Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 47 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata…
budżet oświata sport
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 140 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 …z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 inwestycja oświata sport inwestycje oświata nauczyciele…
inwestycje oświata sport
3. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 429 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 …Uchwała nr 429/XVI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 oświata…
oświata
4. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 679 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …Uchwała nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju…
oświata
5. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 681 — w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin …r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin W sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w […] postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 657 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie miasta Lublin …Uchwała nr 657/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie […] Uchwała nr 657/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie […] miasta Lublin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 170 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
oświata
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 813 — w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka …Uchwała nr 813/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława […] Łokietka szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 166 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły …dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły oświata niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów niepełnosprawni…
niepełnosprawni oświata
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-23
Uchwała nr 343 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód …r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie budowy parkingu osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie budowy parkingu osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie…
2.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
3.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie obróbki zamontowanych okien w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie obróbki zamontowanych okien w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie…
4.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie…
5.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach
…Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach
6.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie
…Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie…
7.
Mateusz Zaczyński
Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej
…Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej…
8.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12
…Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni…
9.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny
…Interpelacja w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny…
10.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2
…Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników