Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 823 — w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin …Lublin W sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
2. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 444 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych …kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych inwestycja inwestycje
inwestycje
3. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 836 — w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin …Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii […] pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin W sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii […] będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi inwestycje komunikacja miejska współpraca regionalna
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 884 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka Casino) …Casino) W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka Casino) inwestycje
inwestycje
5. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 855 — w sprawie nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych …października 2017 r. w sprawie nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych W sprawie nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych […] inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
inwestycje nieruchomości
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 189 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro — Park Mielec w Lublinie …r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie podatki nieruchomości […] inwestycja podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje
inwestycje nieruchomości podatki
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 200 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych …czerwca 2015 r. w sprawie nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 94 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej …lutego 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 882 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (spółka ZPR) …W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (spółka ZPR) inwestycje
inwestycje
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 139 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania …wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania inwestycja ulica inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji położonych na nieruchomościach w okolicach ulicy Władysława Olechnowicza
…Interpelacja w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji położonych na nieruchomościach w okolicach ulicy Władysława Olechnowicza…
2.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie terenów na inwestycje w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus”
…Interpelacja w sprawie terenów na inwestycje w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus…
3.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
…Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie koordynacji działań projektowych inwestycji Dworzec Metropolitalny i Dworzec Kolejowy w Lublinie
…Interpelacja w sprawie koordynacji działań projektowych inwestycji Dworzec Metropolitalny i Dworzec Kolejowy w Lublinie…
5.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a
…Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a…
6.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na realizację inwestycji polegającej na remoncie ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wiaduktu przy ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z aleją Kraśnicką, łącznie z remontem kładki dla pieszych
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na realizację inwestycji polegającej na remoncie ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wiaduktu przy ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z aleją Kraśnicką, łącznie z…
7.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowy przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja krytej pływalni
…Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowy przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja krytej pływalni…
8.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie domniemanej inwestycji deweloperskiej na ulicy Bema
…Interpelacja w sprawie domniemanej inwestycji deweloperskiej na ulicy Bema…
9.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Elektrycznej i Startowej
…Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Elektrycznej i Startowej…
10.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie prośby o dofinansowanie inwestycji w MSP „Paderewski”
…Interpelacja w sprawie prośby o dofinansowanie inwestycji w MSP „Paderewski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników