Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 585 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie …Uchwała nr 585/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 719 — w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców …powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
kultura nieruchomości
3. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 840 — w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 …nr 840/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 […] W sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia skargi…
kultura skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie filii Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice w dzielnicy Kośminek
…Interpelacja w sprawie filii Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice w dzielnicy Kośminek…
2.
Sylwester Tułajew
Interpelacja w sprawie promocji wydarzenia pod nazwą "LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Film Festival" w miejskiej instytucji kultury — Centrum Kultury w Lublinie
…Interpelacja w sprawie promocji wydarzenia pod nazwą "LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Film Festival" w miejskiej instytucji kultury - Centrum Kultury w Lublinie…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
…Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie
…Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie…
5.
Piotr Gawryszczak
Interpelacja w sprawie działalności Centrum Kultury w Lublinie
…Interpelacja w sprawie działalności Centrum Kultury w Lublinie…
6.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie wycofania z repertuaru Centrum Kultury w Lublinie wydarzenia pt. LGBT Film Festival
…Interpelacja w sprawie wycofania z repertuaru Centrum Kultury w Lublinie wydarzenia pt. LGBT Film Festival…
7.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w osiedlu "Maki" przy ul. Olchowej 8
…Interpelacja w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w osiedlu "Maki" przy ul. Olchowej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników