Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 121 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie …drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie sprzedaż nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 156 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 12/14 wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Franciszki Arnsztajnowej na rzecz KEMEA Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie …12/14 wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Franciszki Arnsztajnowej na rzecz KEMEA Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie sprzedaż nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 245 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Rotor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie położonych w pobliżu ul. Generała Stanisława Skalskiego i ul. Generała Witolda Urbanowicza w Lublinie …września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Rotor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie położonych w pobliżu ul. Generała Stanisława Skalskiego i…
nieruchomości
4. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 432 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości Gminy Lublin położonych w Gminie Wólka oraz w Gminie Mełgiew na rzecz Portu Lotniczego Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie …własności nieruchomości Gminy Lublin położonych w Gminie Wólka oraz w Gminie Mełgiew na rzecz Portu Lotniczego Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 734 — w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Lublin jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i objęcia w niej udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym …Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Lublin jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i objęcia w niej udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym W sprawie […] utworzenia przez Gminę Miasto Lublin jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i objęcia w niej udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym spółki
spółki
6. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 806 — w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie …z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie W sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w […] podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie inwestycje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse inwestycje
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 882 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (spółka ZPR) …r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (spółka ZPR) W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (spółka ZPR…
inwestycje
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 883 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka ZPR) …listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka ZPR) W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka ZPR…
inwestycje
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 884 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka Casino) …listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka Casino) W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (spółka Casino…
inwestycje
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 971 — w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie …Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie W sprawie wyrażenia zgody […] na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie spółki finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse spółki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Breś
Interpelacja w sprawie aktualnych zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych poszczególnych spółek prawa handlowego, w których współudziałowcem jest Gmina Lublin
…Interpelacja w sprawie aktualnych zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych poszczególnych spółek prawa handlowego, w których współudziałowcem jest Gmina Lublin…
2.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin oraz jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach handlowych, których udziałowcem bądź akcjonariuszem jest gmina Lublin
…Interpelacja w sprawie osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin oraz jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach handlowych, których udziałowcem bądź akcjonariuszem jest gmina Lublin…
3.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie klubu piłkarskiego i spółki Motor Lublin
…Interpelacja w sprawie klubu piłkarskiego i spółki Motor Lublin…
4.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie wydatków lubelskich spółek komunalnych na reklamę
…Interpelacja w sprawie wydatków lubelskich spółek komunalnych na reklamę…
5.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie uzasadnienia możliwości sfinansowania dodatkowych zadań przyjętych do budżetu na 2018 r. i sfinansowania ich poprzez zwiększenia wpłat z zysków spółek miejskich oraz skutków tych zmian
…sfinansowania dodatkowych zadań przyjętych do budżetu na 2018 r. i sfinansowania ich poprzez zwiększenia wpłat z zysków spółek miejskich oraz skutków tych zmian…
6.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie ujawnienia opinii publicznej danych o finansach spółek miejskich, przez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie ujawnienia opinii publicznej danych o finansach spółek miejskich, przez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin…
7.
Elżbieta Dados
Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty dopłaty do kapitału w Spółce LPGK w ramach zadań powierzonych przez Gminę Lublin
…Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty dopłaty do kapitału w Spółce LPGK w ramach zadań powierzonych przez Gminę Lublin…
8.
Magdalena Kamińska
Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty dopłaty do kapitału w Spółce LPGK w ramach zadań powierzonych przez Gminę Lublin
…Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty dopłaty do kapitału w Spółce LPGK w ramach zadań powierzonych przez Gminę Lublin…
9.
Monika Kwiatkowska
Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty dopłaty do kapitału w Spółce LPGK w ramach zadań powierzonych przez Gminę Lublin
…Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty dopłaty do kapitału w Spółce LPGK w ramach zadań powierzonych przez Gminę Lublin…
10.
Jadwiga Mach
Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty dopłaty do kapitału w Spółce LPGK w ramach zadań powierzonych przez Gminę Lublin
…Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty dopłaty do kapitału w Spółce LPGK w ramach zadań powierzonych przez Gminę Lublin…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników