Wyniki wyszukiwania dla tagu: zwierzęta

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 698 — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2017 rok …nr 698/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2017 rok W sprawie przyjęcia programu opieki […] nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2017 rok zwierzęta
zwierzęta
2. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 424 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2016 rok …nr 424/XVI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2016 rok zwierzęta zwierzęta
zwierzęta
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 105 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2015 rok …nr 105/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2015 rok zwierzęta zwierzęta
zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Jezior
Interpelacja w sprawie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin…
2.
Stanisław Brzozowski
Interepelacja w sprawie pisma Rady i Zarządu Dzielnicy Czechów Północny w temacie prawdopodobnej lokalizacji na terenie miasta grzebowiska dla zwierząt
…sprawie pisma Rady i Zarządu Dzielnicy Czechów Północny w temacie prawdopodobnej lokalizacji na terenie miasta grzebowiska dla zwierząt
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie braku efektywnych działań związanych z zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt grasujących w dzielnicy Sławin
…Interpelacja w sprawie braku efektywnych działań związanych z zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt grasujących w dzielnicy Sławin…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie BRM-II.0003.1.287.2017 (lokalizacja grzebowiska dla zwierząt)
…Interpelacja w sprawie BRM-II.0003.1.287.2017 (lokalizacja grzebowiska dla zwierząt
5.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie powstania na terenie Gminy Lublin grzebowiska dla zwierząt
…Interpelacja w sprawie powstania na terenie Gminy Lublin grzebowiska dla zwierząt
6.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie postępów w pracach nad stworzeniem grzebowiska dla zwierząt
…Interpelacja w sprawie postępów w pracach nad stworzeniem grzebowiska dla zwierząt
7.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie informacji na temat zaawansowania prac nad utworzeniem w Lublinie grzebowiska dla zwierząt
…Interpelacja w sprawie informacji na temat zaawansowania prac nad utworzeniem w Lublinie grzebowiska dla zwierząt
8.
Michał Krawczyk
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu wynajmu gruntów miejskich dla prowadzenia działań cyrkowych wykorzystujących dzikie zwierzęta
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu wynajmu gruntów miejskich dla prowadzenia działań cyrkowych wykorzystujących dzikie zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników