Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 93 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia przed sądem powszechnym ugody pomiędzy Gminą Lublin a Archidiecezją Lubelską dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Morwowej w Lublinie …Uchwała nr 93/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia przed sądem powszechnym ugody pomiędzy Gminą Lublin a Archidiecezją Lubelską dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Morwowej w Lublinie nieruchomości nieruchomości…
nieruchomości
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 587 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019, które pozostawia się bez dalszego biegu …Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019, które pozostawia się bez dalszego biegu sąd
sąd
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 588 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 …Uchwała nr 588/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 sąd
sąd
4. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 676 — w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Zarządzenia zastępczego Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 roku stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka …Uchwała nr 676/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Zarządzenia zastępczego Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 roku stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Lublin Pana […] Krzysztofa Żuka W sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Zarządzenia zastępczego Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 roku stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka sąd skargi…
sąd skargi
5. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 875 — w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego …Uchwała nr 875/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego W sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego sąd
sąd
6. Sesja nr 5/2019 z dnia
2019-03-28
Uchwała nr 144 — w sprawie odwołania Pani Joanny Pawłowicz z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie …Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie odwołania Pani Joanny Pawłowicz z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie odwołania Pani Joanny Pawłowicz z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie Sąd […] sąd
sąd
7. Sesja nr 5/2019 z dnia
2019-03-28
Uchwała nr 145 — w sprawie odwołania Pana Bogusława Romaniuka z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie …Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie odwołania Pana Bogusława Romaniuka z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie odwołania Pana Bogusława Romaniuka z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin […] Zachód w Lublinie Sąd sąd
sąd
8. Sesja nr 7/2019 z dnia
2019-05-30
Uchwała nr 236 — w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych …sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych sąd sąd
sąd
9. Sesja nr Sesja 9/2019 z dnia
2019-09-05
Uchwała nr 312 — w sprawie odwołania Pani Ewy Kusznierowskiej z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie …Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie odwołania Pani Ewy Kusznierowskiej z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie odwołania Pani Ewy Kusznierowskiej z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin […] Zachód w Lublinie 312 sąd sąd
sąd
10. Sesja nr 21/2020 z dnia
2020-09-03
Uchwała nr 667 — w sprawie odwołania Pani Joanny Stasiak z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie …Miasta Lublin z dnia 3 września 2020 r. w sprawie odwołania Pani Joanny Stasiak z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie odwołania Pani Joanny Stasiak z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin […] Zachód w Lublinie sąd sąd
sąd
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników