Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 144 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 846 — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej W sprawie wieloletniej prognozy finansowej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 847 — w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Lublin instrumentem płatniczym …budżetu gminy Lublin instrumentem płatniczym W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Lublin instrumentem płatniczym finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje podatki…
finanse podatki
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-23
Uchwała nr 342 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 803 — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej W sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 241 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 765 — w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Lublin projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce) …LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje komunikacja miejska…
finanse komunikacja miejska
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 762 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. AREA 21 „Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w 21 wieku” [Baltic Smart City Areas for the 21st Century] …Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w 21 wieku” [Baltic Smart City Areas for the 21st Century] finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 961 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd …za trwały zarząd W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 961 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty…
finanse opłaty
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 881 — w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych …listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych W sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych finanse kredyty…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników