Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 189 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro — Park Mielec w Lublinie …zmieniająca uchwałę nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na […] terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie podatki nieruchomości inwestycja podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje…
inwestycje nieruchomości podatki
2. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 767 — w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Gminy Lublin …publicznej w zakresie stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Gminy Lublin podatki
podatki
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 109 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją …zmieniająca uchwałę nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc […] pracy związanych z nową inwestycją podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
4. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 570 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok …nr 570/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 108 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro — Park Mielec w Lublinie …Uchwała nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie […] Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 101 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową …Uchwała nr 101/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową podatki sport […] podatki sport…
podatki sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników