Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 83 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 397 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin …lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 219 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Droga Męczenników Majdanka, Willowej oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej …r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Droga Męczenników Majdanka, Willowej oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 503 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Lublin …z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Lublin drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 139 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania …skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania inwestycja ulica inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
5. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 376 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych …Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 420 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Królowej Bony …w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Królowej Bony nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 58 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania …dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 507 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przejęty pod drogę gminną …Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przejęty pod drogę gminną nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 505 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/20/88 Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom w granicach administracyjnych miasta Lublin …dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom w granicach administracyjnych miasta Lublin drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 504 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin …czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd”
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd…
2.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich…
3.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
4.
Dariusz Jezior
Interpelacja w sprawie remontu drogi i chodnika przy ul. Szwoleżerów 9 i 11
…Interpelacja w sprawie remontu drogi i chodnika przy ul. Szwoleżerów 9 i…
5.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów
…Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów…
6.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb 49
…Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb…
7.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
8.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających
…Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających…
9.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa 12
…Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa…
10.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie