Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 125 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 652 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin …w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin Uchwała nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin […] w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkola…
przedszkola
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 917 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie …nr 917/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w […] Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe…
oświata szkoły
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 406 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie …Uchwała nr 406/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 815 — w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina …Uchwała nr 815/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina szkoły
szkoły
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 915 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie …nr 915/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie W […] sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 912 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie …nr 912/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie W sprawie stwierdzenia przekształcenia […] dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 819 — w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego …Uchwała nr 819/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego szkoły
szkoły
8. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 47 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata…
budżet oświata sport
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 927 — Wsprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie w Branżową Szkołę Samochodową I stopnia w Lublinie …nr 927/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie w Branżową Szkołę Samochodową I stopnia w Lublinie Wsprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej […] Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie w Branżową Szkołę Samochodową I stopnia w Lublinie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 703 — w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego …dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych […] w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 33 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie dodatkowego doświetlenia ulicy Zdrowej, przy wjeździe na parking Szkoły Podstawowej nr 47 w Głusku
…Interpelacja w sprawie dodatkowego doświetlenia ulicy Zdrowej, przy wjeździe na parking Szkoły Podstawowej nr 47 w Głusku…
2.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
…Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego…
3.
Mateusz Zaczyński
Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej
…Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej…
4.
Dariusz Jezior
Interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji Obwodowych Komisji Wyborczych nr 70 i 71 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji Obwodowych Komisji Wyborczych nr 70 i 71 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie…
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie rezygnacji z wybudowania pełnej sygnalizacji świetlnej na ulicy Muzycznej w pobliżu zespołu szkół artystycznych
…Interpelacja w sprawie rezygnacji z wybudowania pełnej sygnalizacji świetlnej na ulicy Muzycznej w pobliżu zespołu szkół artystycznych…
6.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26
…Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr…
7.
Eugeniusz Bielak
Interpelacja w sprawie budowy przedszkola i szkoły podstawowej na osiedlu Rudnik
…Interpelacja w sprawie budowy przedszkola i szkoły podstawowej na osiedlu Rudnik…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i poprawy dojazdu do publicznego przedszkola i szkoły na ulicy Radzyńskiej
…Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i poprawy dojazdu do publicznego przedszkola i szkoły na ulicy Radzyńskiej…
9.
Piotr Dreher
Interpelacja w sprawie remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz odświeżenia (pomalowania, wycyklinowania) sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 22 będącej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
…Interpelacja w sprawie remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz odświeżenia (pomalowania, wycyklinowania) sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 22 będącej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr…
10.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników