Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 100 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 2015.1063 z dnia 2015.03.26) …Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej […] Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 2015.1063 z dnia 2015.03.26) wybory prezydent wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami prezydent głównie absolutorium…
prezydent wybory
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 972 — w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej …zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej W sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 5 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej …listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 8 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej …Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 705 — w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rury …dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rury W sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rury wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
6. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin …Uchwała nr 2/I/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 704 — w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów …dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów W sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów…
partycypacja
8. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 700 — w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin …W sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 68 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu …powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 880 — w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2017 rok i za 2018 rok …Uchwała nr 880/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2017 rok i za 2018 rok W sprawie wyboru firmy audytorskiej…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Pitucha
Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce”
…Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r.
…Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r…
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie braku informacji o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
…Interpelacja w sprawie braku informacji o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej…
4.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie udziału radnych w komisjach konkursowych powoływanych w celu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin
…Interpelacja w sprawie udziału radnych w komisjach konkursowych powoływanych w celu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin…
5.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień
…Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień…
6.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku
…Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników