Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 755 — w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin …W sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 704 — w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów …dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów W sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów…
partycypacja
3. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 874 — w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych …Uchwała nr 874/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada…
partycypacja
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 972 — w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej …zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej W sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 38 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2015 rok …pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2015 rok radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 551 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej …września 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 411 — w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin …sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 588 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 …nr 588/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 sąd…
sąd
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 243 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. … do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
10. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 840 — w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 …z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 W sprawie skargi na Dyrektora […] Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia skargi…
kultura skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie udziału radnych w komisjach konkursowych powoływanych w celu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin
…Interpelacja w sprawie udziału radnych w komisjach konkursowych powoływanych w celu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r.
…Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r…
3.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku
…Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku…
4.
Tomasz Pitucha
Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce”
…Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce…
5.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień
…Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień…
6.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie braku informacji o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
…Interpelacja w sprawie braku informacji o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników