Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 31 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 954 — w sprawie zmiany uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin …nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin W sprawie zmiany uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja […] r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
3. Sesja nr 2/2018 z dnia
2018-12-20
Uchwała nr 26 — w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego bezpieczeństwo bezpieczeństwo…
bezpieczeństwo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania […] komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie…
2. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia […] pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2014-12-04 14:30 15:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2014.12.04 2014-12-18 14:00 14:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego […] w dniu 2014.12.18 2015-01-26 14:00 15:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.01.26 2015-02-23 14:00 15:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu…
3. Komisja Gospodarki Komunalnej …zakresu ustawy o drogach publicznych; opłaty targowej i administracji; z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym; utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami. Analiza działalności Miasta Lublin oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki […] gospodarki komunalnej. Analiza stanu infrastruktury technicznej Miasta Lublin oraz spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Analiza stanu porządku i czystości, gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie…
4. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania […] komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie…
5. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia […] pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2018-11-26 14:00 14:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2018.11.26 2018-12-17 14:00 15:20 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego […] w dniu 2018.12.17 2019-01-28 14:00 15:10 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.01.28 2019-02-25 14:00 15:00 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Gawryszczak
Interpelacja w sprawie dokonania porządków na ulicy Lipniak
…Interpelacja w sprawie dokonania porządków na ulicy Lipniak…
2.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5
…Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej…
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących zachowania porządku na posesjach prywatnych i w pasie drogowym
…Interpelacja w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących zachowania porządku na posesjach prywatnych i w pasie drogowym…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina”
…poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina…
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie zachowania porządku i czystości
…Interpelacja w sprawie zachowania porządku i czystości…
6.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie utrzymania porządku w Miejscu Pamięci Narodowej
…Interpelacja w sprawie utrzymania porządku w Miejscu Pamięci Narodowej…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja (kolejna) w sprawie poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina”
…poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie niewypełniania obowiązku utrzymania porządku w mieście Lublinie przez odpowiednie służby
…Interpelacja w sprawie niewypełniania obowiązku utrzymania porządku w mieście Lublinie przez odpowiednie służby…
9.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku przy ul. K. Jagiellończyka
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku przy ul. K. Jagiellończyka…
10.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia wiosennych porządków na terenie wąwozu i skarpy przy ul. Kiwerskiego przy osiedlu „Trzydziestolecia” w Lublinie
…Interpelacja w sprawie przeprowadzenia wiosennych porządków na terenie wąwozu i skarpy przy ul. Kiwerskiego przy osiedlu „Trzydziestolecia” w Lublinie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników