Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 90 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 375 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin …Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin opłaty opłaty…
opłaty
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 553 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Turniowej …w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Turniowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi…
drogi skargi
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 214 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …Uchwała nr 214/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 540 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 oraz przy ul. Hutniczej 10A w Lublinie …zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 oraz przy ul. Hutniczej 10A w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 121 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie …sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie sprzedaż nieruchomości nieruchomości…
nieruchomości
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 27 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin — część VIA dla obszaru położonego w kwartale ulic: Łęczyńska, Droga Męczenników Majdanka, Ceglana oraz linii kolejowej …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin - część VIA dla obszaru położonego w kwartale ulic: Łęczyńska, Droga Męczenników Majdanka, Ceglana oraz linii kolejowej plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 244 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 122/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gen. Urbanowicza 14 {ul. Gen. Skalskiego 1} …122/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gen. Urbanowicza 14 {ul. Gen. Skalskiego 1} nieruchomości nieruchomości głównie…
nieruchomości
8. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 54 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin …Uchwała nr 54/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 798 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską …czerwca 2017 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską W sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem […] Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską skargi…
skargi
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 239 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie budowy drogi ul. Nałkowskich — odcinek od ul. Romera do Żeglarskiej (przy rzece Bystrzycy) …r. w sprawie budowy drogi ul. Nałkowskich - odcinek od ul. Romera do Żeglarskiej (przy rzece Bystrzycy) drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb 49
…Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb…
2.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie budowy chodnika wzdłuż Osmolickiej, na odcinku od skrzyżowania jej z drogą na Mętów do granic lasu Dąbrowa
…Interpelacja w sprawie budowy chodnika wzdłuż Osmolickiej, na odcinku od skrzyżowania jej z drogą na Mętów do granic lasu Dąbrowa…
3.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71
…Interpelacja w sprawie rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów
…Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów…
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową
…zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową…
6.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
…Interpelacja w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu…
7.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie harmonogramu prac dla zadania – przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka
…Interpelacja w sprawie harmonogramu prac dla zadania – przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka…
8.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta środków finansowych na budowę odcinka drogi przy ul. K. Jagiellończyka
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta środków finansowych na budowę odcinka drogi przy ul. K. Jagiellończyka…
9.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych przy realizacji budowy dróg: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej
…Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych przy realizacji budowy dróg: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej…
10.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie budowy drogi Tadeusza Boya-Żeleńskiego
…Interpelacja w sprawie budowy drogi Tadeusza Boya-Żeleńskiego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników