Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-23
Uchwała nr 349 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 265/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej …w sprawie uchylenia uchwały nr 265/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej opłaty opłaty
opłaty
2. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 375 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin …zmiany uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin opłaty […] opłaty
opłaty
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 961 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd …Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd […] finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty
finanse opłaty
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 487 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości …nr 487/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opłaty opłaty
opłaty
5. Sesja nr 34 z dnia
2017-11-10
Uchwała nr 877 — w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie W sprawie […] zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie komunikacja miejska…
komunikacja miejska
6. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 721 — w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …Uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie […] W sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie komunikacja miejska transport…
komunikacja miejska transport
7. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 684 — w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin …Uchwała nr 684/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin W sprawie określenia wysokości […] opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin alkohol…
alkohol
8. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 854 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku …Uchwała nr 854/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia […] od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia […] pojazdu w 2018 roku opłaty parkowanie…
opłaty parkowanie
9. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 853 — w sprawie zawarcia partnerstwa w ramach wspólnej realizacji projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty — wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” …października 2017 r. w sprawie zawarcia partnerstwa w ramach wspólnej realizacji projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” W sprawie zawarcia partnerstwa w ramach wspólnej realizacji projektu […] E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
projekty unijne współpraca regionalna
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 90 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd …Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków; majątkowych przekraczających zakres zwykłego…
2. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska…
3. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska…
4. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków; majątkowych przekraczających zakres zwykłego…
5. Komisja Gospodarki Komunalnej …zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; form prowadzenia gospodarki komunalnej; z zakresu ustawy o drogach publicznych; opłaty targowej i administracji; z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym; utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Maja Zaborowska
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
2.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie obniżenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze Deptaka w sezonie 2018
…Interpelacja w sprawie obniżenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze Deptaka w sezonie…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty targowej kupców z placu targowego przy ulicy Kresowej
…Interpelacja w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty targowej kupców z placu targowego przy ulicy Kresowej…
5.
Stanisław Kieroński
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
6.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty targowej na zorganizowanych targowiskach miejskich
…Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty targowej na zorganizowanych targowiskach miejskich…
7.
Monika Kwiatkowska
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
8.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Gazowej w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Gazowej w Lublinie…
9.
Bartosz Margul
Interpelacja w sprawie skutków ekonomicznych proponowanych zmian w taryfach opłat za komunikację zbiorową
…Interpelacja w sprawie skutków ekonomicznych proponowanych zmian w taryfach opłat za komunikację zbiorową…
10.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
…sprawie zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2017 roku opłat za przejazdy transportem publicznym realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników