Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 379
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 22 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 11 w Lublinie …najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 11 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 23 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 18 w Lublinie …trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 18 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 24 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie …najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 25 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie …trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 26 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Lublinie przy ul. Kurantowej 5 i al. Warszawskiej 94 …Uchwała nr 26/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Lublinie przy ul. Kurantowej 5 i al. Warszawskiej 94 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 34 — w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin …nr 34/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości
nieruchomości
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 35 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 50 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy al. Kraśnickiej 122 stanowiącej własność INTERBUD — LUBLIN S.A. w Lublinie …stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy al. Kraśnickiej 122 stanowiącej własność INTERBUD - LUBLIN S.A. w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 51 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 15 {ul. Tramecourta 4} …Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 15 {ul. Tramecourta 4} nieruchomości nieruchomości głównie…
nieruchomości
10. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 52 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd …stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych […] Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …Komisja Gospodarki Komunalnej Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia…
3. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych […] Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 39
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
2.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112
…Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie
…Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych
…Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych…
5.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5
…Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej…
6.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie
…Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie…
7.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 53
…Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową
…w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie pisma Pana T------ S----------- z dnia 8 maja 2018 roku dotyczącego stawek podatkowych od nieruchomości
…Interpelacja w sprawie pisma Pana T------ S----------- z dnia 8 maja 2018 roku dotyczącego stawek podatkowych od nieruchomości
10.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o numerach 15/1 i 15/5 przy ul. Kustronia w Lublinie ze spółdzielnią „Motor”
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o numerach 15/1 i 15/5 przy ul. Kustronia w Lublinie ze spółdzielnią „Motor…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników