Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 64 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 658 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin …z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin Uchwała nr […] z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin budżet uchwalenie…
budżet szkoły
2. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 678 — w sprawie zmiany siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie …tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
niepełnosprawni oświata
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 458 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 405/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów …r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 677 — w sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie …sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie W sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola…
oświata przedszkola
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 125 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie …Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów niepełnosprawni…
niepełnosprawni oświata
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 65 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie …sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 405 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów …r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 170 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 822 — w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu …z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i […] nadania jej statutu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 752 — w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin …prowadzonych przez miasto Lublin W sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność