Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 133 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 164 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów …r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 903 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie …Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 430 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 …Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 914 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie …III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 379 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 343/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód …dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 912 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie …przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 937 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Lublinie …przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 431 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 322/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie miasta Lublin przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż miasto Lublin …niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie miasta Lublin przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż miasto Lublin oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 220 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 87 w Lublinie przy ul. Woronieckiego 11 oraz nadania statutu …r. w sprawie założenia Przedszkola nr 87 w Lublinie przy ul. Woronieckiego 11 oraz nadania statutu oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 677 — w sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie …sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie W sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola…
oświata przedszkola
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników