Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 719 — w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców …powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
kultura nieruchomości
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 585 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie …Uchwała nr 585/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 840 — w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 …nr 840/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 […] W sprawie skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia skargi…
kultura skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania […] podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu i wykorzystania obiektów sportowych i przedkładanie Radzie wniosków w tych sprawach. Współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach: a) inwentaryzacji i komunalizacji obiektów sportowych…
2. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków …Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu kultury, ochrony zabytków 2014-12-03 17:30 18:43 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków […] Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2014.12.22 2015-01-28 17:30 18:14 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.01.28 2015-02-25 17:30 18:14 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków […] Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.03.09 2015-03-11 17:30 19:03 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2015.03.11 2015-03-25 17:30 17:50 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków…
3. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków …Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu kultury, ochrony zabytków w szczególności: tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich placówek kulturalno–artystycznych; nazewnictwa ulic, placów publicznych oraz […] w tym pozarządowymi) oraz społecznym ruchem kulturalnym, prowadzącymi na terenie Miasta Lublin działalność kulturalną, artystyczną i upowszechniania kultury. Inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta w Lublinie. Analizowanie działalności…
4. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania […] podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu i wykorzystania obiektów sportowych i przedkładanie Radzie wniosków w tych sprawach. Współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach: a) inwentaryzacji i komunalizacji obiektów sportowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w osiedlu "Maki" przy ul. Olchowej 8
…Interpelacja w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w osiedlu "Maki" przy ul. Olchowej…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie
…Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji w Pracowniach Kultury Maki
…Interpelacja w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji w Pracowniach Kultury Maki…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie
…Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie…
5.
Piotr Gawryszczak
Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie
…Interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta Lublin w związku z wynikami kontroli w Centrum Kultury w Lublinie…
6.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie demontażu budki portiera przy Domu Kultury Kolejarza
…Interpelacja w sprawie demontażu budki portiera przy Domu Kultury Kolejarza…
7.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową obiektu wielofunkcyjnego przy ulicy Berylowej, w skład którego wejdą: szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury
…prac związanych z budową obiektu wielofunkcyjnego przy ulicy Berylowej, w skład którego wejdą: szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury
8.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
…Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków…
9.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie rozbudowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”
…Interpelacja w sprawie rozbudowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin…
10.
Sylwester Tułajew
Interpelacja w sprawie promocji wydarzenia pod nazwą "LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Film Festival" w miejskiej instytucji kultury — Centrum Kultury w Lublinie
…Interpelacja w sprawie promocji wydarzenia pod nazwą "LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Film Festival" w miejskiej instytucji kultury - Centrum Kultury w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników