Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 804 — w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych …Uchwała nr 804/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych W sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr…
skargi
2. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 819 — w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego …Uchwała nr 819/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego szkoły
szkoły
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 459 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie …Uchwała nr 459/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Specjalnej nr…
oświata
4. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 657 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie miasta Lublin …Uchwała nr 657/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie […] Uchwała nr 657/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie […] miasta Lublin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 821 — w sprawie nadania statutu XXX Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza Jana Twardowskiego …Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza Jana Twardowskiego W sprawie nadania statutu XXX Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza Jana Twardowskiego szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 65 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie …stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 816 — w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja …Uchwała nr 816/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja szkoły
szkoły
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 820 — w sprawie nadania statutu XXIX Liceum Ogólnokształcącemu im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” …Dekutowskiego ps. „Zapora” W sprawie nadania statutu XXIX Liceum Ogólnokształcącemu im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 223 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin …Uchwała nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 130 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie …z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
…Interpelacja w sprawie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego…
2.
Mateusz Zaczyński
Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej
…Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej…
3.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2
…Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr…
4.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie obróbki zamontowanych okien w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie obróbki zamontowanych okien w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie…
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie
…Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie…
6.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie budowy parkingu osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie budowy parkingu osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie…
7.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach
…Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach
8.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny
…Interpelacja w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny…
9.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
10.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2