Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 133 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 61 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie …w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów niepełnosprawni…
niepełnosprawni oświata
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 886 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie …im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 43 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I przy Al. Racławickich 26 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …przy Liceum Ogólnokształcącym nr I przy Al. Racławickich 26 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet oświata sport budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
budżet oświata sport
4. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 459 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie …z Zespołem Aspergera w Lublinie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 404 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów …r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 890 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie …im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 931 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie …Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 914 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie …III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 170 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 679 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …gimnazjów do nowego ustroju szkolnego W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników