Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 125 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 886 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie …nr 886/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 130 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie …z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
oświata
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 952 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie …nr 952/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w […] ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w […] Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja…
oświata szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 935 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Lublinie …nr 935/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 65 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie …stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 821 — w sprawie nadania statutu XXX Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza Jana Twardowskiego …Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza Jana Twardowskiego W sprawie nadania statutu XXX Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza Jana Twardowskiego szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 920 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie …nr 920/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie W sprawie […] stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 906 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie …nr 906/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 679 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …Uchwała nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju…
oświata
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-23
Uchwała nr 344 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód …r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 77 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7
…Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr…
3.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26
…Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7
…Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr…
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie prośby dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego o przyznanie środków finansowych na remont stołówki i kuchni szkolnej wraz z zapleczem
…Interpelacja w sprawie prośby dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego o przyznanie środków finansowych na remont stołówki i kuchni szkolnej wraz z zapleczem…
6.
Ryszard Prus
Interpelacja w sprawie koniecznego zapewnienia bezpieczeństwa przy wjeździe na teren Zespołu Szkół nr 12 od ulicy Sławinkowskiej
…Interpelacja w sprawie koniecznego zapewnienia bezpieczeństwa przy wjeździe na teren Zespołu Szkół nr 12 od ulicy Sławinkowskiej…
7.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie dodatkowego doświetlenia ulicy Zdrowej, przy wjeździe na parking Szkoły Podstawowej nr 47 w Głusku
…Interpelacja w sprawie dodatkowego doświetlenia ulicy Zdrowej, przy wjeździe na parking Szkoły Podstawowej nr 47 w Głusku…
8.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie opracowania i wdrożenia w szkołach programu edukacyjnego związanego z cyberprzemocą względem dzieci i młodzieży
…Interpelacja w sprawie opracowania i wdrożenia w szkołach programu edukacyjnego związanego z cyberprzemocą względem dzieci i młodzieży…
9.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz odświeżenia (pomalowania, wycyklinowania) sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 22 będącej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
…Interpelacja w sprawie remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz odświeżenia (pomalowania, wycyklinowania) sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 22 będącej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr…
10.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie rezygnacji z wybudowania pełnej sygnalizacji świetlnej na ulicy Muzycznej w pobliżu zespołu szkół artystycznych
…Interpelacja w sprawie rezygnacji z wybudowania pełnej sygnalizacji świetlnej na ulicy Muzycznej w pobliżu zespołu szkół artystycznych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Inne strony

Brak wyników