Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 109 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją …ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 189 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro — Park Mielec w Lublinie …r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie podatki nieruchomości […] inwestycja podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje
inwestycje nieruchomości podatki
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 200 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych …czerwca 2015 r. w sprawie nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 969 — w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2018-2023” …i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2018-2023” inwestycje woda i ścieki…
inwestycje woda i ścieki
5. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 778 — w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Lublin …sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Lublin inwestycje
inwestycje
6. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 823 — w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin …Lublin W sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 77 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2017 na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu …i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu budżet sport budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport…
budżet sport
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 139 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania …wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania inwestycja ulica inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 196 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach dotacji celowej na wsparcie zadań Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych …lata 2015-2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach dotacji celowej na wsparcie zadań Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych budżet inwestycja budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu inwestycje
budżet inwestycje
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 94 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej …lutego 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie wycinki drzew prowadzonej przy realizacji inwestycji rozbudowy ul. Choiny na odcinku od ul. Zelwerowicza do granic Miasta Lublina
…Interpelacja w sprawie wycinki drzew prowadzonej przy realizacji inwestycji rozbudowy ul. Choiny na odcinku od ul. Zelwerowicza do granic Miasta Lublina…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie koordynacji działań projektowych inwestycji Dworzec Metropolitalny i Dworzec Kolejowy w Lublinie
…Interpelacja w sprawie koordynacji działań projektowych inwestycji Dworzec Metropolitalny i Dworzec Kolejowy w Lublinie…
3.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
…Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego…
4.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie kompensacji wynikającej z wycinki drzew związanej z inwestycją „Konwersja paliwa na biomasę kotłów wodnych WP-70 Nr 2 i WP-120 w Megatem EC-Lublin”
…Interpelacja w sprawie kompensacji wynikającej z wycinki drzew związanej z inwestycją „Konwersja paliwa na biomasę kotłów wodnych WP-70 Nr 2 i WP-120 w Megatem EC-Lublin…
5.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie inwestycji budowlanej na ulicy Beliniaków
…Interpelacja w sprawie inwestycji budowlanej na ulicy Beliniaków…
6.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie terenów na inwestycje w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus”
…Interpelacja w sprawie terenów na inwestycje w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia terenu i środków w rejonie ulicy Baśniowej na planowaną inwestycję rekreacyjno-sportową
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia terenu i środków w rejonie ulicy Baśniowej na planowaną inwestycję rekreacyjno-sportową…
8.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowy przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja krytej pływalni
…Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowy przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja krytej pływalni…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie prośby o dofinansowanie inwestycji w MSP „Paderewski”
…Interpelacja w sprawie prośby o dofinansowanie inwestycji w MSP „Paderewski…
10.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji – budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą
…Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji – budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników