Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 90 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 116 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Lublin do kategorii dróg krajowych …marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Lublin do kategorii dróg krajowych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 826 — w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych …położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych W sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 57 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 648/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych …Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 60 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Cmentarnej w Lublinie …dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Cmentarnej w Lublinie drogi ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 507 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przejęty pod drogę gminną …Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przejęty pod drogę gminną nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 55 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych …Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 854 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku …Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu […] w 2018 roku W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku opłaty…
opłaty parkowanie
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 122 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gen. Urbanowicza 14 {ul. Gen. Skalskiego 1} …122/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gen. Urbanowicza 14 {ul. Gen. Skalskiego 1} sprzedaż nieruchomości nieruchomości…
nieruchomości
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 121 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie …sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie sprzedaż nieruchomości nieruchomości…
nieruchomości
10. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 777 — w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (odcinek ul. Lucyny Herc na ul. Hanki Ordonówny) …nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (odcinek ul. Lucyny Herc na ul. Hanki Ordonówny) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów
…Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów…
2.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających
…Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających…
3.
Dariusz Jezior
Interpelacja w sprawie remontu drogi i chodnika przy ul. Szwoleżerów 9 i 11
…Interpelacja w sprawie remontu drogi i chodnika przy ul. Szwoleżerów 9 i…
4.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa 12
…Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa…
5.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb 49
…Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb…
6.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
7.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie…
8.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich…
9.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd”
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd…
10.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników