Wyniki wyszukiwania dla tagu: seniorzy

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 839 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2017 i 2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem” …Together/Żyć razem” finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski projekty unijne…
finanse partycypacja projekty unijne
2. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 699 — w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie …sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie W sprawie zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie seniorzy
seniorzy
3. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 706 — w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic …na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
4. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 873 — w sprawie powołania Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych …ds. Statutów Jednostek Pomocniczych W sprawie powołania Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 704 — w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów …osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Rury do czasu wyboru tych organów partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 135 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 1226/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 …o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 722 — w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin …W sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 68 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu …Uchwała nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w…
radni
9. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 874 — w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych …Statutów Jednostek Pomocniczych W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników