Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 01.09.1980, Lublin
Miejsce pracy: Radny Rady Miasta Lublin

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 1002

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Kontakt:
piotr.popiel@lublin.eu
696 330 065

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Komisja Inwentaryzacyjna źródło
od 16.11.2014
Prawo i Sprawiedliwość źródło
od 16.11.2014
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
959
Nieobecność
1

Oddane głosy

Za
689
Przeciw
115
Wstrzymał się
117
Głos nieoddany
38
Nieobecny
1
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 960 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 972 — w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej Uchwalono
radni
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 971 — w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie Uchwalono
finanse spółki
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 970 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Łagiewnickiej Uchwalono
nieruchomości
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 969 — w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2018-2023” Uchwalono
inwestycje woda i ścieki
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 968 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VI w obszarze położonym pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 967 — w sprawie nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin Uchwalono
nieruchomości
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 966 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Władysława Orkana Uchwalono
nieruchomości
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 965 — w sprawie zbycia przez Gminę Lublin udziału w prawie własności do lokalu mieszkalnego Uchwalono
nieruchomości
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 964 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Franciszka Stefczyka 10 Uchwalono
nieruchomości
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 963 — w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lipowej 1 Uchwalono
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb 49

interpelacja

Interpelacja w sprawie nabycia dzialki nr 56, arkusz 29, obręb 43

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępowań zwrotnych działki miejskiej nr 95/6, arkusz 7, obręb 43

interpelacja

Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania zatoki autobusowej i montażu wiaty przy przystanku nr 4612 (Wapowskiego) na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie aktualnie przeprowadzanych eksmisji mieszkańców z udziałem firmy MASTA Sp. z o.o.

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy "starej części" ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Diamentowej – Wrotkowskiej i Diamentowej – Krochmalnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dojścia do ulicy Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie doposażenia miejskiego placu zabaw zlokalizowanego w okolicach osiedla Słoneczny Dom

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Kośminek

interpelacja

Interpelacja w sprawie funkcjonowania sortowni odpadów przy ulicy Ciepłowniczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie jakości map przekazywanych na potrzeby prac radnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji wypożyczalni roweru miejskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu barier energochłonnych w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Diamentowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości wykonania ekspertyzy hydrologicznej dla wybranego rejonu doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości zagospodarowania określonych terenów południowej części dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie nazewnictwa nowych osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie określenia harmonogramu prac przebudowy skrzyżowania ulicy Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną

interpelacja

Interpelacja w sprawie oszacowania planowanej liczby ludności zamieszkałej w południowej części dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia określonych miejsc na terenie Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic Rąblowskiej i Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia wybranego odcinka ulicy Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie proponowanych rozwiązań planistycznych na terenie dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy chodników przylegających do ulicy Nałkowskich celem eliminacji barier architektonicznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie przesunięcia słupa trakcji trolejbusowej w pobliżu skrzyżowania ulicy Diamentowej z ulicą Wrotkowską

interpelacja

Interpelacja w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VII dla terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Jana Samsonowicza i zakresu opracowania dokumentacji projektowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie udrożnienia rowu melioracyjnego w okolicach ulic Rąblowskiej i Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie umiejscowienia ciągu pieszo-rowerowego w dolinie rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie utrzymania w należytej czystości chodnika wzdłuż ulicy Wapowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia Biura Obsługi Mieszkańców na terenie dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia działalności Lubelskiego Klubu Morsów

interpelacja

Interpelacja w sprawie wybudowania placu zabaw na terenie dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie zadrzewienia doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości przestrzeni do zabaw dla dzieci wokół tworzonego przedszkola publicznego przy ulicy Woronieckiego oraz określenia formy przygotowania posiłków

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe