Informacje ogólne

Radna miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 02.05.1962, Zamość
Miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Pracuje w WIORiN od 2017 roku

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Strona radnej:
Kontakt:
malgorzata.suchanowska@lublin.eu
514 506 822

Biografia

Rekordy 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radna źródło
od 16.11.2014
Komisja Statutowa, członek źródło
od 16.11.2014
Prawo i Sprawiedliwość źródło
od 16.11.2014
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1175
Nieobecność
0

Oddane głosy

Za
737
Przeciw
108
Wstrzymał się
185
Głos nieoddany
145
Nieobecny
0
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1175 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1187 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1186 — w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich Uchwalono
3. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1185 — w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu Uchwalono
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1184 — w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities Uchwalono
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1183 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwalono
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1182 — w sprawie zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic Uchwalono
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1181 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Uchwalono
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1180 — w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat Uchwalono
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1179 — w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin" Uchwalono
10. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1178 — w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykazu od 1 stycznia 2012 do 1 kwietnia 2018 r. wszystkich sprzedanych nieruchomości należących do gminy Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykazu od 1 stycznia 2012 r. do 1 kwietnia 2018 r. wszystkich umów użyczenia nieruchomości należących do gminy Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia obsuwającej się skarpy przy bloku ul. Kiwerskiego nr 3

interpelacja

Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji przystanku na ul. Lwowskiej przy bloku nr 13 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia 15-minutowego biletu za kwotę 2 zł w lubelskiej komunikacji miejskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia 15-minutowego biletu za kwotę 2 zł w lubelskiej komunikacji miejskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakupu platformy schodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców bloku przy ul. Wł. Jagiełły 20 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie udostępnienia w BIP Lublin wszystkich dokumentów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia tymczasowych rozwiązań lokalowych dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie pomalowania – odnowienia ogrodzenia i remontu placu zabaw na terenie Przedszkola nr 52 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie kompensacji wynikającej z wycinki drzew związanej z inwestycją „Konwersja paliwa na biomasę kotłów wodnych WP-70 Nr 2 i WP-120 w Megatem EC-Lublin”

interpelacja

Interpelacja w sprawie odstąpienia od sprzedaży w celu zagospodarowania na potrzeby publiczne miejskiego zabytkowego obiektu „Dworku Grafa” przy ul. Łęczyńskiej 118 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie przywrócenia dostępności dla dzieci rocznika 2002 z Klubu Sportowego "Piątka" Lublin, w Hali Sportowej przy Al.Piłsudskiego 22

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań zwalczających smog w mieście Lublin,poprzez podjęcie "Programu Antysmogowego" i zapewnienie na ten cel właściwych środków finansowych w budżecie miasta Lublin na 2018 r.

interpelacja

Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Lublin na rok 2018 wymienionych w niej zadań

interpelacja

Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dodatkowej linii autobusowej w Dzielnicy Hajdów-Zadębie

interpelacja

Interpelacja w sprawie dodatkowej linii autobusowej w Dzielnicy Hajdów-Zadębie w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie dodatkowej linii autobusowej w Dzielnicy Hajdów – Zadębie w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia budowy końcowego odcinka ul. Kosynierów

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie efektów realizacji programu oddłużeniowego zasobów ZNK w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie granic administracyjnych Dzielnicy Ponikwoda w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie informacji o planach ZDiM związanych z zabezpieczeniem sprawnego rozwiązania drogowego dla użytkowników pojazdów i bezpieczeństwa pieszych w czasie przeprowadzenia remontu wiaduktu w ciągu ul. A. Grygowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie instalacji dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących latarniach przy ul. Krzemienieckiej i ul. Okrzei

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu luster na niebezpiecznych skrzyżowaniach ulic: Dworskiej i Ponikwoda, ulic: Ludowej i Ponikwoda oraz ulic: Narcyzowej i Brzozowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu wiat przystankowych przy ulicy Pliszczyńskiej – Rudnik PKP

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości próby zniekształcenia historii naszego miasta Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości związanej z ujęciem we wnioskach taryfowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. kosztów reprezentacji i reklamy

interpelacja

Interpelacja w sprawie objęcia Programem Rewitalizacji Górek Czechowskich w świetle istniejącego problemu zagrożenia dla Lublina "SMOGIEM"

interpelacja

Interpelacja w sprawie odpowiedzi dla Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin na pisma, stanowisko i prośbę w temacie drugiego wyłożenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni ul. Zadębie w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie prawidłowego przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie tworzenia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu w Mieście Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie „Programu Lokatorskiej restrukturyzacji zadłużeń mieszkańców lokali komunalnych”

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia dyskusji i zapoznania z zadaniem budowy przedłużenia ulicy Smoluchowskiego do ulicy Makowej na podstawie apelu Społecznego Komitetu „Spokojna Dziesiąta” w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia wiosennych porządków na terenie wąwozu i skarpy przy ul. Kiwerskiego przy osiedlu „Trzydziestolecia” w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie publicznego wyróżnienia i podziękowania bohaterom za udzielenie pomocy i uratowanie życia, a także podjęcia programu walki ze znieczulicą

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ul. Dożynkowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie spektaklu Marii Kleczewskiej pt. „Malowany ptak” wzbogacającego Mieszkańców Lublina w nowe walory poznawcze historii Polski

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu gospodarowania pustostanami w zasobie mieszkaniowym Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie taboru MPK

interpelacja

Interpelacja w sprawie upublicznienia w Biuletynie Informacji Publicznej rozpatrzenia uwag złożonych do pierwszego i drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz załączenia protokołów i stenogramów z dyskusji publicznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycinki drzew prowadzonej przy realizacji inwestycji rozbudowy ul. Choiny na odcinku od ul. Zelwerowicza do granic Miasta Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie wydatkowania środków finansowych na konserwację i naprawy budynków mieszkalnych w zasobach ZNK

interpelacja

Interpelacja w sprawie wymiany i uzupełnienia tabliczek informacyjnych z nazwą dzielnicy i nazwami ulic w Dzielnicy Ponikwoda

interpelacja

Interpelacja w sprawie wzmocnienia destruktem nawierzchni ul. Narcyzowej w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie zachowania i poszanowania praw mieszkańców do udziału w tworzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zasad wydawania i korzystania z wszystkich wydanych kart płatniczych przez urzędników UM Lublin i Radnych Rady Miasta Lublin

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe