Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 133 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 63 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie …Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 924 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Lublinie w Branżową Szkołę Gastronomiczną I stopnia w Lublinie …przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Lublinie w Branżową Szkołę Gastronomiczną I stopnia w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 897 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie …im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 169 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …wyłączenia XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 943 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 3 w Lublinie …Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 3 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 911 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie …Jana Paderewskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie 911 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 919 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie …im. Marii Konopnickiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 131 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów …organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 914 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie …III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 65 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie …sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jan Madejek
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
2.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
3.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
…Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
4.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
5.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie braku zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
…zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
6.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie kosztów dostosowania szkół do reformy oświaty
…Interpelacja w sprawie kosztów dostosowania szkół do reformy oświaty
7.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
8.
Mateusz Zaczyński
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
9.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
…Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
10.
Zbigniew Jurkowski
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników