Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 21 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic … do rad dzielnic radni wybory radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
radni wybory
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 755 — w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin …W sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 7 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej …Uchwała nr 7/I/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 705 — w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rury …dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rury W sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rury wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 550 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin …sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 842 — w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości …Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi…
radni skargi
7. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin …Uchwała nr 2/I/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 700 — w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin …W sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 3 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej …Uchwała nr 3/I/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 5 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej …listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Pitucha
Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce”
…Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce…
2.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień
…Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r.
…Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie braku informacji o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
…Interpelacja w sprawie braku informacji o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej…
5.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie udziału radnych w komisjach konkursowych powoływanych w celu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin
…Interpelacja w sprawie udziału radnych w komisjach konkursowych powoływanych w celu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin…
6.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku
…Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników