Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 368 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso …uchylenia uchwały nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty opłaty
opłaty
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 90 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd …Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 684 — w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin …Uchwała nr 684/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin W sprawie określenia wysokości […] opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin alkohol…
alkohol
4. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 849 — w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …zmieniająca uchwałę nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso W sprawie zarządzenia poboru opłaty […] skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty
opłaty
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 37 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania …wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 52 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd …Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 720 — w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie W sprawie […] opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie transport…
transport
8. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 369 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …zmieniająca uchwałę nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty opłaty
opłaty
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 961 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd …Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd […] finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty
finanse opłaty
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 486 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …486/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty opłaty
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 20 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty targowej na zorganizowanych targowiskach miejskich
…Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty targowej na zorganizowanych targowiskach miejskich…
2.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Gazowej w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Gazowej w Lublinie…
3.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
4.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
5.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie drakońskich podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy
…Interpelacja w sprawie drakońskich podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy…
6.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
7.
Mieczysław Ryba
Interpelacja w sprawie zwolnienia rodzin "3 plus" z opłat za wywóz odpadów komunalnych
…Interpelacja w sprawie zwolnienia rodzin "3 plus" z opłat za wywóz odpadów komunalnych…
8.
Bartosz Margul
Interpelacja w sprawie skutków ekonomicznych proponowanych zmian w taryfach opłat za komunikację zbiorową
…Interpelacja w sprawie skutków ekonomicznych proponowanych zmian w taryfach opłat za komunikację zbiorową…
9.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
10.
Bartosz Margul
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników