Informacje ogólne

Radny miasta Lublin

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 01.09.1980, Lublin
Miejsce pracy: Radny Rady Miasta Lublin

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 1 002

Dyżur radnego:
20-950 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Kontakt:
piotr.popiel@lublin.eu
696 330 065

Biografia

Rekordy 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
16.11.2014 – 28.06.2018
Komisja ds. Statutów Jednostek Pomocniczych, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Inwentaryzacyjna źródło
od 16.11.2014
Prawo i Sprawiedliwość źródło
od 16.11.2014
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
1230
Nieobecność
1

Oddane głosy

Za
902
Przeciw
140
Wstrzymał się
149
Głos nieoddany
39
Nieobecny
1
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1231 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1237 — w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na rok 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę ul. Narcyzowej i Nasturcjowej w Lublinie Uchwalono
2. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1236 — w sprawie przebudowy drogi i rewitalizacji terenów wzdłuż ulic Kalinowszczyzna, Białkowska Góra, Sienna, Niska i Tatarska Uchwalono
3. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1235 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Zaloguj się w naturę" Uchwalono
4. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1234 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Włącz mnie" Uchwalono
5. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1233 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę — integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym" Uchwalono
6. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1232 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Kreacja i Motywacja" Uchwalono
7. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1231 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Pokochaj życie — działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju" Uchwalono
8. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1230 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „W drodze do rozwoju” Uchwalono
9. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1229 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Współpracujące szkolne drużyny — zwycięska przyszłość" Uchwalono
10. Sesja nr 47 z dnia
2018-09-06
Uchwała nr 1228 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny" Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Ostatnia aktywność

interpelacja

Interpelacja w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy bloku energetycznego opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości zmiany trasy linii autobusowej nr 8

interpelacja

Interpelacja w sprawie problemów Gimnazjum nr 9 im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku Woronieckiego 11

interpelacja

Interpelacja w sprawie wycinki drzew przy ulicy Medialionów 14

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przy ulicy Wyżynnej 16

interpelacja

Interpelacja w sprawie jakości udzielonej odpowiedzi na interpelację z dnia 17 lutego2016 r. w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą mpzp miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku

interpelacja

Interpelacja w sprawie nawożenia ziemi na działkę nr 26/2, arkusz 6, obręb 20

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb 49

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji projektu „M-47 Miejsca parkingowe dla Wrotkowa”

interpelacja

Interpelacja w sprawie nabycia dzialki nr 56, arkusz 29, obręb 43

interpelacja

Interpelacja w sprwaie problemów mieszkańców nieruchomości Samsonowicza 65

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępowań zwrotnych działki miejskiej nr 95/6, arkusz 7, obręb 43

interpelacja

Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112

interpelacja

Interpelacja w sprawie stanu własności nieruchomości przy ul. Nałkowskich 114

interpelacja

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w pobliżu nieruchomości położonych przy ulicy Krężnickiej 124-126

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji projektu budżetu obywatelskiego M-149 „Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta”

interpelacja

Interpelacja w sprawie prac przygotowawczych do budowy siłowni napowietrznej przy ul. Nałkowskich 246 i 248

interpelacja

Interpelacja w sprawie dalszego funkcjonowania placu zabaw przy ulicy Nałkowskich 248

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy spopielarni zwłok przy ulicy Głuskiej 254 w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie negatywnego oddziaływania budowy drogi „przedłużenia Dywizjonu 303” na pobliskie nieruchomości

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania zatoki autobusowej i montażu wiaty przy przystanku nr 4612 (Wapowskiego) na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie akcji zwalczania komarów na wybranych terenach doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska w południowej części dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą m.p.z.p. miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku

interpelacja

Interpelacja w sprawie aktualnie przeprowadzanych eksmisji mieszkańców z udziałem firmy MASTA Sp. z o.o.

interpelacja

Interpelacja w sprawie badania natężenia ruchu na ulicy Eugeniusza Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie blokowania chodnika na ulicy Okopowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy drogi Emilii i Karola Wojtyłów

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy drogi Tadeusza Boya-Żeleńskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy dróg: S. Sierpińskiego, A. Świętochowskiego, G. Daniłowskiego oraz I. Czartoryskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy elektrowni wodnej na rzece Bystrzycy i wpływu piętrzenia wody na pobliskie tereny

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy krematorium na terenie dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy miejsc parkingowych na terenie dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy miejsc parkingowych w pasie drogowym ulic: Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Kosmonautów

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy przedłużenia ul. Garbarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy "starej części" ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Diamentowej – Wrotkowskiej i Diamentowej – Krochmalnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Aleksandra Gierymskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Bernarda Wapowskiego i określenia charakteru ulicy Franciszka Uhorczaka

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Tęczowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Wacława Gralewskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji położonych na nieruchomościach w okolicach ulicy Władysława Olechnowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dofinansowania budowy street workout parku w dolinie rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie dojścia do ulicy Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dokończenia montażu piłkochwytów w pobliżu boiska do piłki nożnej przy ulicy Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie doposażenia miejskiego placu zabaw zlokalizowanego w okolicach osiedla Słoneczny Dom

interpelacja

Interpelacja w sprawie doposażenia placu zabaw przy ulicy Skrzynickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostępności do miejsc przedszkolnych na terenie dzielnicy Dziesiąta

interpelacja

Interpelacja w sprawie dostępności dzieci i młodzieży zrzeszonej w UKS LTH Lublin do wybranych obiektów sportowych

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Kośminek

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie

interpelacja

Interpelacja w sprawie działań remontowo-inwestycyjnych na terenie Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie funkcjonowania sortowni odpadów przy ulicy Ciepłowniczej

interpelacja

Interpelacja w sprawie jakości map przekazywanych na potrzeby prac radnych

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji myjni samochodowej przy ulicy Ignacego Domeyki

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji skweru i miejskiego placu zabaw na terenie „Zielonego Osiedla

interpelacja

Interpelacja w sprawie lokalizacji wypożyczalni roweru miejskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ignacego Domeyki

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu barier energochłonnych w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Diamentowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie montażu piłkochwytów w pobliżu boiska do piłki nożnej przy ulicy Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy Drodze Męczenników Majdanka

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości wykonania chodnika wzdłuż ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości wykonania ekspertyzy hydrologicznej dla wybranego rejonu doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości zabudowy terenów zachodniego brzegu Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie możliwości zagospodarowania określonych terenów południowej części dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie myjni samochodowej przy ulicy Ignacego Domeyki

interpelacja

Interpelacja w sprawie nazewnictwa nowych osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości związanej z ujęciem we wnioskach taryfowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. kosztów reprezentacji i reklamy

interpelacja

Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych na ulicach: S. Sierpińskiego, A. Świętochowskiego, G. Daniłowskiego oraz I. Czartoryskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych przy realizacji budowy dróg: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie odśnieżania i poprawy stanu nawierzchni ulicy Makowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie określenia harmonogramu prac przebudowy skrzyżowania ulicy Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną

interpelacja

Interpelacja w sprawie opracowania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Diamentowa, Zemborzycka, Franciszka Uhorczaka i Jana Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy ulicy J. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie opracowania stałej organizacji ruchu na ul. W. Z. Nałkowskich celem umożliwienia prawidłowej obsługi stacji roweru miejskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie organizacji ruchu podczas przebudowy ulicy Abramowickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oszacowania kosztów budowy ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oszacowania planowanej liczby ludności zamieszkałej w południowej części dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia określonych miejsc na terenie Lublina

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Suchej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Zorza

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic Rąblowskiej i Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie oświetlenia wybranego odcinka ulicy Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie planowanego układu komunikacyjnego w pobliżu ulicy Ludwika Zamenhofa

interpelacja

Interpelacja w sprawie planów przedłużenia ul. Smoluchowskiego do ul. Makowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Wyzwolenia

interpelacja

Interpelacja w sprawie poprawy stanu nawierzchni ulicy Zagajnikowej i dojścia do przystanków autobusowych przy ulicy Krężnickiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępowań o zwrot nieruchomości i toru rowerowego przy ulicy Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie postępowań o zwrot nieruchomości w południowo-wschodnich dzielnicach miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie prac porządkowych na ulicy Władysława Olechnowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie proponowanych rozwiązań planistycznych na terenie dzielnicy Głusk

interpelacja

Interpelacja w sprawie propozycji zmian cennika biletów komunikacji miejskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy chodników przylegających do ulicy Nałkowskich celem eliminacji barier architektonicznych

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy mostu na rzece Czerniejówce i ulicy Pawiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Choiny

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Droga Męczenników Majdanka

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Eugeniusza Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Jana Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy W. Z. Nałkowskich (odcinek E. Romera – Żeglarska)

interpelacja

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Zorza

interpelacja

Interpelacja w sprawie przekazania aktualnej wersji projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Eugeniusza Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie przekazania opracowania układu komunikacyjnego zaproponowanego przez Firmę TransEko

interpelacja

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulicy Jana Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie przesunięcia słupa trakcji trolejbusowej w pobliżu skrzyżowania ulicy Diamentowej z ulicą Wrotkowską

interpelacja

Interpelacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VII dla terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie realizacji budowy ulicy Jacka Woronieckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu alejek w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu alejek w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego i odnowienia pasów rowerowych na ulicy Kazimierza Bryńskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Świętochowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Jana Samsonowicza i zakresu opracowania dokumentacji projektowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie remontu wybranego odcinka ulicy Żeglarskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie rozbudowy i modernizacji drobnej infrastruktury sportowej na terenie dzielnicy Wrotków i Zemborzyce

interpelacja

Interpelacja w sprawie udrożnienia rowu melioracyjnego w okolicach ulic Rąblowskiej i Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych pracach nad mpzp miasta Lublin – część VIG (południowo-zachodnia) Głusk-Abramowice

interpelacja

Interpelacja w sprawie umiejscowienia ciągu pieszo-rowerowego w dolinie rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie uporządkowania doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie uprzątnięcia pasa drogowego przyszłej ulicy Franciszka Uhorczaka

interpelacja

Interpelacja w sprawie uruchomienia toru rowerowego przy ulicy Janowskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie usunięcia znaku zakazu postoju przy ulicy Henryka Wolińskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie utrzymania należytej czystości ulicy Juliusza Słowackiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie utrzymania w należytej czystości chodnika wzdłuż ulicy Wapowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi Aleksandra Świętochowskiego destruktem bitumicznym

interpelacja

Interpelacja w sprawie utworzenia Biura Obsługi Mieszkańców na terenie dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie uwag do projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Eugeniusza Romera

interpelacja

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wsparcia działalności Lubelskiego Klubu Morsów

interpelacja

Interpelacja w sprawie wybudowania placu zabaw na terenie dzielnicy Wrotków

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyjaśnienia sytuacji powstania u zbiegu ul. Janowskiej i Rąblowskiej bazy kontenerowej, utwardzonej nawierzchni terenu tłuczniem budowlanym i prowadzeniem robót instalacyjno-budowlanych

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykazu nieruchomości należących do Gminy Lublin zagrożonych zwrotami

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Parczewskiej

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania miejsca postojowego dla samochodów obsługujących stację roweru miejskiego i plac zabaw w pasie drogowym ulicy W. Z. Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania punktu monitoringu miejskiego na ulicy Nałkowskich

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania remontu nawierzchni ulicy Zorza

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania remontu prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykonania zestawienia dróg posiadających dokumentację projektową

interpelacja

Interpelacja w sprawie wykoszenia ciągu pieszego będącego połączeniem ul. Koło i bulwaru nad rzeką Bystrzycą

interpelacja

Interpelacja w sprawie wyrażenia zgody na odbiór nieczystości

interpelacja

Interpelacja w sprawie zaawansowania prac projektowych drogi gminnej w obszarze ul. Wapowskiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zadrzewienia doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakazu zatrzymywania się pojazdów na ulicy Kunickiego

interpelacja

Interpelacja w sprawie zakresu i terminu przebudowy ul. Samsonowicza

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu mieszkańców ulic Ziołowej i Zagajnikowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia dojścia mieszkańcom ulic: Zagajnikowej i Ziołowej

interpelacja

Interpelacja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości przestrzeni do zabaw dla dzieci wokół tworzonego przedszkola publicznego przy ulicy Woronieckiego oraz określenia formy przygotowania posiłków

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany systemu głosowania na potrzeby obrad Rady Miasta Lublin

interpelacja

Interpelacja w sprawie zmiany tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Inżynierskiej i Smoluchowskiego

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe