Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 90 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 504 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin …czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 849 — w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso W sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
opłaty
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 153 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin …Uchwała nr 153/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 774 — w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (ul. Aleksandra Szymańskiego na ul. Skrytą) …sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (ul. Aleksandra Szymańskiego na ul. Skrytą) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 91 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Filaretów …91/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Filaretów nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 58 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania …dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 473 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych …Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 146 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych …z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych ulica drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 535 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną — ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w Lublinie …września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną - ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 474 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w Lublinie …474/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w Lublinie drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów
…Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów…
2.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb 49
…Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb…
3.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa 12
…Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa…
4.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich…
5.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd”
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd…
6.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
7.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie…
8.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających
…Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających…
9.
Dariusz Jezior
Interpelacja w sprawie remontu drogi i chodnika przy ul. Szwoleżerów 9 i 11
…Interpelacja w sprawie remontu drogi i chodnika przy ul. Szwoleżerów 9 i…
10.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników