Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 125 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 926 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lublinie w Branżową Szkołę Mechaniczną I stopnia w Lublinie …nr 926/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lublinie w Branżową Szkołę Mechaniczną I stopnia w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lublinie w Branżową Szkołę Mechaniczną I stopnia w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 931 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie …nr 931/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie W sprawie […] stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 67 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie …dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
oświata
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 907 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie …nr 907/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 im. Henryka Sienkiewicza […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 914 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie …nr 914/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im […] Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w […] Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 915 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie …nr 915/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie W […] sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 140 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 …z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 inwestycja oświata sport inwestycje oświata nauczyciele…
inwestycje oświata sport
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 912 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie …nr 912/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 944 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Lublinie …nr 944/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Lublinie […] W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 945 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie …nr 945/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka […] w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 73 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
…Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji i remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 7
…Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji i remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr…
3.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie dodatkowego doświetlenia ulicy Zdrowej, przy wjeździe na parking Szkoły Podstawowej nr 47 w Głusku
…Interpelacja w sprawie dodatkowego doświetlenia ulicy Zdrowej, przy wjeździe na parking Szkoły Podstawowej nr 47 w Głusku…
4.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie przeznaczenia w budżecie Miasta Lublin środków na zatrudnienie osoby przeprowadzającej uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 przez przejście na ulicy Romera
…Interpelacja w sprawie przeznaczenia w budżecie Miasta Lublin środków na zatrudnienie osoby przeprowadzającej uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 przez przejście na ulicy Romera…
5.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na doświetlenie w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na doświetlenie w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie…
6.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie wyróżnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie – Pana Marka Woźniaka
…Interpelacja w sprawie wyróżnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie – Pana Marka Woźniaka…
7.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
…Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
8.
Piotr Kowalczyk
Interpelacja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów środkami miejskiego transportu dla dzieci szkół podstawowych
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów środkami miejskiego transportu dla dzieci szkół podstawowych…
9.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7
…Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr…
10.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie braku zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
…Interpelacja w sprawie braku zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Inne strony

Brak wyników