Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 01.09.1980, Lublin
Miejsce pracy: Radny Rady Miasta Lublin

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 1002

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Kontakt:
piotr.popiel@lublin.eu
696 330 065

Biografia

Rekordy 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
16.11.2014 – 28.06.2018
Komisja ds. Statutów Jednostek Pomocniczych, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Inwentaryzacyjna źródło
od 16.11.2014
Prawo i Sprawiedliwość źródło
od 16.11.2014
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1174
Nieobecność
1

Oddane głosy

Za
852
Przeciw
139
Wstrzymał się
144
Głos nieoddany
39
Nieobecny
1
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1175 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1187 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1186 — w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich Uchwalono
3. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1185 — w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu Uchwalono
4. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1184 — w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities Uchwalono
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1183 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwalono
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1182 — w sprawie zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic Uchwalono
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1181 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Uchwalono
8. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1180 — w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat Uchwalono
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1179 — w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin" Uchwalono
10. Sesja nr 46 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 1178 — w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy bloku energetycznego opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie problemów Gimnazjum nr 9 im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku Woronieckiego 11

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przy ulicy Wyżynnej 16

interpelacja

Interpelacja w sprawie jakości udzielonej odpowiedzi na interpelację z dnia 17 lutego2016 r. w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą mpzp miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku

interpelacja

Interpelacja w sprawie nawożenia ziemi na działkę nr 26/2, arkusz 6, obręb 20

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb 49

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji projektu „M-47 Miejsca parkingowe dla Wrotkowa”

interpelacja

Interpelacja w sprawie nabycia dzialki nr 56, arkusz 29, obręb 43

interpelacja

Interpelacja w sprwaie problemów mieszkańców nieruchomości Samsonowicza 65

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępowań zwrotnych działki miejskiej nr 95/6, arkusz 7, obręb 43

interpelacja

Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w pobliżu nieruchomości położonych przy ulicy Krężnickiej 124-126

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji projektu budżetu obywatelskiego M-149 „Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta”

interpelacja

Interpelacja w sprawie prac przygotowawczych do budowy siłowni napowietrznej przy ul. Nałkowskich 246 i 248

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy spopielarni zwłok przy ulicy Głuskiej 254 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie negatywnego oddziaływania budowy drogi „przedłużenia Dywizjonu 303” na pobliskie nieruchomości

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania zatoki autobusowej i montażu wiaty przy przystanku nr 4612 (Wapowskiego) na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie akcji zwalczania komarów na wybranych terenach doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska w południowej części dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą m.p.z.p. miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku

interpelacja

Interpelacja w sprawie aktualnie przeprowadzanych eksmisji mieszkańców z udziałem firmy MASTA Sp. z o.o.

interpelacja

Interpelacja w sprawie badania natężenia ruchu na ulicy Eugeniusza Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie blokowania chodnika na ulicy Okopowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy drogi Emilii i Karola Wojtyłów

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy drogi Tadeusza Boya-Żeleńskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy dróg: S. Sierpińskiego, A. Świętochowskiego, G. Daniłowskiego oraz I. Czartoryskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy elektrowni wodnej na rzece Bystrzycy i wpływu piętrzenia wody na pobliskie tereny

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy krematorium na terenie dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy miejsc parkingowych na terenie dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy miejsc parkingowych w pasie drogowym ulic: Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Kosmonautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy przedłużenia ul. Garbarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy "starej części" ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Diamentowej – Wrotkowskiej i Diamentowej – Krochmalnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Aleksandra Gierymskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Bernarda Wapowskiego i określenia charakteru ulicy Franciszka Uhorczaka

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Wacława Gralewskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji położonych na nieruchomościach w okolicach ulicy Władysława Olechnowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania budowy street workout parku w dolinie rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie dojścia do ulicy Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia montażu piłkochwytów w pobliżu boiska do piłki nożnej przy ulicy Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie doposażenia miejskiego placu zabaw zlokalizowanego w okolicach osiedla Słoneczny Dom

interpelacja

Interpelacja w sprawie doposażenia placu zabaw przy ulicy Skrzynickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostępności do miejsc przedszkolnych na terenie dzielnicy Dziesiąta

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostępności dzieci i młodzieży zrzeszonej w UKS LTH Lublin do wybranych obiektów sportowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Kośminek

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań remontowo-inwestycyjnych na terenie Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie funkcjonowania sortowni odpadów przy ulicy Ciepłowniczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie jakości map przekazywanych na potrzeby prac radnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji myjni samochodowej przy ulicy Ignacego Domeyki

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji skweru i miejskiego placu zabaw na terenie „Zielonego Osiedla

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji wypożyczalni roweru miejskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ignacego Domeyki

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu barier energochłonnych w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Diamentowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu piłkochwytów w pobliżu boiska do piłki nożnej przy ulicy Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy Drodze Męczenników Majdanka

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości wykonania chodnika wzdłuż ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości wykonania ekspertyzy hydrologicznej dla wybranego rejonu doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości zagospodarowania określonych terenów południowej części dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie myjni samochodowej przy ulicy Ignacego Domeyki

interpelacja

Interpelacja w sprawie nazewnictwa nowych osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości związanej z ujęciem we wnioskach taryfowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. kosztów reprezentacji i reklamy

interpelacja

Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych na ulicach: S. Sierpińskiego, A. Świętochowskiego, G. Daniłowskiego oraz I. Czartoryskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych przy realizacji budowy dróg: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie odśnieżania i poprawy stanu nawierzchni ulicy Makowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie określenia harmonogramu prac przebudowy skrzyżowania ulicy Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną

interpelacja

Interpelacja w sprawie opracowania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Diamentowa, Zemborzycka, Franciszka Uhorczaka i Jana Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy ulicy J. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie opracowania stałej organizacji ruchu na ul. W. Z. Nałkowskich celem umożliwienia prawidłowej obsługi stacji roweru miejskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie organizacji ruchu podczas przebudowy ulicy Abramowickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oszacowania kosztów budowy ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oszacowania planowanej liczby ludności zamieszkałej w południowej części dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia określonych miejsc na terenie Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Suchej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Zorza

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic Rąblowskiej i Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia wybranego odcinka ulicy Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie planowanego układu komunikacyjnego w pobliżu ulicy Ludwika Zamenhofa

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów przedłużenia ul. Smoluchowskiego do ul. Makowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Wyzwolenia

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy stanu nawierzchni ulicy Zagajnikowej i dojścia do przystanków autobusowych przy ulicy Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępowań o zwrot nieruchomości i toru rowerowego przy ulicy Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie prac porządkowych na ulicy Władysława Olechnowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie proponowanych rozwiązań planistycznych na terenie dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie propozycji zmian cennika biletów komunikacji miejskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy chodników przylegających do ulicy Nałkowskich celem eliminacji barier architektonicznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy mostu na rzece Czerniejówce i ulicy Pawiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Choiny

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Droga Męczenników Majdanka

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Eugeniusza Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Jana Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy W. Z. Nałkowskich (odcinek E. Romera – Żeglarska)

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Zorza

interpelacja

Interpelacja w sprawie przekazania aktualnej wersji projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Eugeniusza Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie przekazania opracowania układu komunikacyjnego zaproponowanego przez Firmę TransEko

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulicy Jana Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie przesunięcia słupa trakcji trolejbusowej w pobliżu skrzyżowania ulicy Diamentowej z ulicą Wrotkowską

interpelacja

Interpelacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VII dla terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji budowy ulicy Jacka Woronieckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu alejek w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu alejek w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego i odnowienia pasów rowerowych na ulicy Kazimierza Bryńskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Świętochowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Jana Samsonowicza i zakresu opracowania dokumentacji projektowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu wybranego odcinka ulicy Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy i modernizacji drobnej infrastruktury sportowej na terenie dzielnicy Wrotków i Zemborzyce

interpelacja

Interpelacja w sprawie udrożnienia rowu melioracyjnego w okolicach ulic Rąblowskiej i Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych pracach nad mpzp miasta Lublin – część VIG (południowo-zachodnia) Głusk-Abramowice

interpelacja

Interpelacja w sprawie umiejscowienia ciągu pieszo-rowerowego w dolinie rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie uporządkowania doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie uprzątnięcia pasa drogowego przyszłej ulicy Franciszka Uhorczaka

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięcia znaku zakazu postoju przy ulicy Henryka Wolińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie utrzymania w należytej czystości chodnika wzdłuż ulicy Wapowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi Aleksandra Świętochowskiego destruktem bitumicznym

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia Biura Obsługi Mieszkańców na terenie dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie uwag do projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Eugeniusza Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia działalności Lubelskiego Klubu Morsów

interpelacja

Interpelacja w sprawie wybudowania placu zabaw na terenie dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyjaśnienia sytuacji powstania u zbiegu ul. Janowskiej i Rąblowskiej bazy kontenerowej, utwardzonej nawierzchni terenu tłuczniem budowlanym i prowadzeniem robót instalacyjno-budowlanych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykazu nieruchomości należących do Gminy Lublin zagrożonych zwrotami

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania miejsca postojowego dla samochodów obsługujących stację roweru miejskiego i plac zabaw w pasie drogowym ulicy W. Z. Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania punktu monitoringu miejskiego na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania remontu nawierzchni ulicy Zorza

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania remontu prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania zestawienia dróg posiadających dokumentację projektową

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyrażenia zgody na odbiór nieczystości

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaawansowania prac projektowych drogi gminnej w obszarze ul. Wapowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zadrzewienia doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakresu i terminu przebudowy ul. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu mieszkańców ulic Ziołowej i Zagajnikowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia dojścia mieszkańcom ulic: Zagajnikowej i Ziołowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości przestrzeni do zabaw dla dzieci wokół tworzonego przedszkola publicznego przy ulicy Woronieckiego oraz określenia formy przygotowania posiłków

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Inżynierskiej i Smoluchowskiego

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe