Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 778 — w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Lublin …sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Lublin inwestycje
inwestycje
2. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 823 — w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin …Lublin W sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 140 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 …postaci budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 inwestycja oświata sport inwestycje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
inwestycje oświata sport
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 884 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka Casino) …Casino) W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka Casino) inwestycje
inwestycje
5. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 836 — w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin …Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii […] pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin W sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii […] będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi inwestycje komunikacja miejska współpraca regionalna
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 69 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lublin do współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lublin, a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego …stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lublin do współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lublin, a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego inwestycja […] inwestycje
inwestycje
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 870 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 …ul. Grodzkiej 30 W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 inwestycje
inwestycje
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 108 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro — Park Mielec w Lublinie …r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie podatki nieruchomości…
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 806 — w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie …Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje
finanse inwestycje
10. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 444 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych …kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych inwestycja inwestycje
inwestycje
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji – budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą
…Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji – budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą…
2.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na realizację inwestycji polegającej na remoncie ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wiaduktu przy ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z aleją Kraśnicką, łącznie z remontem kładki dla pieszych
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na realizację inwestycji polegającej na remoncie ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wiaduktu przy ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z aleją Kraśnicką, łącznie z…
3.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a
…Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a…
4.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Startowej oraz Elektrycznej
…Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Startowej oraz Elektrycznej…
5.
Marta Wcisło
Interpelacja (ponowna) w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji drogowej ul. Kalinowszczyzna w Lublinie
…Interpelacja (ponowna) w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji drogowej ul. Kalinowszczyzna w Lublinie…
6.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Startowej i Elektrycznej
…Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Startowej i Elektrycznej…
7.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
…Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego…
8.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a
…Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a…
9.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowy przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja krytej pływalni
…Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowy przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja krytej pływalni…
10.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie inwestycji budowlanej na ulicy Beliniaków
…Interpelacja w sprawie inwestycji budowlanej na ulicy Beliniaków…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników