Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 76 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 759 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 662 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 808 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na realizację projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ …Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na realizację projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz […] europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ W sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na realizację projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz…
finanse młodzież projekty unijne
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 198 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 na realizację projektu pt. „Świadoma kadra = aktywna młodzież” …Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 na realizację projektu pt. „Świadoma kadra = aktywna młodzież” budżet projekty unijne […] budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu projekty unijne…
budżet projekty unijne
5. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 173 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 258 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 na realizację projektu pt. „Radosna integracja” …Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 na realizację projektu pt. „Radosna integracja” budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie […] budżetu
budżet
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 135 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 1226/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 …pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 802 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 762 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. AREA 21 „Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w 21 wieku” [Baltic Smart City Areas for the 21st Century] …Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. AREA […] Baltic Smart City Areas for the 21st Century] W sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. AREA…
finanse
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 751 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika" …Lublin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika […] W sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika" budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele…
budżet oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2014-12-04 14:30 15:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w…
2. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena…
3. Komisja Oświaty i Wychowania …i Wychowania Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie. 2014-12-02 15:40 17:10 Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w…
4. Komisja Rewizyjna …zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady, Rada…
5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie…
6. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie…
7. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a…
2.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie…
4.
Piotr Kowalczyk
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie…
5.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych…
6.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników