Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 125 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 197 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015 — 2016 na realizację projektu pt. „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” …środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015 - 2016 na realizację projektu pt. „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” budżet projekty unijne budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu projekty unijne…
budżet projekty unijne
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 931 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie …nr 931/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie W sprawie […] stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 78 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 na realizację projektu „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” …oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 na realizację projektu „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” budżet oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 919 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie …nr 919/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 922 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Lublinie w Branżową Szkołę Elektroniczną I stopnia w Lublinie …nr 922/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Lublinie w Branżową Szkołę Elektroniczną I stopnia w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Lublinie w Branżową Szkołę Elektroniczną I stopnia w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 169 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 891 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie …nr 891/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Stanisławy […] Filipiny Paleolog w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie oświata nauczyciele, oświata […] edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 890 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie …nr 890/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 940 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 9 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 9 w Lublinie …nr 940/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 9 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 9 w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 9 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 9 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 171 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata oświata nauczyciele…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 68 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Tytuł Data
1.
Ryszard Prus
Interpelacja w sprawie koniecznego zapewnienia bezpieczeństwa przy wjeździe na teren Zespołu Szkół nr 12 od ulicy Sławinkowskiej
…Interpelacja w sprawie koniecznego zapewnienia bezpieczeństwa przy wjeździe na teren Zespołu Szkół nr 12 od ulicy Sławinkowskiej…
2.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie uczestnictwa polityków Platformy Obywatelskiej w lekcjach, spotkaniach, wydarzeniach organizowanych w szkołach, dla których organem założycielskim jest miasto Lublin
…Interpelacja w sprawie uczestnictwa polityków Platformy Obywatelskiej w lekcjach, spotkaniach, wydarzeniach organizowanych w szkołach, dla których organem założycielskim jest miasto Lublin…
3.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
4.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26
…Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr…
5.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
…Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
6.
Piotr Breś
Interpelacja w sprawie likwidacji placu zabaw oraz siłowni na powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 38
…Interpelacja w sprawie likwidacji placu zabaw oraz siłowni na powietrzu przy Szkole Podstawowej nr…
7.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową obiektu wielofunkcyjnego przy ulicy Berylowej, w skład którego wejdą: szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury
…Interpelacja w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową obiektu wielofunkcyjnego przy ulicy Berylowej, w skład którego wejdą: szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie odstąpienia od realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 12
…Interpelacja w sprawie odstąpienia od realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr…
9.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie…
10.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
…Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Inne strony

Brak wyników