Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 133 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 125 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie …Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów niepełnosprawni…
niepełnosprawni oświata
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 910 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie …Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 892 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie …im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 930 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 w Lublinie w Branżową Szkołę Usługową I stopnia nr 1 w Lublinie …Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 w Lublinie w Branżową Szkołę Usługową I stopnia nr 1 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 904 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie …im. Lotników Polskich w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 140 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 …budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 inwestycja oświata sport inwestycje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
inwestycje oświata sport
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 703 — w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego …ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 678 — w sprawie zmiany siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie …tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
niepełnosprawni oświata
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 886 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie …im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 378 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 …Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników