Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 90 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 502 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Zbożowej w Lublinie do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Lublin …czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Zbożowej w Lublinie do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Lublin drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 381 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin …lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 118 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących odcinków ulic: al. Wincentego Witosa, Al. Tysiąclecia, al. Warszawskiej …Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących odcinków ulic: al. Wincentego Witosa, Al. Tysiąclecia, al. Warszawskiej drogi ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 775 — w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (ul. Michała Wójtowicza na ul. Emila Czaplińskiego) …zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (ul. Michała Wójtowicza na ul. Emila Czaplińskiego) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 368 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso …256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty opłaty…
opłaty
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 212 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz ich użytkowników wieczystych …212/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz ich użytkowników wieczystych sprzedaż nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 121 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie …sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie sprzedaż nieruchomości nieruchomości…
nieruchomości
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 184 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz ich użytkowników wieczystych …184/VII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz ich użytkowników wieczystych sprzedaż nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 483 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Berylowej stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Jana Kantego z siedzibą w Lublinie …483/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Berylowej stanowiącej własność Parafii…
nieruchomości
10. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 375 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin …Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin opłaty opłaty…
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 49 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia skrzyżowań i dróg osiedlowych
…Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia skrzyżowań i dróg osiedlowych…
3.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych przy realizacji budowy dróg: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej
…Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych przy realizacji budowy dróg: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej…
4.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71
…Interpelacja w sprawie rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka…
5.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie wykorzystania destruktu asfaltowego, odzyskanego podczas remontu ul. Krężnickiej, na poprawę stanu technicznego dróg osiedlowych w Dzielnicy Zemborzyce
…Interpelacja w sprawie wykorzystania destruktu asfaltowego, odzyskanego podczas remontu ul. Krężnickiej, na poprawę stanu technicznego dróg osiedlowych w Dzielnicy Zemborzyce…
6.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie koniecznych remontów chodników, schodów i dróg dojazdowych na osiedlu Czechów Południowy
…Interpelacja w sprawie koniecznych remontów chodników, schodów i dróg dojazdowych na osiedlu Czechów Południowy…
7.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd”
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd…
8.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie utwardzenia placu zlokalizowanego przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 53 (działka miejska wykorzystywana na parking osiedlowy)
…Interpelacja w sprawie utwardzenia placu zlokalizowanego przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 53 (działka miejska wykorzystywana na parking osiedlowy…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie odcięcia całego terenu między ulicami: Północną, Willową, Gen. B. Ducha, od nowo budowanej drogi Gen. B. Ducha i przebudowywanego skrzyżowania Solidarności, Sikorskiego, Gen. B. Ducha
…Interpelacja w sprawie odcięcia całego terenu między ulicami: Północną, Willową, Gen. B. Ducha, od nowo budowanej drogi Gen. B. Ducha i przebudowywanego skrzyżowania Solidarności, Sikorskiego, Gen. B. Ducha…
10.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających
…Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników