Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 125 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 912 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie …nr 912/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 937 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Lublinie …nr 937/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 914 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie …nr 914/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im […] Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w […] Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 903 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie …nr 903/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla […] Kazimierza Wielkiego w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata […] edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 658 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin …miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
budżet szkoły
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 406 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie …Uchwała nr 406/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 946 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie …nr 946/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w ośmioletnią […] Szkołę Podstawową Specjalną nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i […] Znacznym w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 885 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie …nr 885/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 901 — sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie …nr 901/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową […] nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową […] z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 924 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Lublinie w Branżową Szkołę Gastronomiczną I stopnia w Lublinie …nr 924/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Lublinie w Branżową Szkołę Gastronomiczną I stopnia w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Lublinie w Branżową Szkołę Gastronomiczną I stopnia w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach
…Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach
2.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie…
3.
Mateusz Zaczyński
Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej
…Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej…
4.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2
…Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr…
5.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie obróbki zamontowanych okien w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie obróbki zamontowanych okien w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie…
6.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie budowy parkingu osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie budowy parkingu osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie…
7.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12
…Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni…
8.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
…Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających…
9.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny
…Interpelacja w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny…
10.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie
…Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników