Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 27
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 61 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie …dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] niepełnosprawni
niepełnosprawni oświata
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 62 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie …Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oświata niepełnosprawni niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
niepełnosprawni oświata
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 97 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie, nadania statutu oraz włączenia jej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie …w Lublinie, nadania statutu oraz włączenia jej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oświata niepełnosprawni niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
niepełnosprawni oświata
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 124 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie …dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] niepełnosprawni
niepełnosprawni oświata
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 125 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie …Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oświata niepełnosprawni niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
niepełnosprawni oświata
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 132 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2015 roku …z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście […] Lublin w 2015 roku niepełnosprawni niepełnosprawni
niepełnosprawni
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 165 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …Specjalnej dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja […] stypendia dla uczniów niepełnosprawni
niepełnosprawni oświata
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 166 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów niepełnosprawni
niepełnosprawni oświata
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 255 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 132/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2015 roku …z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście […] Lublin w 2015 roku niepełnosprawni niepełnosprawni
niepełnosprawni
10. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 456 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2016 roku …z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście […] Lublin w 2016 roku niepełnosprawni niepełnosprawni
niepełnosprawni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych
…Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych
2.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie funkcjonowania filii DDK Bronowice w dzielnicy Kośminek (zwiększenie dostępności budynku przy ul. Olchowej 8 dla osób starszych i niepełnosprawnych)
…filii DDK Bronowice w dzielnicy Kośminek (zwiększenie dostępności budynku przy ul. Olchowej 8 dla osób starszych i niepełnosprawnych
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie spełnienia standardów europejskich wobec osób niepełnosprawnych na odcinku starego deptaka i przy planowanym przedłużeniu deptaka
…Interpelacja w sprawie spełnienia standardów europejskich wobec osób niepełnosprawnych na odcinku starego deptaka i przy planowanym przedłużeniu deptaka…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych
…Interpelacja w sprawie dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych
5.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie…
6.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ignacego Domeyki
…Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ignacego Domeyki…
7.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie zakupu platformy schodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców bloku przy ul. Wł. Jagiełły 20 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zakupu platformy schodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców bloku przy ul. Wł. Jagiełły 20 w Lublinie…
8.
Bartosz Margul
Interpelacja w sprawie przystosowania dla osób niepełnosprawnych jednego stanowiska do gry w szachy na Placu Litewskim
…Interpelacja w sprawie przystosowania dla osób niepełnosprawnych jednego stanowiska do gry w szachy na Placu Litewskim…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie osób niepełnosprawnych, zaawansowanych wiekowo i ich problemów z komunikacją miejską
…Interpelacja w sprawie osób niepełnosprawnych, zaawansowanych wiekowo i ich problemów z komunikacją miejską…
10.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie wykonania zatoki parkingowej dla pojazdów obsługi medycznej, technicznej i społecznej zabezpieczającej seniorów i osoby niepełnosprawne zamieszkałe w bloku przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wykonania zatoki parkingowej dla pojazdów obsługi medycznej, technicznej i społecznej zabezpieczającej seniorów i osoby niepełnosprawne zamieszkałe w bloku przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników