Informacje ogólne

Radna miasta Lublin

Klub: Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka
Data i miejsce urodzenia: 26.02.1969, Kraśnik
Miejsce pracy: Radna Rady Miasta Lublin

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 4 060 (17,27%)

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Kontakt:
marta.wcislo@lublin.eu
603 876 992

Biografia

Rekordy 1–11 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Rada Miasta Lublin, kandydatka na stanowisko radnej, liczba głosów: 4 060, procent głosów: 17, wybrana źródło
od 17.11.2018
Rada Miasta Lublin, radna źródło
od 17.11.2018
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
od 17.11.2018
Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
radna źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Platforma Obywatelska źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Oświaty i Wychowania, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
2
Nieobecność
0

Oddane głosy

Za
2
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0
Filtruj wyniki

Tagi

Sesje

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 1/2018 z dnia
2018-11-22
Uchwała nr 8 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin Uchwalono
2. Sesja nr 1/2018 z dnia
2018-11-22
Uchwała nr 7 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Koryznowej 2B

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Turystycznej 3

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań kompleksowych regulacji dotyczących ograniczeń tonażowych na lubelskich drogach – zakaz wjazdu tirów do miasta (dot. odpowiedzi na interpelację z dnia 6 września 2016 r.)

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego przy ul. Lwowskiej 13 na nową lokalizację przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Lwowskiej – przed przejściem dla pieszych

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Lwowskiej 13, poprzez budowę sygnalizacji świetlnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o numerach 15/1 i 15/5 przy ul. Kustronia w Lublinie ze spółdzielnią „Motor”

interpelacja

Interpelacja w sprawie nadania skwerowi przy ul. Tumidajskiego 18a w Lublinie, na którym jest usytuowana figurka Matki Bożej z Lourdes, imienia ks. prałata Stanisława Roga

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania dojazdu do parkingu przy ul. Lwowskiej 22

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby kursów linii autobusowej nr 22, wydłużenia trasy do miejscowości Pliszczyn oraz dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania chodnika na działce nr 80/3 obręb 23

interpelacja

Interpelacja w sprawie uhonorowania Parafii św. Antoniego Padewskiego w Lublinie Medalem 700-lecia Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczących Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2014-2020

interpelacja

Interpelacja w sprawie powołania Rady Lokalnej Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2015-2018

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu w 2016 roku budowy zadaszenia obiektu sportowego boiska Orlik przy ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2016 roku środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Tumidajskiego zgodnie z wykonaną dokumentacją ZDiM

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta w roku 2016 środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na 2017 r. kwoty 4.989,86 zł przeznaczonej na dokończenie zadania: wykonanie chodnika od przystanku autobusowego „Dożynkowa 03” do ulicy Sekutowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych w budżecie roku 2019 na dokumentację i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania kompleksowej, długofalowej Miejskiej Strategii Walki ze Smogiem oraz zwiększenia środków w budżecie roku 2019 na ten cel

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na 2019 rok aktualizacji dokumentacji technicznej projektu budowy ul. Trześniowskiej – etap II

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na 2019 r. budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 44 w ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie zgodnie z dokumentacją techniczną

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2019 środków na remont al. Unii Lubelskiej, w tym budowę zatoki przystankowej na wysokości Targu pod Zamkiem oraz drogi serwisowej do obsługi targowiska

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2019 środków na remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

interpelacja

Interpelacja (ponowna) w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji drogowej ul. Kalinowszczyzna w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie bezpłatnych miejsc parkingowych dla Honorowych Dawców Krwi na ul. Ogrodowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie doposażenia placu zabaw nad Bystrzycą przy os. Przyjaźni

interpelacja

Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego

interpelacja

Interpelacja w sprawie odwodnienia Parku Zawilcowa

interpelacja

Interpelacja w sprawie planowanej budowy oraz przebiegu tzw. Trasy Zielonej

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań na rzecz ograniczenia hałasu drogowego na ul. Józefa Franczaka "Lalka"

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do kontroli funkcjonowania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do oczyszczenia kanalizacji deszczowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji (tzw. smogu) na terenie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie Starego Miasta

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku przy ul. K. Jagiellończyka

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Pliszczyńskiej poprzez poszerzenie, utwardzenie, uporządkowanie pobocza jezdni

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy organizacji ruchu przy ul. Narutowicza poprzez przywrócenie miejsc postojowych do rozładunku dla funkcjonujących na tym terenie podmiotów gospodarczych

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy przejezdności al. Tysiąclecia i al. Solidarności

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania przez Gminę Lublin środków Unijnych na odnawialne źródła energii

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przyłączenia do systemu „Rower Miejski” dodatkowej stacji zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utrzymania lewoskrętu z al. Andersa w ul. Zawilcową dla utrzymania obsługi komunikacyjnej Parku Zawilcowa

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd”

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta środków finansowych na budowę odcinka drogi przy ul. K. Jagiellończyka

interpelacja

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania uciążliwego fetoru pochodzącego ze składowiska odpadów mokrych przy ul. Metalurgicznej oraz oczyszczalni ścieków przy ul. Łagiewnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia do strefy pierwszej targowiska przy Kresowej i zniesienia opłaty targowej na tym terenie

interpelacja

Interpelacja w sprawie przyznania ulg na korzystanie z miejskich obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla weteranów i weteranów poszkodowanych – uczestników misji pokojowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej właściwym dla Urzędu Miasta Lublin (również) pełnej osnowy aktów normatywnych, tj. tekstów ujednoliconych aktów prawa miejscowego podejmowanych przez Radę Miasta Lublin, które były nowelizowane (zmieniane)

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji o stopniu zaawansowania prac zmierzających do przebudowy ul. Kalinowszczyzna

interpelacja

Interpelacja w sprawie ulicy Torowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie upamiętnienia prof. Władysława Bartoszewskiego w przestrzeni publicznej Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia Miejskiego Muzeum Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia przez miasto Lublin ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia działalności Klubu Sportowego Bronowice

interpelacja

Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty targowej na terenie Gminy Lublin w miejscach wyznaczonych do handlu

interpelacja

Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty targowej na zorganizowanych targowiskach miejskich

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe