowej i Podchorążych

interpelacja

Interpelacja w sprawie niepokojących informacji o nieprawidłowościach podczas obrad Rady Dzielnicy Rury

interpelacja

Interpelacja w sprawie niepokojenia mieszkańców i niszczenia ich ogrodów przy ulicy Poligonowej przez watahy dzików

interpelacja

Interpelacja w sprawie niepotwierdzonych informacji o wycince drzew w strefie ESOCH w rejonie Górek Czechowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości, szkód i zagrożeń związanych z budową nowej ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości związanej z ujęciem we wnioskach taryfowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. kosztów reprezentacji i reklamy

interpelacja

Interpelacja w sprawie niewypełniania obowiązku utrzymania porządku w mieście Lublinie przez odpowiednie służby

interpelacja

Interpelacja w sprawie obywatelskich wniosków i skarg dotyczących kwestii związanych z opracowywanym mpzp rejonu Podzamcze

interpelacja

Interpelacja w sprawie odcięcia całego terenu między ulicami: Północną, Willową, Gen. B. Ducha, od nowo budowanej drogi Gen. B. Ducha i przebudowywanego skrzyżowania Solidarności, Sikorskiego, Gen. B. Ducha

interpelacja

Interpelacja w sprawie odnawialnych źródeł energii, w związku z obawami mieszkańców Lublina, protestującymi przeciwko lokalizacji spalarni śmieci przy ul. Mełgiewskiej i lokalizacji instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, przy ul. Metalurgicznej

interpelacja

Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą boiska przy ulicy Altanowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma Rady Kultury Przestrzeni dotyczącego tzw. Płotko-Reklam

interpelacja

Interpelacja w sprawie pisma Stowarzyszenia „Żołnierze Wyklęci”, dotyczącego braku dostatecznej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków przez Wydział Gospodarki Komunalnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie „podpisania przez Prezydenta Krzysztofa Żuka deklaracji o przyjmowaniu tzw. imigrantów”

interpelacja

Interpelacja w sprawie połączenia komunikacyjnego okolic Skansenu z osiedlem "Botanik"

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i poprawy dojazdu do publicznego przedszkola i szkoły na ulicy Radzyńskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia skrzyżowań i dróg osiedlowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy wizerunku centrum miasta, poprzez naprawę chodników

interpelacja

Interpelacja w sprawie postulatów inwestycyjnych mieszkańców ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postulatów i propozycji mieszkańców korzystających z ulicy Radzyńskiej oraz osób reprezentujących instytucje usytuowane przy tej ulicy

interpelacja

Interpelacja w sprawie postulatów zgłaszanych przez mieszkańców ulicy Arnsztajnowej i ich sąsiadów

interpelacja

Interpelacja w sprawie powtarzających się ciągle prób zasypywania terenu tzw. Górek Czechowskich przez firmę przebudowującą skrzyżowanie Ducha, Sikorskiego, Solidarności

interpelacja

Interpelacja w sprawie problemów i obaw mieszkańców związanych z faktem zawalenia się kamienicy przy ulicy Lubartowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie problemów mieszkańców ulicy Mackiewicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie problemów z parkowaniem w sytuacji rozszerzenia płatnej strefy parkowania

interpelacja

Interpelacja w sprawie problemu związanego z rozrastającą się populacją dzików na terenie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Lublina, w rejonie Górek Czechowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie prośby o dofinansowanie inwestycji w MSP „Paderewski”

interpelacja

Interpelacja w sprawie protestów mieszkańców osiedla Choiny w związku z podjęciem wycinki drzew pod planowaną inwestycję drogową

interpelacja

Interpelacja w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego dla Pani G----- L-------

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia pierwszej kategorii odśnieżania dla końcowego odcinka ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie raportu NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji zadania — budowa ulicy Sławinek

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulic: Szymańskiego i Nowickiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie renowacji boiska przy ulicy Altanowej na osiedlu Botanik

interpelacja

Interpelacja w sprawie renowacji pomnika nagrobnego Emanuela Grafa

interpelacja

Interpelacja w sprawie rezygnacji z wybudowania pełnej sygnalizacji świetlnej na ulicy Muzycznej w pobliżu zespołu szkół artystycznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu komunikacji miejskiej w związku z przedłużeniem deptaka

interpelacja

Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków

interpelacja

Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową

interpelacja

Interpelacja w sprawie spełnienia standardów europejskich wobec osób niepełnosprawnych na odcinku starego deptaka i przy planowanym przedłużeniu deptaka

interpelacja

Interpelacja w sprawie tzw. inteligentnego systemu kierowania ruchem

interpelacja

Interpelacja w sprawie ulicy Kaskadowej na osiedlu Botanik

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięcia szkód na drodze prywatnej, powstałych podczas budowy ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie utrzymania porządku w Miejscu Pamięci Narodowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia nowych miejsc parkingowych na Czechowie Południowym

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia wydolnego i spójnego systemu komunikacyjnego kwartału pomiędzy Gen. Ducha, Północną, Willową i Sławinek

interpelacja

Interpelacja w sprawie uwag, sugestii i protestów przedstawicieli ROD do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Podzamcza

interpelacja

Interpelacja w sprawie włączania i wyłączenia oświetlenia drogowego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyegzekwowania właściwych standardów od firmy budującej skrzyżowanie Sikorskiego – Ducha – Solidarności

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyjaśnienia okoliczności eksmisji i ewentualnej pomocy dla rodziny zamieszkującej lokal przy ulicy Peowiaków

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Willowej, vis a vis parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia terenu i środków w rejonie ulicy Baśniowej na planowaną inwestycję rekreacyjno-sportową

interpelacja

Interpelacja w sprawie zachowania porządku i czystości

interpelacja

Interpelacja w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych w sąsiedztwie wiaduktu na ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zamiaru budowy stacji paliw przy ulicy Willowej w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zasypywania suchej doliny przy ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucyny Herc na ulicę Leonarda Zub-Zdanowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie zuchwałych zachowań watah dzików przy ulicy Poligonowej

interpelacja

Interpelacja (zapytanie) w sprawie efektów i skuteczności metody odłowu dzików

interpelacja

Interpelacja (zapytanie) w sprawie wiaty przystankowej na ulicy Sikorskiego

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe