Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 83 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 795 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” …Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Kompetentni, wykwalifikowani na […] rynku pracy” W sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
finanse
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 143 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 382 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 47 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 47/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy […] ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata sport
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 463 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 173/VII/2015 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …173/VII/2015 W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 416 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 'Applicable Representation of City Centres with Heritage Importance' (akronim APPROACH) — "Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej" …Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 'Applicable Representation of […] City Centres with Heritage Importance' (akronim APPROACH) - "Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej" budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 257 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2018 na realizację projektu pt. „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” …Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2018 na realizację projektu pt. „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu […] edukacji szkolnej, bezrobociem” budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 191 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2014 rok …r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 803 — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej W sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie…
2. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie…
3. Komisja Oświaty i Wychowania …i Wychowania Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie. 2014-12-02 15:40 17:10 Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w…
4. Komisja Rewizyjna …zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady, Rada…
5. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena…
6. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2014-12-04 14:30 15:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w…
7. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a…
2.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie…
4.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych…
5.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia…
6.
Piotr Kowalczyk
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników