Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 64 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 679 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …gimnazjów do nowego ustroju szkolnego W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 406 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie …Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 171 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 499 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych działających na terenie miasta Lublin …dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych działających na terenie miasta Lublin oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 78 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 na realizację projektu „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” …budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 na realizację projektu „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” budżet oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 63 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie …Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 62 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie …Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów niepełnosprawni…
niepełnosprawni oświata
8. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 458 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 405/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów …r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 377 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 …Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 460 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin …kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników