Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 133 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 460 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin …kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 935 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Lublinie …przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 378 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 …Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 906 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie …im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 224 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych działających na terenie miasta Lublin …dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych działających na terenie miasta Lublin oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 406 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie …Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 62 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie …Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów niepełnosprawni…
niepełnosprawni oświata
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 125 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie …Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów niepełnosprawni…
niepełnosprawni oświata
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 920 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie …Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 679 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …gimnazjów do nowego ustroju szkolnego W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie braku zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
…zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
2.
Bartosz Margul
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
3.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
…Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
4.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie kosztów dostosowania szkół do reformy oświaty
…Interpelacja w sprawie kosztów dostosowania szkół do reformy oświaty
5.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
6.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
…Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
7.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
8.
Jan Madejek
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
9.
Zbigniew Jurkowski
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
10.
Mateusz Zaczyński
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników