Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 90 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 507 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przejęty pod drogę gminną …Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przejęty pod drogę gminną nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 117 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących odcinków ulic: al. Solidarności, Al. Tysiąclecia, ul. Mełgiewska …Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących odcinków ulic: al. Solidarności, Al. Tysiąclecia, ul. Mełgiewska drogi ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 60 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Cmentarnej w Lublinie …dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Cmentarnej w Lublinie drogi ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 540 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 oraz przy ul. Hutniczej 10A w Lublinie …zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 oraz przy ul. Hutniczej 10A w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 552 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy przyznania miejsca grzebalnego na Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka …Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy przyznania miejsca grzebalnego na Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka cmentarze…
cmentarze
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 252 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin …Uchwała nr 252/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 156 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 12/14 wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Franciszki Arnsztajnowej na rzecz KEMEA Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie …156/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 12/14 wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Franciszki Arnsztajnowej na…
nieruchomości
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 182 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin …maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin nazwa ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 113 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Lublin …dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Lublin ulica drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 381 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin …lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 52 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Eugeniusz Bielak
Interpelacja w sprawie wykonania chodników wzdłuż ulicy Droga Męczenników Majdanka
…Interpelacja w sprawie wykonania chodników wzdłuż ulicy Droga Męczenników Majdanka…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia skrzyżowań i dróg osiedlowych
…Interpelacja w sprawie poprawy oświetlenia skrzyżowań i dróg osiedlowych…
3.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa 12
…Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa…
4.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie harmonogramu prac dla zadania – przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka
…Interpelacja w sprawie harmonogramu prac dla zadania – przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka…
5.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie wykazu ulic planowanych do realizacji z udziałem Społecznych Komitetów budowy Drogi
…Interpelacja w sprawie wykazu ulic planowanych do realizacji z udziałem Społecznych Komitetów budowy Drogi
6.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Lotniczej i ul. Droga Męczenników Majdanka
…Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Lotniczej i ul. Droga Męczenników Majdanka…
7.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
8.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Droga Męczenników Majdanka
…Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Droga Męczenników Majdanka…
9.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
10.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie naprawy zdewastowanego oświetlenia drogi dojazdowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 5
…Interpelacja w sprawie naprawy zdewastowanego oświetlenia drogi dojazdowej do budynku Szkoły Podstawowej nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników