Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 133 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 917 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie …w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 47 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata sport
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 729 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin …zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 406 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie …Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 30 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 752 — w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin …prowadzonych przez miasto Lublin W sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 915 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie …Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 927 — Wsprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie w Branżową Szkołę Samochodową I stopnia w Lublinie …przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie w Branżową Szkołę Samochodową I stopnia w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 458 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 405/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów …r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 912 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie …przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 405 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów …r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników