Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 174 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 415 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 839 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2017 i 2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem” …i 2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem” finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada…
finanse partycypacja projekty unijne
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 765 — w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Lublin projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce) …LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje komunikacja miejska…
finanse komunikacja miejska
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 569 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe …Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 568 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 803 — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej W sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 144 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 810 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Społeczna Europa 2020” …Lublin na lata 2017-2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Społeczna Europa 2020” finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje projekty unijne…
finanse projekty unijne
10. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 822 — w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu …statutu W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników