Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 721 — w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie W sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie transport komunikacja miejska
komunikacja miejska transport
2. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 765 — w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Lublin projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce) …sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje komunikacja miejska
finanse komunikacja miejska
3. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 836 — w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin …dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin W […] dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin drogi […] ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne inwestycje…
drogi inwestycje komunikacja miejska współpraca regionalna
4. Sesja nr 34 z dnia
2017-11-10
Uchwała nr 877 — w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie komunikacja miejska
komunikacja miejska
5. Sesja nr 5/2019 z dnia
2019-03-28
Uchwała nr 198 — w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jabłonna celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze …Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jabłonna celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jabłonna celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze […] komunikacja miejska komunikacja miejska
komunikacja miejska
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 30
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zainstalowania przez Zarząd Transportu Miejskiego gniazd do ładowania smartfonów na najbardziej uczęszczanych przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zainstalowania przez Zarząd Transportu Miejskiego gniazd do ładowania smartfonów na najbardziej uczęszczanych przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu komunikacji miejskiej w związku z przedłużeniem deptaka
…Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu komunikacji miejskiej w związku z przedłużeniem deptaka…
3.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie zmiany trasy autobusu komunikacji miejskiej linii nr 19
…Interpelacja w sprawie zmiany trasy autobusu komunikacji miejskiej linii nr…
4.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie bezpośredniego dojazdu komunikacją miejską mieszkańców rejonu ul. Janowskiej do Wrotkowa
…Interpelacja w sprawie bezpośredniego dojazdu komunikacją miejską mieszkańców rejonu ul. Janowskiej do Wrotkowa…
5.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie budowy odcinka chodnika wzdłuż remontowanej ul. Krężnickiej od ul. Zagajnikowej do przystanku komunikacji miejskiej przy OW „Marina”
…Interpelacja w sprawie budowy odcinka chodnika wzdłuż remontowanej ul. Krężnickiej od ul. Zagajnikowej do przystanku komunikacji miejskiej przy OW „Marina…
6.
Zbigniew Ławniczak
Interpelacja w sprawie rozważenia decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej, w związku z utrzymującym się wysokim stopniem zanieczyszczenia powietrza, w okresie wysokich stężeń substancji szkodliwych w powietrzu
…Interpelacja w sprawie rozważenia decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej, w związku z utrzymującym się wysokim stopniem zanieczyszczenia powietrza, w okresie wysokich stężeń substancji szkodliwych w powietrzu…
7.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie planowanych podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej
…Interpelacja w sprawie planowanych podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej
8.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie informacji na temat zmian w zakresie nocnych połączeń w komunikacji miejskiej
…Interpelacja w sprawie informacji na temat zmian w zakresie nocnych połączeń w komunikacji miejskiej
9.
Mieczysław Ryba
Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla działaczy opozycji antykomunistycznej
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla działaczy opozycji antykomunistycznej…
10.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie przywrócenia dojazdu komunikacją miejską do Ośrodka Wypoczynkowego „Dąbrowa” oraz Ogródków Działkowych „Dąbrowa: przy ulicy Osmolickiej
…Interpelacja w sprawie przywrócenia dojazdu komunikacją miejską do Ośrodka Wypoczynkowego „Dąbrowa” oraz Ogródków Działkowych „Dąbrowa: przy ulicy Osmolickiej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników