Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 666 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 …Uchwała nr 666/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 Uchwała nr 666/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia […] lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 48 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie …Uchwała nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie opłaty opłaty
opłaty
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 442 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej …Uchwała nr 442/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej opłaty opłaty
opłaty
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 375 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin …zmiany uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin opłaty […] opłaty
opłaty
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 720 — w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie W sprawie […] opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie transport…
transport
6. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 721 — w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …Uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie […] W sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie komunikacja miejska transport…
komunikacja miejska transport
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 487 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości …nr 487/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opłaty opłaty
opłaty
8. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 684 — w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin …Uchwała nr 684/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin W sprawie określenia wysokości […] opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin alkohol…
alkohol
9. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 52 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd …Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 205 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …Uchwała nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie opłaty opłaty
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników