Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 83 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 760 — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej W sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 527 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 173/VII/2015 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …173/VII/2015 W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 567 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 12 — w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok …grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 79 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „B-Active! Active and Responsible European Citizenship” („Bądź Aktywny! Aktywne i odpowiedzialne obywatelstwo europejskie”) …nr 79/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „B-Active! Active and Responsible European […] Citizenship” („Bądź Aktywny! Aktywne i odpowiedzialne obywatelstwo europejskie”) budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 852 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. "YouBrand — Storytelling and Pitching for Start-ups" („Twoja Marka — prezentacja dobrych praktyk dla początkujących”) …Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups" („Twoja […] Marka - prezentacja dobrych praktyk dla początkujących”) W sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups" („Twoja Marka […] prezentacja dobrych praktyk dla początkujących”) budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 173/VII/2015 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …173/VII/2015 W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 408 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2016 na realizację projektu: „Przebudowa al. Kompozytorów Polskich w Lublinie wraz z przebudową dwóch wiaduktów” …nr 408/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2016 na realizację projektu: „Przebudowa al. Kompozytorów Polskich w Lublinie wraz z przebudową […] dwóch wiaduktów” budżet drogi budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
budżet drogi
10. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 46 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 46/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul […] Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Oświaty i Wychowania …i Wychowania Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie. 2014-12-02 15:40 17:10 Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w…
2. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena…
3. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i…
4. Komisja Rewizyjna …zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady, Rada…
5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie…
6. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2014-12-04 14:30 15:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w…
7. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie braku informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego
…Interpelacja w sprawie braku informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego…
2.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sparwie informacji o procedurze obliczania głosów do Budżetu Obywatelskiego
…Interpelacja w sparwie informacji o procedurze obliczania głosów do Budżetu Obywatelskiego…
3.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta w roku 2016 środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta w roku 2016 środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego…
4.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie realizacji projektu budżetu obywatelskiego M-149 „Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta”
…Interpelacja w sprawie realizacji projektu budżetu obywatelskiego M-149 „Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta…
5.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia…
6.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na rok 2017 zadań remontowo-budowlanych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6
…Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na rok 2017 zadań remontowo-budowlanych na rzecz Szkoły Podstawowej nr…
8.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta środków finansowych na budowę odcinka drogi przy ul. K. Jagiellończyka
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta środków finansowych na budowę odcinka drogi przy ul. K. Jagiellończyka…
9.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na realizację inwestycji polegającej na remoncie ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wiaduktu przy ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z aleją Kraśnicką, łącznie z remontem kładki dla pieszych
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na realizację inwestycji polegającej na remoncie ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wiaduktu przy ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z aleją Kraśnicką, łącznie z…
10.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników