Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 125 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 941 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Lublinie …nr 941/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Lublinie […] W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 888 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie …nr 888/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 938 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 w Lublinie …nr 938/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 46 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata budżet…
budżet oświata sport
5. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 657 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie miasta Lublin …Uchwała nr 657/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie […] Uchwała nr 657/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie […] miasta Lublin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 818 — w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej …Uchwała nr 818/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr […] im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 902 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie …nr 902/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 920 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie …nr 920/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie W sprawie […] stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 953 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Specjalnej nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną Specjalną nr 11 w Lublinie …nr 953/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Specjalnej nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym […] z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną Specjalną nr 11 w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Specjalnej nr […] z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną Specjalną nr 11 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 944 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Lublinie …nr 944/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Lublinie […] W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 84 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Tytuł Data
1.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie bezpiecznego przejścia przez ul. Lotniczą uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 15 z rejonu nowego osiedla przy ul. Stalowej i jej okolic
…Interpelacja w sprawie bezpiecznego przejścia przez ul. Lotniczą uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 15 z rejonu nowego osiedla przy ul. Stalowej i jej okolic…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w pracownię fizyczno-chemiczną
…Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w pracownię fizyczno-chemiczną…
3.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie faktu dyskryminacji osób wierzących w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie poprzez odwołanie koncertu profilaktyczno-ewangelizacyjnego „Wyrwani z niewoli”
…Interpelacja w sprawie faktu dyskryminacji osób wierzących w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie poprzez odwołanie koncertu profilaktyczno-ewangelizacyjnego „Wyrwani z niewoli…
4.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ulicy Radości 13 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ulicy Radości 13 w Lublinie…
5.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie opracowania i wdrożenia w szkołach programu edukacyjnego związanego z cyberprzemocą względem dzieci i młodzieży
…Interpelacja w sprawie opracowania i wdrożenia w szkołach programu edukacyjnego związanego z cyberprzemocą względem dzieci i młodzieży…
6.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
…Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
7.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie zatrudnienia strażnika ruchu drogowego na przejściu przez ul. Kunickiego, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1
…Interpelacja w sprawie zatrudnienia strażnika ruchu drogowego na przejściu przez ul. Kunickiego, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr…
8.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową obiektu wielofunkcyjnego przy ulicy Berylowej, w skład którego wejdą: szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury
…Interpelacja w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową obiektu wielofunkcyjnego przy ulicy Berylowej, w skład którego wejdą: szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury…
9.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa nauki i wypoczynku oraz infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa nauki i wypoczynku oraz infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie…
10.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na doświetlenie w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na doświetlenie w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inne strony

Brak wyników